ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,035 020-กำเนิดโลก ตอนที่ 1
7 เมษายน 2560
1344
1,034 053-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 2
2 เมษายน 2560
1008
1,033 052-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 1
2 เมษายน 2560
1156
1,032 050-มหาสติปัฏฐานสูตร 5 หมวดอิริยาปถะ
25 มีนาคม 2560
1274
1,031 049-มหาสติปัฏฐานสูตร 4 หมวดอานาปานะ 2
25 มีนาคม 2560
1198
1,030 048-มหาสติปัฏฐานสูตร 3 หมวดอานาปานะ 1
25 มีนาคม 2560
1139
1,029 047-มหาสติปัฏฐานสูตร 2 ขยายความอุทเทส
25 มีนาคม 2560
1237
1,028 039-พุทธานุสสติ 14 อธิบายคำว่าตถาคต 2
17 มีนาคม 2560
1268
1,027 038-พุทธานุสสติ 13 อธิบายคำว่าตถาคต 1
17 มีนาคม 2560
1192
1,026 060-ยมก 12 ธาตุยมก ตอนที่ 2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1034
1,025 061-ยมก 13 สัจจยมก ตอนที่ 1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1095
1,024 154-ขุ.อิติ.14 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 2
23 มีนาคม 2560
1019
1,023 153-ตอบปัญหาธรรมเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้น
23 มีนาคม 2560
918
1,022 152-ขุ.อิติ.13 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 1
23 มีนาคม 2560
974
1,021 151-ขุ.อิติ.12 ลักษณะผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพาน
23 มีนาคม 2560
1199
1,020 150-ขุ.อิติ.11 4 ลักษณะผู้เกียจคร้าน
16 มีนาคม 2560
934
1,019 149-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1019
1,018 148-ขุ.อิติ.10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1068
1,017 147-ขุ.อิติ.9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1145
1,016 077-พรหมจรรย์ ตอนที่66(2) เมตตาภาวนา 24.พิจารณาเรื่องกรรม 2
26 มีนาคม 2560
1181
1,015 076-พรหมจรรย์ ตอนที่66(1) เมตตาภาวนา 23.พิจารณาเรื่องกรรม 1
26 มีนาคม 2560
1089
1,014 022-สูตรโสดาบัน37 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน30
21 มีนาคม 2560
1296
1,013 051-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1114
1,012 050-ผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ 4
19 มีนาคม 2560
1248
1,011 113-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน
16 มีนาคม 2560
1100
1,010 112-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 8 โอกาสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์
28 มีนาคม 2560
927
1,009 158-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (13).มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานดี
17 กุมภาพันธ์ 2560
1062
1,008 157-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (12).ตอบปัญหาธรรม
17 กุมภาพันธ์ 2560
979
1,007 156-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2560
1111
1,006 155-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (10).สัจจะของพระอริยะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
975
1,005 154-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
15 กุมภาพันธ์ 2560
1001
1,004 153-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (8).การเห็นธรรมในธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2560
1168
1,003 152-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (7).เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2560
1178
1,002 151-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 2
14 กุมภาพันธ์ 2560
1098
1,001 150-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
14 กุมภาพันธ์ 2560
938
1,000 149-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (4).ฝึกปฏิบัติธรรมผ่ายปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2560
1119
999 148-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (3).จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1062
998 147-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (2).ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1046
997 146-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (1).ประตูสู่อิสรภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1165
996 062-ยมก 14 สัจจยมก ตอนที่ 2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1092
995 037-พุทธานุสสติ 12 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1161
994 036-พุทธานุสสติ 11 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1256
993 023-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-ญาณปัญญา 3 รอบในอริยสัจ 4
12 มีนาคม 2560
1149
992 022-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สวนลุมพินี-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ
11 มีนาคม 2560
1312
991 021-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจแบบพุทธ
10 มีนาคม 2560
1234
990 020-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน
9 มีนาคม 2560
1253
989 019-กราบบูชาสังเวชนียสถาน เวสาลี-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย
9 มีนาคม 2560
1257
988 018-กราบบูชาสังเวชนียสถาน วัดเวฬุวัน-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้า
7 มีนาคม 2560
1306
987 017-กราบบูชาสังเวชนียสถาน พุทธคยา-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
7 มีนาคม 2560
1278
986 016-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า
3 มีนาคม 2560
1195
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ