ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
335 002-อานาปานสติ; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1476
334 011-พิจารณาโทษของกาย
26 กันยายน 2558
1408
333 010-พิจารณาไตรลักษณ์
26 กันยายน 2558
1469
332 009-วิปัสสนากถา2
22 สิงหาคม 2558
1231
331 008-วิปัสสนากถา1
22 สิงหาคม 2558
1294
330 007-วิปัสสนาภาวนา
25 กรกฎาคม 2558
1264
329 006-เมตตาภาวนา2
25 กรกฎาคม 2558
1352
328 005-เมตตาภาวนา1
25 กรกฎาคม 2558
1291
327 004-วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
1354
326 003-วิธีเจริญกายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
1334
325 010-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1478
324 009-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1336
323 008-เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1465
322 007-เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1449
321 006-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1358
320 005-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1404
319 004-เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1402
318 003-เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1448
317 016-บทธรรมเพื่อการปฏิบัติ
4 ตุลาคม 2558
1153
316 015-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2558
1155
315 014-กองทุกข์ยาวนานในสังสารวัฏ
6 กันยายน 2558
1391
314 013-เป็นไปได้ที่จะทำให้แจ้งนิพพาน
2 สิงหาคม 2558
1273
313 012-ความยากจนกู้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยในอริยวินัย
2 สิงหาคม 2558
1332
312 011-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (7) ตื่นรู้สู่อริยมรรค
23 กรกฎาคม 2558
1207
311 010-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (6) อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์
22 กรกฎาคม 2558
1345
310 009-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (5) จงอดทน
22 กรกฎาคม 2558
1223
309 008-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (4) กฎแห่งธรรมทั้งปวง
22 กรกฎาคม 2558
1146
308 007-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (3) รู้กายว่าเป็นกายรู้จิตว่าเป็นจิต
21 กรกฎาคม 2558
1170
307 006-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (2) ฝึกจิตมารู้กาย
21 กรกฎาคม 2558
1268
306 005-ปฏิบัติ 21-23ก.ค.58 (1) หลักการฝึกให้เกิดสัมมาญาณฯ
21 กรกฎาคม 2558
1169
305 004-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1221
304 003-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1242
303 001-เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
7 พฤษภาคม 2558
1564
302 002-เหตุปัจจัยของภพ
7 พฤษภาคม 2558
1361
301 001-สรุปกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1427
300 002-กายคตาสติ หมวดป่าช้า 9
23 พฤษภาคม 2558
1265
299 001-กายคตาสติ หมวดมนสิการธาตุ
23 พฤาภาคม 2558
1269
298 001-สติปัฏฐานภาวนา1; แนะนำรายวิชา
6 พฤษภาคม 2558
1179
297 002-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1198
296 001-เหตุเกิดวิวาท, สิ่งที่รักและความพอใจ
17 พฤษภาคม 2558
1120
295 053-ความจริงไม่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนความเห็น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1152
294 052-วิมุตติ, ความหลุดพ้น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
1380
293 051-กฎเกณฑ์กรรม4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1132
292 050-กฎเกณฑ์กรรม3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1189
291 049-กฎเกณฑ์กรรม2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1168
290 048-กฎเกณฑ์กรรม1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
10 ตุลาคม 2558
1247
289 047-ธรรมะคืออะไร ทำไมต้องปฏิบัติ บิ๊กซีราชดำริ
13 ตุลาคม 2558
1227
288 046-ธรรมะกับชีวิตประจำวัน บริษัท ปภพ จำกัด
8 ตุลาคม 2558
1215
287 045-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน สนญ.ธนาคารกรุงเทพ
29 กันยายน 2558
1280
286 044-ชีวิตติดธรรม2 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1216
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ