ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
335 002-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1478
334 011-พิจารณาโทษของกาย
26 กันยายน 2558
1411
333 010-พิจารณาไตรลักษณ์
26 กันยายน 2558
1473
332 009-วิปัสสนากถา2
22 สิงหาคม 2558
1234
331 008-วิปัสสนากถา1
22 สิงหาคม 2558
1300
330 007-วิปัสสนาภาวนา
25 กรกฎาคม 2558
1267
329 006-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
1355
328 005-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
1295
327 004-วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
1358
326 003-วิธีเจริญกายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
1338
325 010-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1480
324 009-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1339
323 008-เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1467
322 007-เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1453
321 006-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1363
320 005-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1411
319 004-เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1405
318 003-เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1452
317 016-บทธรรมเพื่อการปฏิบัติ
4 ตุลาคม 2558
1155
316 015-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2558
1158
315 014-กองทุกข์ยาวนานในสังสารวัฏ
6 กันยายน 2558
1395
314 013-เป็นไปได้ที่จะทำให้แจ้งนิพพาน
2 สิงหาคม 2558
1277
313 012-ความยากจนกู้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยในอริยวินัย
2 สิงหาคม 2558
1337
312 011-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (7) ตื่นรู้สู่อริยมรรค
23 กรกฎาคม 2558
1210
311 010-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (6) อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์
22 กรกฎาคม 2558
1348
310 009-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (5) จงอดทน
22 กรกฎาคม 2558
1227
309 008-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (4) กฎแห่งธรรมทั้งปวง
22 กรกฎาคม 2558
1149
308 007-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (3) รู้กายว่าเป็นกายรู้จิตว่าเป็นจิต
21 กรกฎาคม 2558
1174
307 006-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (2) ฝึกจิตมารู้กาย
21 กรกฎาคม 2558
1271
306 005-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (1) หลักการฝึกให้เกิดสัมมาญาณฯ
21 กรกฎาคม 2558
1172
305 004-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1224
304 003-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1250
303 001-เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
7 พฤษภาคม 2558
1567
302 002-เหตุปัจจัยของภพ
7 พฤษภาคม 2558
1365
301 001-สรุปกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1432
300 002-กายคตาสติ หมวดป่าช้า 9
23 พฤษภาคม 2558
1269
299 001-กายคตาสติ หมวดมนสิการธาตุ
23 พฤาภาคม 2558
1275
298 001-สติปัฏฐานภาวนา1; แนะนำรายวิชา
6 พฤษภาคม 2558
1185
297 002-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1203
296 001-เหตุเกิดวิวาท, สิ่งที่รักและความพอใจ
17 พฤษภาคม 2558
1123
295 053-ความจริงไม่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนความเห็น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1154
294 052-วิมุตติ, ความหลุดพ้น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1385
293 051-กฎเกณฑ์กรรม4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1135
292 050-กฎเกณฑ์กรรม3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1193
291 049-กฎเกณฑ์กรรม2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1171
290 048-กฎเกณฑ์กรรม1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1250
289 047-ธรรมะคืออะไร ทำไมต้องปฏิบัติ บิ๊กซีราชดำริ
13 ตุลาคม 2558
1234
288 046-ธรรมะกับชีวิตประจำวัน บริษัท ปภพ จำกัด
8 ตุลาคม 2558
1219
287 045-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน สนญ.ธนาคารกรุงเทพ
29 กันยายน 2558
1285
286 044-ชีวิตติดธรรม2 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1218
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ