ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
785 066-พรหมจรรย์ ตอนที่61(1) เมตตาภาวนา 13.บุคคลที่เป็นโทษ
25 กันยายน 2559
1292
784 118-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายนอก
15 กันยายน 2559
1093
783 117-ตอบปัญหาธรรม
15 กันยายน 2559
936
782 116-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 2
15 กันยายน 2559
1170
781 115-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 1
15 กันยายน 2559
1006
780 083-มรณสติ ตอนที่ 4 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1039
779 082-มรณสติ ตอนที่ 3 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1181
778 081-มรณสติ ตอนที่ 2 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1120
777 080-มรณสติ ตอนที่ 1 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1234
776 087-พลังจิต พิชิตโรคโลก 4 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1074
775 086-พลังจิต พิชิตโรคโลก 3 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1231
774 085-พลังจิต พิชิตโรคโลก 2 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1284
773 084-พลังจิต พิชิตโรคโลก 1 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1253
772 111-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (15) โอวาทปิดการอบรม
13 สิงหาคม 2559
1109
771 110-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (14) ความเพียรที่ถูกต้อง
13 สิงหาคม 2559
1250
770 043-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 2
2 ตุลาคม 2559
1276
769 042-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 1
2 ตุลาคท 2559
1335
768 016-สูตรโสดาบัน31 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน24
13 กันยายน 2559
1405
767 079-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 2 มุ่งกรรม ไม่มุ่งมงคล - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
27 กันยายน 2559
1249
766 109-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (13) ตอบปัญหาธรรม 6
12 สิงหาคม 2559
1252
765 108-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (12) สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล
12 สิงหาคม 2559
1179
764 107-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (11) ตอบปัญหาธรรม 5
12 สิงหาคม 2559
1235
763 106-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (10) อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ
11 สิงหาคม 2559
1192
762 105-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม 4
11 สิงหาคม 2559
1098
761 104-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (8) อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้
11 สิงหาคม 2559
1145
760 103-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม 3
11 สิงหาคม 2559
1304
759 102-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (6) ตอบปัญหาธรรม 2
10 สิงหาคม 2559
1113
758 101-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (5) สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม
10 สิงหาคม 2559
1145
757 100-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (4) ตอบปัญหาธรรม 1
10 สิงหาคม 2559
1073
756 099-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (3) วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา
10 สิงหาคม 2559
1260
755 098-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (2) พิจารณาธรรมประจำกาย
9 สิงหาคม 2559
1208
754 097-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (1) ทำกรรมฐานฝึกจิต
9 สิงหาคม 2559
1277
753 026-มรณสต10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1345
752 025-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1285
751 045-กถาวัตถุ7
17 สิงหาคม 2559
1187
750 174-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (15).ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์
9 กันยายน 2559
983
749 173-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (14).รู้อริยสัจทำที่สุดทุกข์ได้
9 กันยายน 2559
1178
748 172-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (13).ตอบปัญหาธรรม 3
8 กันยายน 2559
1101
747 171-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (12).หลักธรรมสำคัญคืออริยสัจ
8 กันยายน 2559
1157
746 170-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (11).ตอบปัญหาธรรม 2
8 กันยายน 2559
1105
745 169-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (10).เกิดแก่ตายทุกข์ควรรอบรู้
8 กันยายน 2559
1135
744 168-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (9).สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่อาจได้
7 กันยายน 2559
1146
743 167-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
7 กันยายน 2559
1243
742 166-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (7).ชีวิตเป็นของน้อย พึงรีบทำกุศล
7 กันยายน 2559
1261
741 165-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (6).เหตุปรารภความเพียร
6 กันยายน 2559
1162
740 164-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (5).เหตุที่ทำให้เสื่อมและไม่เสื่อม
6 กันยายน 2559
1062
739 163-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (4).ฝึกธรรมฝ่ายปัญญาโพธิ
6 กันยายน 2559
1032
738 162-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (3).การฝึกจิตและมาร 5
5 กันยายน 2559
1118
737 161-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (2).ฝึกสติรู้กาย
5 กันยายน 2559
1157
736 160-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (1).บรรพชา ถึงสรณะ รับศีล 8
5 กันยายน 2559
997
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ