ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
188 039-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (2) ฝึกอยู่กับกาย เปลี่ยนความเคยชิน
3 สิงหาคม 2558
1246
187 038-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (1) ชำระพื้นฐานและฝึกจิตปัญญา
3 สิงหาคม 2558
1279
186 037-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (7) ปฏิบัติให้ตรงต่อนิพพาน
1 สิงหาคม 2558
1405
185 036-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (6) ตัณหาทำให้เกิดอีก
31 กรกฎาคม 2558
1346
184 035-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (5) เห็นธรรมว่าเป็นธรรม
31 กรกฎาคม 2558
1319
183 034-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (4) รู้กายสักว่ากาย
31 กรกฎาคม 2558
1322
182 033-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (3) กายคตาสติเป็นหลักจิต
30 กรกฎาคม 2558
1351
181 032-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (2) ฝึกรู้ตัวรู้กายรู้จิต
30 กรกฎาคม 2558
1249
180 031-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (1) หลักในการปฏิบัติธรรม
30 กรกฎาคม 2558
1184
179 030-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (10) สาระขององค์มรรค ๘
8 กรกฎาคม 2558
1307
178 029-วังรีรีสอร์ท 6-8พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2558
1320
177 028-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (8) หลากหลายวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1251
176 027-วังรีรีสอร์ท 6-8พ.ค.58 (7) ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1203
175 026-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (6) อริยสัจ ๔ สัจจะจริงแท้
7 พฤษภาคม 2558
1284
174 025-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (5) วิธีแก้กรรม
7 กรกฎาคม 2558
1318
173 024-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (4) กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ
7 กรกฎาคม 2558
1226
172 023-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (3) ขันติและกายคตาสติ
6 กรกฎาคม 2558
1321
171 022-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (2) ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1266
170 021-วังรีรีสอร์ท 6-8ก.ค.58 (1) ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2558
1312
169 020-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (5) มีศีลและไม่ประมาท
31 พฤษภาคม 2558
1165
168 019-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (4) ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ
31 พฤษภาคม 2558
1400
167 018-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (3) ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ
30 พฤษภาคม 2558
1143
166 017-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (2) คุมจิตและฝึกจิต
30 พฤษภาคม 2558
1357
165 016-บ้านกานนิสา 30-31พ.ค.58 (1) หลักในการปฏิบัติธรรม
30 พฤษภาคม 2558
1427
164 015-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (15) สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน
5 พฤษภาคม 2558
1185
163 014-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (14) ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1133
162 013-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (13) วิธีทำให้อริยมรรคให้เกิดและตอบปัญหา
4 พฤษภาคม 2558
1118
161 012-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (12) ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2558
1199
160 011-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (11) ทุกขสัจ กับ ทุกขสมุทัยสัจ
4 พฤษภาคม 2558
1330
159 010-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (10) ตอบปัญหาธรรม
3 พฤษภาคม 2558
1142
158 009-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (9) วิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
3 พฤษภาคม 2558
1279
157 008-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (8) หลักวิปัสสนาเบื้องต้น
3 พฤษภาคม 2558
1368
156 007-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (7) พิจารณาโทษของกาย
3 พฤษภาคม 2558
1276
155 006-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (6) วิธีทำกายคตาสติให้เกิด
2 พฤษภาคม 2558
1317
154 005-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (5) จงอดทน
2 พฤษภาคม 2558
1247
153 004-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (4) กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน
2 พฤษภาคม 2558
1265
152 003-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (3) ทางออกคือประตู
2 พฤษภาคม 2558
1167
151 002-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (2) แก้ไขใจให้ถูกต้อง
1 พฤษภาคม 2558
1146
150 001-อาศรมมาตา 1-5พ.ค.58 (1) จุดหมายและทางเดิน
1 พฤษภาคม 2558
1343
149 044-พรหมจรรย์ ตอนที่44 กรรมฐาน; กายคตาสติ3
5 เมษายน 2558
1498
148 043-พรหมจรรย์ ตอนที่43 กรรมฐาน; กายคตาสติ2
22 มีนาคม 2558
1431
147 008-อธิษฐานจิต ลดอ้วน สร้างบุญ เข้าพรรษา2 รพ.สุรินทร์
18-19 กรกฎาคม 2556
1484
146 007-อธิษฐานจิต ลดอ้วน สร้างบุญ เข้าพรรษา1 รพ.สุรินทร์
18-19 กรกฏาคม 2556
1422
145 071-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (12) โอวาทปิด
5 ตุลาคม 2557
1416
144 070-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (11) อริยมรรคมีองค์8(ต่อ)
5 ตุลาคม 2557
1373
143 069-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (10) อริยมรรคมีองค์8
4 ตุลาคม 2557
1715
142 068-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (9) ตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1291
141 067-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (8) สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหา
4 ตุลาคม 2557
1440
140 066-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (7) ตอบปัญหา
3 ตุลาคม 2557
1345
139 064-ปฏิบัติ 1-5 ต.ค.57 (5) สัมมาทิฏฐิ(ต่อ) และตอบปัญหา
2 ตุลาคม 2557
1452
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ