ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,135 161-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (1).อริยมรรคฆ่ากิเลสได้
27 มิถุนายน 2560
844
1,134 071-กถาวัตถุ 5 ปุคคลกถา ตอนที่ 3
5 กรกฎาคม 2560
878
1,133 176-ญาณวิภังค์ 17 ญาณหมวดละเก้าและสิบ
15 มิถุนายน 2560
799
1,132 175-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
896
1,131 174-ญาณวิภังค์ 16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
861
1,130 173-ญาณวิภังค์ 15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
789
1,129 172-ญาณวิภังค์ 14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
913
1,128 125-วิถีแห่งความสุข-งานแสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 34 ชมรมกัลยาณธรรม
23 เมษายน 2560
1323
1,127 171-ญาณวิภังค์ 13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1225
1,126 170-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่
1 มิถุนายน 2560
1217
1,125 169-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน 4
1 มิถุนายน 2560
1237
1,124 181-ญาณวิภังค์ 21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1115
1,123 180-ญาณวิภังค์ 20 ฐานาฐานญาณ 3
6 กรกฎาคม 2560
1185
1,122 179-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1211
1,121 178-ญาณวิภังค์ 19 ฐานาฐานญาณ 2
6 กรกฎาคม 2560
1210
1,120 177-ญาณวิภังค์ 18 ฐานาฐานญาณ 1
6 กรกฎาคม 2560
1210
1,119 085-พรหมจรรย์ ตอนที่70(2) เมตตาภาวนา 32.ภูริทัตตกับจัมเปยยนาคราช
16 กรกฎาคม 2560
1309
1,118 084-พรหมจรรย์ ตอนที่70(1) เมตตาภาวนา 31.พญาช้างฉัททันต์
16 กรกฎาคม 2560
1228
1,117 244-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (6).วิธีเข้าถึงความสุขและพ้นทุกข์
10 กรกฎาคม 2560
1185
1,116 243-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (5).ตอบปัญหาธรรม
9 กรกฎาคม 2560
1019
1,115 242-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (4).ฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4
9 กรกฎาคม 2560
1003
1,114 241-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (3).สติ วิริยะ ปัญญา และการพิจารณากาย
9 กรกฎาคม 2560
1230
1,113 240-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (2).ธรรมพ้นอำนาจกิเลส
9 กรกฎาคม 2560
1323
1,112 239-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (1).ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส
8 กรกฎาคม 2560
1215
1,111 058-ตอบปัญหาธรรม
2 กรฎาคม 2560
1304
1,110 057-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1128
1,109 056-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1131
1,108 026-สูตรโสดาบัน41 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน34
4 กรกฎาคม 2560
1080
1,107 023-กำเนิดโลก ตอนที่ 4
7 กรกฎาคม 2560
1179
1,106 060-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 15 หมวดธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก
24 มิถุนายน 2560
1021
1,105 059-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 14 หมวดธรรมคือขันธ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1163
1,104 058-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 13 หมวดธรรมคือนิวรณ์ 5
24 มิถุนายน 2560
1145
1,103 057-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 12 หมวดดูจิตเป็นสักว่าจิต 2
24 มิถุนายน 2560
1177
1,102 056-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 11 หมวดดูจิตเป็นสักแต่จิต
27 พฤษภาคม 2560
1157
1,101 055-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 10 หมวดดูเวทนาเป็นสักแต่เวทนา
27 พฤษภาคม 2560
1104
1,100 054-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 9 หมวดป่าช้า 9 ลักษณะ
27 พฤษภาคม 2560
1032
1,099 022-กำเนิดโลก ตอนที่ 3
2 มิถุนายน 2560
1212
1,098 124-คู่แท้แห่งปัญญา นำพาความสำเร็จ-อสม.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
21 มิถุนายน 2560
1050
1,097 123-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 11 ควรหัดตรึกคิดพูดอริยสัจ
20 มิถุนายน 2560
998
1,096 041-ธัมมานุสสติ 1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์ 1
19 พฤษภาคม 2560
1274
1,095 167-ญาณวิภังค์ 10 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 2
18 พฤษภาคม 2560
1144
1,094 166-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1176
1,093 165-ญาณวิภังค์ 9 ญาณหมวดละสี่ ตอนที่ 1
18 พฤษภาคม 2560
1140
1,092 164-ญาณวิภังค์ 8 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 3
4 พฤษภาคม 2560
1114
1,091 163-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1303
1,090 162-ญาณวิภังค์ 7 ญาณหมวดละสาม ตอนที่ 2
4 พฤษภาคม 2560
1002
1,089 238-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(14).สรุปธรรม 3 ระดับ
14 พฤษภาคม 2560
1157
1,088 237-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(13).ธรรมเทศนาสำคัญ 3 เรื่องควรศึกษา
14 พฤษภาคม 2560
1088
1,087 236-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(12).สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
13 พฤษภาคม 2560
1133
1,086 235-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(11).โลกิยะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ
13 พฤษภาคม 2560
1163
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ