ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,138 395-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
23 พฤศจิกายน 2562
134
2,137 394-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (14).กฎเกณฑ์แห่งวัฏฏจักร
23 พฤศจิกายน 2562
149
2,136 393-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 4
22 พฤศจิกายน 2562
139
2,135 392-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (12).สรุปหลักฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตั้งแต่ต้นจนจบ
22 พฤศจิกายน 2562
165
2,134 051-กัมมัฏฐาน 17 อานาปานสติ 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 สิงหาคม 2562
330
2,133 050-กัมมัฏฐาน 16 อานาปานสติ 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
9 กรกฎาคม 2562
250
2,132 049-กัมมัฏฐาน 15 อานาปานสติ 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 มิถุนายน 2562
244
2,131 048-กัมมัฏฐาน 14 กายคตาสติ 14 สาธยายมนต์และพิจารณาความแก่ความเจ็บ
7 พฤษภาคม 2562
258
2,130 047-กัมมัฏฐาน 13 กายคตาสติ 13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
263
2,129 046-กัมมัฏฐาน 12 กายคตาสติ 12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุ
5 มีนาคม 2562
284
2,128 045-กัมมัฏฐาน 11 กายคตาสติ 11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
223
2,127 044-กัมมัฏฐาน 10 กายคตาสติ 10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2562
219
2,126 043-กัมมัฏฐาน 9 กายคตาสติ 9 พิจารณากายไม่พ้นศพ
18 ธันวาคม 2561
227
2,125 042-กัมมัฏฐาน 8 กายคตาสติ 8 วิธีพิจารณากายประกอบด้วยธาตุ 4
13 พฤศจิกายน 2561
218
2,124 041-กัมมัฏฐาน 7 กายคตาสติ 7 วิธีมองให้เห็นกายเป็นของน่าเกลียด
9 ตุลาคม 2561
230
2,123 040-กัมมัฏฐาน 6 กายคตาสติ 6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
229
2,122 039-กัมมัฏฐาน 5 กายคตาสติ 5 การประกอบสัมปชัญญะ 4
14 สิงหาคม 2561
243
2,121 038-กัมมัฏฐาน 4 กายคตาสติ 4 ดูอิริยาบถของกาย
30 กรกฎาคม 2561
240
2,120 037-กัมมัฏฐาน 3 กายคตาสติ 3 อานิสงส์ 10 ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
263
2,119 036-กัมมัฏฐาน 2 กายคตาสติ 2 ประโยชน์และอานิสงส์
8 พฤษภาคม 2561
229
2,118 034-สูตรโสดาบัน49 ธรรมะพื้นฐานและสรุปจบ
13 มีนาคม 2561
279
2,117 033-สูตรโสดาบัน48 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน41
20 กุมภาพันธ์ 2561
247
2,116 032-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
228
2,115 030-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
230
2,114 029-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
244
2,113 048-ภาวนา 21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ
1 พฤศจิกายน 2562
244
2,112 047-ภาวนา 20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
227
2,111 046-ภาวนา 19 แยกสภาวะที่เกิดในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์ 5
2 สิงหาคม 2562
206
2,110 045-ภาวนา 18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์ 5
5 กรกฎาคม 2562
209
2,109 044-ภาวนา 17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
210
2,108 043-ภาวนา 16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
206
2,107 042-ภาวนา 15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
201
2,106 041-ภาวนา 14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
200
2,105 040-ภาวนา 13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
213
2,104 039-ภาวนา 12 ทำกายคตาสติได้อานิสงส์ 10 ประการ
4 มกราคม 2562
208
2,103 038-ภาวนา 11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
206
2,102 037-ภาวนา 10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชามารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
209
2,101 036-ภาวนา 9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
211
2,100 035-ภาวนา 8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้-
7 กันยายน 2561
195
2,099 034-ภาวนา 7 พิจารณากายไม่พ้นความเป็นศพ
3 สิงหาคม 2561
226
2,098 033-ภาวนา 6 พิจารณาธาตุ 4 ดินน้ำไฟลมอยู่ในกายนี้
6 กรกฎาคม 2561
212
2,097 032-ภาวนา 5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
207
2,096 031-ภาวนา 4 ฝึกสติรู้ตัวในอิริยาบถปลีกย่อย
4 พฤษภาคม 2561
190
2,095 030-ภาวนา 3 หลักการและวิธีฝึกกายคตาสติ
6 เมษายน 2561
174
2,094 029-ภาวนา 2 ฝึกสติ รู้กายในท่าทางต่างๆ
2 กุมภาพันธ์ 2561
196
2,093 028-ภาวนา 1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
197
2,092 027-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
190
2,091 026-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 3 อายุ 10 80,000 ปี
6 ตุลาคม 2560
216
2,090 054-อํ.ทสก. ปริหานสูตร พิจารณาธรรม ๑๐ ประการในจิตตนเอง
3 พฤศจิกายน 2562
216
2,089 053-สํ.สคาถ. ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
204
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ