ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
238 038-ปุคคลบัญญัติ4
15 ตุลาคม 2558
1251
237 037-ปุคคลบัญญัติ3
1 ตุลาคม 2558
1108
236 036-ปุคคลบัญญัติ2
1 ตุลาคม 2558
1193
235 035-ปุคคลบัญญัติ1
1 ตุลาคม 2558
1163
234 034-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
1237
233 033-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1174
232 032-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
1172
231 031-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7
24 กันยายน 2558
1142
230 030-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6
3 กันยายน 2558
1072
229 029-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
1268
228 028-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5
3 กันยายน 2558
1188
227 027-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4
3 กันยายน 2558
1119
226 026-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2
20 สิงหาคม 2558
1028
225 025-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1219
224 024-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1
20 สิงหาคม 2558
1024
223 020-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9
16 กรกฎาคม 2558
1238
222 019-ตอบปัญหาเรื่องบทสวดพาหุงฯ
16 กรกฎาคม 2558
1228
221 018-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8
16 กรกฎาคม 2558
1056
220 017-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7
16 กรกฎาคม 2558
1218
219 016-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6
2 กรกฎาคม 2558
1262
218 015-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2558
1078
217 014-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5
2 กรกฎาคม 2558
1183
216 013-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4
2 กรกฎาคม 2558
1166
215 012-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3
25 มิถุนายน 2558
995
214 011-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
1112
213 010-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2
25 มิถุนายน 2558
1078
212 009-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1
25 มิถุนายน 2558
1309
211 008-ตอบปัญหาวิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่และฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1219
210 007-ตอบปัญหาสมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณา
18 มิถุนายน 2558
1125
209 006-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1120
208 005-วิชยสูตร พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1302
207 004-วิชยสูตร ขุ.สุ.,วิธีพิจารณากายว่างจากตัวตน
21 พฤษภาคม 2558
1241
206 003-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1150
205 002-กึสีลสูตร ขุ.สุ., อยู่อย่างไรจึงบรรลุธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1264
204 001-อุฏฐานสูตร ขุ.สุ.,ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
21 พฤษภาคม 2558
1213
203 054-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (9) โอวาทปิดการอบรม
16 สิงหาคม 2558
1178
202 053-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (8) เห็นตรงต่อสัจธรรม
16 สิงหาคม 2558
1352
201 052-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (7) ตอบปัญหาธรรม2
16 สิงหาคม 2558
1239
200 051-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (6) ตอบปัญหาธรรม1
15 สิงหาคม 2558
1215
199 050-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (5) กฎธรรมะ ฝึกปัญญา
15 สิงหาคม 2558
1397
198 049-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (4) สิ่งที่ควรพิจารณาอยู่เสมอ
15 สิงหาคม 2558
1268
197 048-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (3) มีสติ พิจารณากาย
14 สิงหาคม 2558
1329
196 047-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (2) เริ่มต้นปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1196
195 046-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (1) เข้าใจหลักปฏิบัติ
14 สิงหาคม 2558
1380
194 045-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (8) ปฏิบัติให้ตรงสัจจธรรม
8 สิงหาคม 2558
1458
193 044-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (7) ความแน่นอนแห่งธรรมทั้งปวง
4 สิงหาคม 2558
1299
192 043-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (6) กระตุ้นใจให้รู้สึกตัว
4 สิงหาคม 2558
1332
191 042-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (5) ธรรม ๖ ประการต้องละ จึงเจริญสติปัฏฐานได้
4 สิงหาคม 2558
1359
190 041-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (4) สวดมนต์ให้ได้สติปัญญา
4 สิงหาคม 2558
1263
189 040-วังรีรีสอร์ท 3-5ส.ค.58 (3) โอกาสหาได้ยาก รีบปฏิบัติ
3 สิงหาคม 2558
1171
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ