ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
588 064-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 2 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1229
587 063-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 1 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1409
586 021-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 9 สัสสตวาท 4 แบบ
23 เมษายน 2559
1233
585 020-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 8 แยกแยะทิฏฐิ 62
23 เมษายน 2559
1363
584 019-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 7 มหาศีล ตอนที่ 2
23 เมษายน 2559
1213
583 021-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1416
582 020-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1395
581 019-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1422
580 018-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1515
579 086-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 3
5 พฤษภาคม 2559
1307
578 085-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1300
577 084-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 2
5 พฤษภาคม 2559
1305
576 083-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 1
5 พฤษภาคม 2559
1236
575 012-สูตรโสดาบัน27 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน20
10 พฤษภาคม 2559
1324
574 057-พรหมจรรย์ ตอนที่56(2) เมตตาภาวนา 4.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1415
573 056-พรหมจรรย์ ตอนที่56(1) เมตตาภาวนา 3.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1417
572 025-เหตุให้อยู่ด้วยสุขและโสมนัสโดยมาก
8 พฤษภาคม 2559
1384
571 024-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 โดยการตรึกธรรม
8 พฤษภาคม 2559
1341
570 023-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 ให้เหมาะกับสภาพจิต
8 พฤษภาคม 2559
1396
569 012-ธรรม 40 ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1366
568 038-สติปัฏฐานภาวนา12 นิทเทสธัมมานุปัสสนา3
18 พฤษภาคม 2559
1353
567 037-สติปัฏฐานภาวนา11 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2
18 พฤษภาคม 2559
1350
566 036-สติปัฏฐานภาวนา10 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1
18 พฤษภาคม 2559
1332
565 035-สติปัฏฐานภาวนา9 นิทเทสจิตตานุปัสสนา
18 พฤษภาคม 2559
1239
564 034-สติปัฏฐานภาวนา8 นิทเทสเวทนานุปัสสนา
12 พฤษภาคม 2559
1453
563 033-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสกายานุปัสสนา3
12 พฤษภาคม 2559
1408
562 032-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสกายานุปัสสนา2
12 พฤษภาคม 2559
1266
561 031-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสกายานุปัสสนา1
12 พฤษภาคม 2559
1324
560 030-สติปัฏฐานภาวนา4 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย3
11 พฤษภาคม 2559
1276
559 029-สติปัฏฐานภาวนา3 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย2
11 พฤษภาคม 2559
1393
558 028-สติปัฏฐานภาวนา2 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย1
11 พฤษภาคม 2559
1372
557 027-สติปัฏฐานภาวนา1 แนะนำรายวิชา, โพธิปักขิยธรรม
11 พฤษภาคม 2559
1294
556 062-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1340
555 061-สิ่งมียาก 4 อย่าง คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1410
554 082-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 5
21 เมษายน 2559
1162
553 081-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1244
552 080-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 4
21 เมษายน 2559
1179
551 079-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 3
21 เมษายน 2559
1185
550 078-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1229
549 078-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 2
7 เมษายน 2559
1251
548 077-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 1
7 เมษายน 2559
1032
547 014-ทักขิณาในบุคคล 14 ระดับและในสงฆ์ 7 แบบ
10 เมษายน 2559
1196
546 013-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1432
545 011-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1440
544 022-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 2
3 เมษายน 2559
1169
543 021-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 1
3 เมษายน 2559
1096
542 011-ธรรม 10 ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1357
541 011-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (11) ทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1433
540 010-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (10) อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1583
539 009-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (9) คำสอนพุทธะเลิศสุด สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1497
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ