ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,488 324-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (2).วิธีฝึกสติเบื้องต้น
26 กรกฎาคม 2561
578
1,487 323-มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์ 26-28 ก.ค.61 (1).ภาวนาให้เปลี่ยนจากเดิม
26 กรกฎาคม 2561
507
1,486 286-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (22).โอวาทปิดการอบรม
18 กันยายน 2561
513
1,485 285-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (21).สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
499
1,484 284-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (20).ตอบปัญหาธรรม 10
18 กันยายน 2561
496
1,483 283-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (19).ตอบปัญหาธรรม 9
17 กันยายน 2561
535
1,482 282-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (18).สรุปรวมมรรคมีองค์ 8
17 กันยายน 2561
519
1,481 281-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (17).ตอบปัญหาธรรม 8
17 กันยายน 2561
484
1,480 280-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2561
504
1,479 279-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (15).กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์
17 กันยายน 2561
531
1,478 278-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2561
456
1,477 277-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2561
540
1,476 276-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (12).ความเป็นไปของขันธ์ 5 อันเป็นกองทุกข์
16 กันยายน 2561
517
1,475 275-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2561
514
1,474 274-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2561
522
1,473 273-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (9).ดี ชั่ว สูง ต่ำ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม
16 กันยายน 2561
539
1,472 272-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
16 กันยายน 2561
469
1,471 271-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2561
500
1,470 270-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (6).กระจายขันธ์ 5
15 กันยายน 2561
499
1,469 269-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (5).รู้ชัดนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
497
1,468 268-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (4).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
15 กันยายน 2561
421
1,467 267-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (3).วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
505
1,466 266-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (2).ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท
14 กันยายน 2561
507
1,465 265-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (1).ปฏิบัติธรรมคืออะไร ?
14 กันยายน 2561
450
1,464 264-ตอบปัญหาธรรม
4 กรกฎาคม 2561
429
1,463 263-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา
4 กรกฎาคม 2561
406
1,462 262-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
407
1,461 261-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (20).โอวาทปิดและสรุปธรรม
1 กรกฎาคม 2561
399
1,460 260-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (19).วิธีรวมองค์มรรค 8 และมัคคสมังคี
1 กรกฎาคม 2561
407
1,459 259-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (18).ตอบปัญหาธรรม 7
30 มิถุนายน 2561
470
1,458 258-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (17).พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 มิถุนายน 2561
441
1,457 257-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
30 มิถุนายน 2561
439
1,456 256-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (15).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
30 มิถุนายน 2561
395
1,455 255-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
30 มิถุนายน 2561
461
1,454 254-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
29 มิถุนายน 2561
411
1,453 253-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (12).เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ,พระโสดาบัน
29 มิถุนายน 2561
464
1,452 252-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
29 มิถุนายน 2561
431
1,451 251-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (10).พิจารณาดูอริยสัจ 4
29 มิถุนายน 2561
390
1,450 250-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
29 มิถุนายน 2561
389
1,449 249-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2561
459
1,448 248-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (7).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจ
28 มิถุนายน 2561
444
1,447 247-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (6).วิธีพิจารณาแยกแยะกาย เวทนา จิต
28 มิถุนายน 2561
451
1,446 246-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (5).วิธีดูกายให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ
28 มิถุนายน 2561
453
1,445 245-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (4).วิธีพิจารณาความจริงของร่างกาย
27 มิถุนายน 2561
438
1,444 244-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (3).ฝึกสติ รู้กาย เดินจงกรม นั่งสมาธิ
27 มิถุนายน 2561
399
1,443 243-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (2).ละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง
27 มิถุนายน 2561
368
1,442 242-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (1).ปฏิบัติธรรมให้ตรงมรรค
27 มิถุนายน 2561
412
1,441 183-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 2
22 เมษายน 2561
999
1,440 182-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 1
22 เมษายน 2561
1030
1,439 181-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลาย
6 เมษายน 2561
795
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ