ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
235 035-ปุคคลบัญญัติ1
1 ตุลาคม 2558
1162
234 034-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
1236
233 033-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1173
232 032-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
1171
231 031-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7
24 กันยายน 2558
1140
230 030-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6
3 กันยายน 2558
1071
229 029-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
1267
228 028-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5
3 กันยายน 2558
1186
227 027-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4
3 กันยายน 2558
1117
226 026-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2
20 สิงหาคม 2558
1024
225 025-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1218
224 024-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1
20 สิงหาคม 2558
1017
223 020-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9
16 กรกฎาคม 2558
1237
222 019-ตอบปัญหาเรื่องบทสวดพาหุงฯ
16 กรกฎาคม 2558
1225
221 018-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8
16 กรกฎาคม 2558
1055
220 017-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7
16 กรกฎาคม 2558
1217
219 016-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6
2 กรกฎาคม 2558
1261
218 015-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2558
1077
217 014-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5
2 กรกฎาคม 2558
1182
216 013-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4
2 กรกฎาคม 2558
1165
215 012-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3
25 มิถุนายน 2558
993
214 011-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
1110
213 010-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2
25 มิถุนายน 2558
1075
212 009-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1
25 มิถุนายน 2558
1307
211 008-ตอบปัญหาวิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่และฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1215
210 007-ตอบปัญหาสมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณา
18 มิถุนายน 2558
1121
209 006-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1119
208 005-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1299
207 004-วิชยสูตร ขุ.สุ.,วิธีพิจารณากายว่างจากตัวตน
21 พฤษภาคม 2558
1239
206 003-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1144
205 002-กึสีลสูตร ขุ.สุ., อยู่อย่างไรจึงบรรลุธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1254
204 001-อุฏฐานสูตร ขุ.สุ.,ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
21 พฤษภาคม 2558
1206
203 054-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (9) โอวาทปิดการอบรม
16 สิงหาคม 2558
1177
202 053-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (8) เห็นตรงต่อสัจธรรม
16 สิงหาคม 2558
1351
201 052-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (7) ตอบปัญหาธรรม2
16 สิงหาคม 2558
1238
200 051-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (6) ตอบปัญหาธรรม1
15 สิงหาคม 2558
1213
199 050-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (5) กฎธรรมะ ฝึกปัญญา
15 สิงหาคม 2558
1396
198 049-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (4) สิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เสมอ
15 สิงหาคม 2558
1266
197 048-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (3) มีสติ พิจารณากาย
14 สิงหาคม 2558
1328
196 047-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (2) เริ่มต้นปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1195
195 046-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (1) เข้าใจหลักปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1378
194 045-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (8) ปฏิบัติให้ตรงสัจจธรรม
8 สิงหาคม 2558
1456
193 044-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (7) ความแน่นอนแห่งธรรมทั้งปวง
4 สิงหาคม 2558
1298
192 043-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (6) กระตุ้นใจให้รู้สึกตัว
4 สิงหาคม 2558
1331
191 042-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (5) ธรรม ๖ ประการต้องละ จึงเจริญสติปัฏฐานได้
4 สิงหาคม 2558
1358
190 041-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (4) สวดมนต์ให้ได้สติปัญญา
4 สิงหาคม 2558
1260
189 040-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (3) โอกาสหาได้ยาก รีบปฏิบัติ
3 สิงหาคม 2558
1170
188 039-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (2) ฝึกอยู่กับกาย เปลี่ยนความเคยชิน
3 สิงหาคม 2558
1244
187 038-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (1) ชำระพื้นฐานและฝึกจิตปัญญา
3 สิงหาคม 2558
1276
186 037-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 30-1ส.ค.58 (7) ปฏิบัติให้ตรงต่อนิพพาน
1 สิงหาคม 2558
1403
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ