ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,335 220-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (18).สัมมาทิฏฐิในมรรคคือญาณในสัจจะ 4
23 พฤศจิกายน 2560
807
1,334 219-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (17).ตอบปัญหาธรรม 6
22 พฤศจิกายน 2560
890
1,333 218-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (16).พิจารณาทุกข์ฯตามแนวอาทิตตปริยายสูตร
22 พฤศจิกายน 2560
898
1,332 217-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
21 พฤศจิกายน 2560
785
1,331 216-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (14).พิจารณาอนัตตาตามแนวอนัตตลักขณสูตร
21 พฤศจิกายน 2560
819
1,330 215-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (13).ดำเนินตามแนววิสุทธิ 7 เพื่อเข้าสู่มรรค
21 พฤศจิกายน 2560
866
1,329 214-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
20 พฤศจิกายน 2560
803
1,328 213-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (11).สภาวะวิปัสสนา,การเจริญอนุปัสสนา 7
20 พฤศจิกายน 2560
739
1,327 212-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
19 พฤศจิกายน 2560
765
1,326 211-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (9).ฆราวาสควรฝึกปีติจากวิเวก,อุบายแก้ง่วง
19 พฤศจิกายน 2560
802
1,325 210-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (8).เหตุ 5 ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
763
1,324 209-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
18 พฤศจิกายน 2560
818
1,323 208-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (6).อารักขกรรมฐาน 4 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2560
856
1,322 207-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
17 พฤศจิกายน 2560
778
1,321 206-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (4).วิธีเจริญสติฯโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
810
1,320 205-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (3).สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
747
1,319 204-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (2).สติในแบบวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
678
1,318 203-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (1).อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
759
1,317 202-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิต)
11 พฤศจิกายน 2560
820
1,316 073-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1042
1,315 072-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 5 อานิสงส์ของการมีศีล 5 ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1006
1,314 071-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1064
1,313 070-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก 3 หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1052
1,312 069-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 2 ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
963
1,311 068-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 1 วัชชีอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
1081
1,310 067-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 22 สรุปอานิสงส์ 2 อย่าง
23 กันยายน 2560
969
1,309 066-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
932
1,308 213-อาฏานาฏิยสูตร 2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
962
1,307 212-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
940
1,306 211-อาฏานาฏิยสูตร 1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
905
1,305 210-สิกขาบทวิภังค์ 3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิชา
2 พฤศจิกายน 2560
931
1,304 209-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1042
1,303 208-สิกขาบทวิภังค์ 2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
818
1,302 207-สิกขาบทวิภังค์ 1 สิกขาบทคือวิรตี เจตนา ธรรม
19 ตุลาคม 2560
882
1,301 206-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
887
1,300 205-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
815
1,299 204-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
888
1,298 203-สัลเลขสูตร 7 ธรรมเพื่อความดับสนิทกิเลส
5 ตุลาคม 2560
811
1,297 202-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ 15
5 ตุลาคม 2560
869
1,296 201-สัลเลขสูตร 6 ธรรมหลีกเลี่ยงและความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
853
1,295 200-สัลเลขสูตร 5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศล
5 ตุลาคม 2560
759
1,294 199-สัลเลขสูตร 4 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่างต่อ
28 กันยายน 2560
839
1,293 198-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
847
1,292 197-สัลเลขสูตร 3 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่าง
28 กันยายน 2560
870
1,291 196-สัลเลขสูตร 2 วิธีละทิฏฐิและไม่ใช่สัลเลขะ
14 กันยายน 2560
785
1,290 195-สัลเลขสูตร 1 ธรรม 44 อย่าง 5 นัย
14 กันยายน 2560
774
1,289 194-ตอบปัญหาสัทธินทรีย์, สัทธาพละ, สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
903
1,288 193-ญาณวิภังค์ 29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
827
1,287 158-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -รู้กายฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
25 พฤศจิกายน 2560
965
1,286 157-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก -สัมปชัญญะ 4 และวิธีการฝึก
25 พฤศจิกายน 2560
929
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ