ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
585 020-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 8 แยกแยะทิฏฐิ 62
23 เมษายน 2559
1356
584 019-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 7 มหาศีล ตอนที่ 2
23 เมษายน 2559
1209
583 021-มรณสติ4 วิธีเจริญมรณสติ3
13 พฤษภาคม 2559
1412
582 020-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ2
13 พฤษภาคม 2559
1392
581 019-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1416
580 018-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1505
579 086-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 3
5 พฤษภาคม 2559
1301
578 085-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1296
577 084-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 2
5 พฤษภาคม 2559
1300
576 083-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 1
5 พฤษภาคม 2559
1233
575 012-สูตรโสดาบัน27 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน20
10 พฤษภาคม 2559
1320
574 057-พรหมจรรย์ ตอนที่56(2) เมตตาภาวนา 4.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1409
573 056-พรหมจรรย์ ตอนที่56(1) เมตตาภาวนา 3.ความสำคัญและคุณประโยชน์
24 เมษายน 2559
1412
572 025-เหตุให้อยู่ด้วยสุขและโสมนัสโดยมาก
8 พฤษภาคม 2559
1381
571 024-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 โดยการตรึกธรรม
8 พฤษภาคม 2559
1337
570 023-วิธีเจริญโพชฌงค์ 7 ให้เหมาะกับสภาพจิต
8 พฤษภาคม 2559
1391
569 012-ธรรม 40 ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1363
568 038-สติปัฏฐานภาวนา12 นิทเทสธัมมานุปัสสนา3
18 พฤษภาคม 2559
1341
567 037-สติปัฏฐานภาวนา11 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2
18 พฤษภาคม 2559
1339
566 036-สติปัฏฐานภาวนา10 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1
18 พฤษภาคม 2559
1317
565 035-สติปัฏฐานภาวนา9 นิทเทสจิตตานุปัสสนา
18 พฤษภาคม 2559
1230
564 034-สติปัฏฐานภาวนา8 นิทเทสเวทนานุปัสสนา
12 พฤษภาคม 2559
1446
563 033-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสกายานุปัสสนา3
12 พฤษภาคม 2559
1398
562 032-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสกายานุปัสสนา2
12 พฤษภาคม 2559
1256
561 031-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสกายานุปัสสนา1
12 พฤษภาคม 2559
1313
560 030-สติปัฏฐานภาวนา4 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย3
11 พฤษภาคม 2559
1269
559 029-สติปัฏฐานภาวนา3 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย2
11 พฤษภาคม 2559
1386
558 028-สติปัฏฐานภาวนา2 อุทเทสสติปัฏฐานและอธิบาย1
11 พฤษภาคม 2559
1362
557 027-สติปัฏฐานภาวนา1 แนะนำรายวิชา, โพธิปักขิยธรรม
11 พฤษภาคม 2559
1285
556 062-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1338
555 061-สิ่งมียาก 4 อย่าง คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1405
554 082-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 5
21 เมษายน 2559
1158
553 081-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1239
552 080-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 4
21 เมษายน 2559
1176
551 079-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 3
21 เมษายน 2559
1181
550 078-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1223
549 078-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 2
7 เมษายน 2559
1246
548 077-กิเลสหมวดละสอง ตอนที่ 1
7 เมษายน 2559
1026
547 014-ทักขิณาในบุคคล 14 ระดับและในสงฆ์ 7 แบบ
10 เมษายน 2559
1194
546 013-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1424
545 011-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1438
544 022-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 2
3 เมษายน 2559
1165
543 021-จำแนกนิวรณ์ 10 โพชฌงค์ 14 ตอนที่ 1
3 เมษายน 2559
1090
542 011-ธรรม 10 ประการนำไปสวรรค์
1 เมษายน 2559
1355
541 011-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (11) ทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
10 มีนาคม 2559
1428
540 010-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (10) อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน สาวัตถี
8 มีนาคม 2559
1579
539 009-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (9) คำสอนพุทธะเลิศสุด สวนลุมพินี
7 มีนาคม 2559
1494
538 008-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (8) อริยสัจ ๔ ผลและเหตุ ๒ คู่ รามคามสถูป
6 มีนาคม 2559
1291
537 007-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม กุสินารา
5 มีนาคม 2559
1477
536 006-มหพันธ์1-10มี.ค.59 (6) ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูป
5 มีนาคม 2559
1346
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ