ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
885 038-ที.สี.สามัญญผลสูตร ตอนที่ 8 ละนิวรณ์ ๕ ได้สมาธิ
26 พฤศจิกายน 2559
1295
884 052-ยมก 4 มูลยมก ตอนที่ 4
30 พฤศจิกายน 2559
1275
883 051-ยมก 3 มูลยมก ตอนที่ 3
23 พฤศจิกายน 2559
1315
882 133-ขันธวิภังค์ 2 ขยายความรูปขันธ์โดยอาการ 11
1 ธันวาคม 2559
1020
881 132-ตอบปัญหาธรรม
1 ธันวาคม 2559
1050
880 131-ชันธวิภังค์ 1 ความหมายของขันธ์ 5
1 ธันวาคม 2559
998
879 071-พรหมจรรย์ ตอนที่63(2) เมตตาภาวนา 18.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 3
27 พฤศจิกายน 2559
1343
878 070-พรหมจรรย์ ตอนที่63(1) เมตตาภาวนา 17.อุบายบรรเทาความโกรธ ตอนที่ 2
27 พฤศจิกายน 2559
1462
877 018-ลักษณะและบุพพกรรมของเปรต
1 ธันวาคม 2559
1299
876 103-วัดวังหิน พิษณุโลก-ขยายความอริยมรรคมีองค์ 8
24 พฤศจิกายน 2559
1249
875 102-วัดวังหิน พิษณุโลก-ขยายความโอวาทปาติโมกข์
24 พฤศจิกายน 2559
1167
874 101-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 4 บทพิจารณา 5 ข้อเพื่อไม่ประมาท
29 พฤศจิกายน 2559
1254
873 141-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (14) ตอบปัญหาธรรม
18 พฤศจิกายน 2559
1216
872 140-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (13) พระธรรมเทศนาสำคัญ 3 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2559
1102
871 139-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (12) ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1148
870 138-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (11) พิจารณาธรรมจนกระทั้งเห็นอริยสัจในจิต
16 พฤศจิกายน 2559
1136
869 137-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (10) ตอบปัญหาธรรม
15 พฤศจิกายน 2559
1187
868 136-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (9) วิปัสสนากับสติปัฏฐานและเจริญมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1134
867 135-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (8) วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1057
866 134-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (7) วิธีพิจารณารูปนามลงในไตรลักษณ์
14 พฤศจิกายน 2559
1112
865 133-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (6) วิธีเจริญวิปัสสนา
14 พฤศจิกายน 2559
1260
864 132-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (5) ธรรมประจำกายควรพิจารณาเนืองๆ
13 พฤศจิกายน 2559
1095
863 131-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (4) วิธีพิจารณาให้เลิกกลัวตาย
12 พฤศจิกายน 2559
1081
862 130-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (3) ลักษณะผู้มีสติสัมปชัญญะและอุบายแก้กิเลส
11 พฤศจิกายน 2559
1159
861 129-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (2) กรรมฐานที่ควรทำไว้เสมอ 4 อย่าง
10 พฤศจิกายน 2559
1045
860 128-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (1) ปฏิบัติธรรมเข้มข้น
10 พฤศจิกายน 2559
1245
859 031-พุทธานุสสติ 6 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1160
858 030-พุทธานุสสติ 5 ความสำคัญและอานิสงส์
18 พฤศจิกายน 2559
1306
857 130-ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1063
856 129-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 วิธีเห็นธรรมในธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1122
855 100-ชมรมสุรัตนธรรม-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤศจิกายน 2559
1140
854 099-ชมรมสุรัตนธรรม-ธรรม 4 ประการรักษาประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2559
1225
853 098-ชมรมสุรัตนธรรม-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
1126
852 127-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
13 พฤศจิกายน 2559
1132
851 126-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 2
6 พฤศจิกายน 2559
1104
850 125-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 1
6 พฤศจิกายน 2559
1263
849 124-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 2
9 ตุลาคม 2559
1098
848 123-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 1
9 ตุลาคม 2559
982
847 029-พุทธานุสสติ 3,4
14 ตุลาคม 2559
1154
846 049-ยมก 1 มูลยมก ตอนที่ 1
2 พฤศจิกายน 2559
1249
845 050-ยมก 2 มูลยมก ตอนที่ 2
9 พฤศจิกายน 2559
1164
844 128-สติปัฏฐานวิภังค์ 10 เห็นจิต
3 พฤศจิกายน 2559
996
843 127-ตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1006
842 126-สติปัฏฐานวิภังค์ 9 เห็นเวทนา
3 พฤศจิกายน 2559
981
841 125-สติปัฏฐานวิภังค์ 8 เห็นเวทนา
3 พฤศจิกายน 2559
911
840 124-ตอบปัญหาและสติปัฏฐานวิภังค์
20 ตุลาคม 2559
1102
839 123-สติปัฏฐานวิภังค์ เห็นกายในกาย
20 ตุลาคม 2559
1119
838 025-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1228
837 024-ธรรมะ 7 ประการที่ศัตรูต้องการแก่ศัตรู
6 พฤศจิกายน 2559
1359
836 069-พรหมจรรย์ ตอนที่62(2) เมตตาภาวนา 16.อุบายบรรเทาความโกรธ
16 ตุลาคม 2559
1342
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ