ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
35 037-พรหมจรรย์ ตอนที่37 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
24 สิงหาคม 2557
1530
34 036-พรหมจรรย์ ตอนที่36 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
27 กรกฎาคม 2557
1604
33 035-พรหมจรรย์ ตอนที่35 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
22 มิถุนายน 2557
1588
32 034-พรหมจรรย์ ตอนที่34 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
25 พฤษภาคม 2557
1641
31 033-พรหมจรรย์ ตอนที่33 วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1543
30 032-พรหมจรรย์ ตอนที่32 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 มีนาคม 2557
1894
29 031-พรหมจรรย์ ตอนที่31 วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12
23 กุมภาพันธ์ 2557
1760
28 030-พรหมจรรย์ ตอนที่30 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 และอายตนะ12
26 มกราคม 2557
1821
27 029-พรหมจรรย์ ตอนที่29 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
22 ธันวาคม 2556
1844
26 003-กายคตาสติ ชมรมกัลยาณธรรม
4 พฤศจิกายน 2555
1840
25 002-อริยสัจจ์ ชมรมกัลยาณธรรม
11 กรกฎาคม 2553
1550
24 001-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ชมรมกัลยาณธรรม
6 กรกฎาคม 2551
1883
23 010-พรหมจรรย์ ตอนที่10
20 พฤษภาคม 2555
1789
22 019-พรหมจรรย์ ตอนที่19 โพชฌงค์7
24 กุมภาพันธ์ 2556
1702
21 020-พรหมจรรย์ ตอนที่20 โพชฌงค์7
24 มีนาคม 2556
1726
20 028-พรหมจรรย์ ตอนที่28 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
24 พฤศจิกายน 2556
1777
19 005-พรหมจรรย์ ตอนที่5
25 ธันวาคม 2554
1747
18 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
1721
17 002-พรหมจรรย์ ตอนที่2
31 กรกฎาคม 2554
1803
16 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
1745
15 011-พรหมจรรย์ ตอนที่11
24 มิถุนายน 2555
1699
14 024-พรหมจรรย์ ตอนที่24 มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม
28 กรกฎาคม 2556
1556
13 025-พรหมจรรย์ ตอนที่25 ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต
25 สิงหาคม 2556
1546
12 013-พรหมจรรย์ ตอนที่13 สติปัฏฐาน4
26 สิงหาคม 2555
1574
11 016-พรหมจรรย์ ตอนที่16 อิทธิบาท4
25 พฤศจิกายน 2555
1672
10 014-พรหมจรรย์ ตอนที่14 สติปัฏฐาน4
16 กันยายน 2555
1650
9 012-พรหมจรรย์ ตอนที่12 สติปัฏฐาน4
29 กรกฎาคม 2555
1753
8 015-พรหมจรรย์ ตอนที่15 สัมมัปปธาน4
14 ตุลาคม 2555
1619
7 017-พรหมจรรย์ ตอนที่17 อินทรีย์5, พละ5
23 ธันวาคม 2555
1573
6 018-พรหมจรรย์ ตอนที่18 โพชฌงค์7
27 มกราคม 2556
1649
5 022-พรหมจรรย์ ตอนที่22 อริยมรรคมีองค์8
12 พฤษภาคม 2556
1507
4 023-พรหมจรรย์ ตอนที่23 สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1791
3 021-พรหมจรรย์ ตอนที่21 อริยมรรคมีองค์8
28 เมษายน 2556
1762
2 026-พรหมจรรย์ ตอนที่26 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
29 กันยายน 2556
1653
1 027-พรหมจรรย์ ตอนที่27 วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5
27 ตุลาคม 56
1710
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ