ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,485 285-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (21).สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
496
1,484 284-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (20).ตอบปัญหาธรรม 10
18 กันยายน 2561
493
1,483 283-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (19).ตอบปัญหาธรรม 9
17 กันยายน 2561
531
1,482 282-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (18).สรุปรวมมรรคมีองค์ 8
17 กันยายน 2561
514
1,481 281-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (17).ตอบปัญหาธรรม 8
17 กันยายน 2561
480
1,480 280-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2561
501
1,479 279-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (15).กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์
17 กันยายน 2561
528
1,478 278-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2561
452
1,477 277-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2561
533
1,476 276-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (12).ความเป็นไปของขันธ์ 5 อันเป็นกองทุกข์
16 กันยายน 2561
507
1,475 275-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2561
508
1,474 274-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2561
519
1,473 273-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (9).ดี ชั่ว สูง ต่ำ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม
16 กันยายน 2561
535
1,472 272-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
16 กันยายน 2561
466
1,471 271-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2561
493
1,470 270-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (6).กระจายขันธ์ 5
15 กันยายน 2561
495
1,469 269-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (5).รู้ชัดนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
490
1,468 268-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (4).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
15 กันยายน 2561
417
1,467 267-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (3).วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
501
1,466 266-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (2).ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท
14 กันยายน 2561
502
1,465 265-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.61 (1).ปฏิบัติธรรมคืออะไร ?
14 กันยายน 2561
445
1,464 264-ตอบปัญหาธรรม
4 กรกฎาคม 2561
427
1,463 263-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา
4 กรกฎาคม 2561
400
1,462 262-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
402
1,461 261-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (20).โอวาทปิดและสรุปธรรม
1 กรกฎาคม 2561
395
1,460 260-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (19).วิธีรวมองค์มรรค 8 และมัคคสมังคี
1 กรกฎาคม 2561
403
1,459 259-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (18).ตอบปัญหาธรรม 7
30 มิถุนายน 2561
466
1,458 258-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (17).พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 มิถุนายน 2561
436
1,457 257-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
30 มิถุนายน 2561
434
1,456 256-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (15).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
30 มิถุนายน 2561
391
1,455 255-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
30 มิถุนายน 2561
456
1,454 254-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
29 มิถุนายน 2561
406
1,453 253-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (12).เหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ,พระโสดาบัน
29 มิถุนายน 2561
460
1,452 252-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
29 มิถุนายน 2561
425
1,451 251-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (10).พิจารณาดูอริยสัจ 4
29 มิถุนายน 2561
384
1,450 250-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
29 มิถุนายน 2561
385
1,449 249-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2561
454
1,448 248-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (7).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจ
28 มิถุนายน 2561
439
1,447 247-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (6).วิธีพิจารณาแยกแยะกาย เวทนา จิต
28 มิถุนายน 2561
445
1,446 246-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (5).วิธีดูกายให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ
28 มิถุนายน 2561
446
1,445 245-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (4).วิธีพิจารณาความจริงของร่างกาย
27 มิถุนายน 2561
433
1,444 244-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (3).ฝึกสติ รู้กาย เดินจงกรม นั่งสมาธิ
27 มิถุนายน 2561
393
1,443 243-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (2).ละความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง
27 มิถุนายน 2561
362
1,442 242-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 (1).ปฏิบัติธรรมให้ตรงมรรค
27 มิถุนายน 2561
407
1,441 183-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 2
22 เมษายน 2561
995
1,440 182-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ จ.สมุทรปราการ -ภพภูมิ 31 ตอนที่ 1
22 เมษายน 2561
1021
1,439 181-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 9 ความเศร้าหมองและความแตกทำลาย
6 เมษายน 2561
792
1,438 180-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 8 ลำดับผลของบุญจากทานถึงวิปัสสนา
6 เมษายน 2561
940
1,437 179-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 7 ผลอานิสงส์ของสรณคมน์
6 เมษายน 2561
906
1,436 178-บ้านคุณสันติ กรุงเทพมหานคร -สรณคมน์ 6 ทักขิณา, ทักขิเณยยบุคคล
6 เมษายน 2561
983
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ