ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
235 035-ปุคคลบัญญัติ1
1 ตุลาคม 2558
1160
234 034-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
1233
233 033-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1171
232 032-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
1168
231 031-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7
24 กันยายน 2558
1137
230 030-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6
3 กันยายน 2558
1067
229 029-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
1263
228 028-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5
3 กันยายน 2558
1182
227 027-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4
3 กันยายน 2558
1112
226 026-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2
20 สิงหาคม 2558
1021
225 025-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1216
224 024-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1
20 สิงหาคม 2558
1010
223 020-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9
16 กรกฎาคม 2558
1231
222 019-ตอบปัญหาเรื่องบทสวดพาหุงฯ
16 กรกฎาคม 2558
1222
221 018-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8
16 กรกฎาคม 2558
1050
220 017-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7
16 กรกฎาคม 2558
1213
219 016-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6
2 กรกฎาคม 2558
1257
218 015-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2558
1072
217 014-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5
2 กรกฎาคม 2558
1177
216 013-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4
2 กรกฎาคม 2558
1158
215 012-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3
25 มิถุนายน 2558
990
214 011-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
1106
213 010-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2
25 มิถุนายน 2558
1072
212 009-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1
25 มิถุนายน 2558
1302
211 008-ตอบปัญหาวิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่และฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1210
210 007-ตอบปัญหาสมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณา
18 มิถุนายน 2558
1118
209 006-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1116
208 005-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1292
207 004-วิชยสูตร ขุ.สุ.,วิธีพิจารณากายว่างจากตัวตน
21 พฤษภาคม 2558
1234
206 003-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1140
205 002-กึสีลสูตร ขุ.สุ., อยู่อย่างไรจึงบรรลุธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1247
204 001-อุฏฐานสูตร ขุ.สุ.,ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
21 พฤษภาคม 2558
1201
203 054-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (9) โอวาทปิดการอบรม
16 สิงหาคม 2558
1175
202 053-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (8) เห็นตรงต่อสัจธรรม
16 สิงหาคม 2558
1348
201 052-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (7) ตอบปัญหาธรรม2
16 สิงหาคม 2558
1233
200 051-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (6) ตอบปัญหาธรรม1
15 สิงหาคม 2558
1210
199 050-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (5) กฎธรรมะ ฝึกปัญญา
15 สิงหาคม 2558
1391
198 049-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (4) สิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เสมอ
15 สิงหาคม 2558
1262
197 048-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (3) มีสติ พิจารณากาย
14 สิงหาคม 2558
1325
196 047-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (2) เริ่มต้นปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1192
195 046-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (1) เข้าใจหลักปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1376
194 045-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (8) ปฏิบัติให้ตรงสัจจธรรม
8 สิงหาคม 2558
1453
193 044-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (7) ความแน่นอนแห่งธรรมทั้งปวง
4 สิงหาคม 2558
1295
192 043-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (6) กระตุ้นใจให้รู้สึกตัว
4 สิงหาคม 2558
1329
191 042-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (5) ธรรม ๖ ประการต้องละ จึงเจริญสติปัฏฐานได้
4 สิงหาคม 2558
1355
190 041-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (4) สวดมนต์ให้ได้สติปัญญา
4 สิงหาคม 2558
1257
189 040-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (3) โอกาสหาได้ยาก รีบปฏิบัติ
3 สิงหาคม 2558
1169
188 039-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (2) ฝึกอยู่กับกาย เปลี่ยนความเคยชิน
3 สิงหาคม 2558
1242
187 038-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (1) ชำระพื้นฐานและฝึกจิตปัญญา
3 สิงหาคม 2558
1272
186 037-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (7) ปฏิบัติให้ตรงต่อนิพพาน
1 สิงหาคม 2558
1401
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ