ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,588 372-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(4).ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 สีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
411
1,587 371-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(3).ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา 7
16 กุมภาพันธ์ 2562
351
1,586 370-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(2).จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน
15 กุมภาพันธ์ 2562
396
1,585 369-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(1).มีสติ เพิ่มการสังเกต และประกอบความเพียร
15 กุมภาพันธ์ 2562
373
1,584 368-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(14).สงเคราะห์อริยมรรค 8 เป็นขันธ์ 8 กับสมถะวิปัสสนา
2 มกราคม 2562
372
1,583 367-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(13).ศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นตรงเป็นเบื้องต้นกุศล
2 มกราคม 2562
356
1,582 366-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(12).ตอบปัญหาธรรม 2
1 มกราคม 2562
390
1,581 365-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(11).เห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน 6 ภายนอก 6
1 มกราคม 2562
386
1,580 364-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(10).ตอบปัญหาธรรม 1
1 มกราคม 2562
352
1,579 363-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(9).ทุกข์ เหตุเกิด ความดับ และทางให้ถึงความดับทุกข์
1 มกราคม 2562
326
1,578 362-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(8).เห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ 5
31 ธันวาคม 2561
371
1,577 361-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(7).เห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5
31 ธันวาคม 2561
319
1,576 360-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(6).สติปัฏฐาน; ความหมาย องค์ธรรม และวิธีปฏิบัติ
30 ธันวาคม 2562
361
1,575 359-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(5).กล้าหาญอดทนอดกลั้นเพื่อเผากิเลส
30 ธันวาคม 2562
352
1,574 358-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(4).ฝึกสติปัญญาโดยอาศัยกายเป็นกรรมฐาน
30 ธันวาคม 2562
355
1,573 357-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(3).กระตุ้นให้เกิดสติ รู้สึกตัว
30 ธันวาคม 2562
364
1,572 356-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(2).ไม่ประมาท มีสติ ไม่ปล่อยจิต
29 ธันวาคม 2562
356
1,571 355-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 29 ธ.ค 61-2 ม.ค.62(1).ปรับความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องก่อน
29 ธันวาคม 2562
363
1,570 321-อริยสัจ 4 ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
6 เมษายน 2562
389
1,569 320-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
338
1,568 319-ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวพุทธิกสมาคม ฯ ศูนย์ 2)
29 มีนาคม 2562
324
1,567 318-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม(คอร์สพัฒนาจิตฯ)
18 มีนาคม 2562
329
1,566 317-อริยมรรคมีองค์ 8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 มกราคม 2562
336
1,565 316-กิเลสที่ควรละ ธรรมที่ควรเจริญ
9 มกราคม 2562
335
1,564 315-แบบทดสอบความรู้ทางธรรม 25 ข้อ
9 มกราคม 2562
432
1,563 200-วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
5 มิถุนายน 2561
811
1,562 199-บริษัท เอไอเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์
14 มิถุนายน 2561
603
1,561 198-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 22 เพราะยึดมั่นขันธ์ ความเห็นว่า เรามี จึงมี
26 มิถุนายน 2561
596
1,560 197-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 15 เหตุที่ได้ชื่อว่าอุบาสกและอุบาสกมีศีล
4 พฤษภาคม 2561
544
1,559 196-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 14 จากสรณคมน์อดีตจนเป็นพระอรหันต์
4 พฤษภาคม 2561
578
1,558 195-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 13 เหตุที่ศีลมีผลมากกว่าทานเป็นต้น
4 พฤษภาคม 2561
557
1,557 194-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 12 ฉัตตเทพบุตรชั้นดวงดึงส์
4 พฤษภาคม 2561
581
1,556 193-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 11 เพราะสรณะหลังจากตายเกิดในสวรรค์
4 พฤษภาคม 2561
549
1,555 192-ตามรอยบาทพระพุทธองค์(บ้านคุณสันติ) กรุงเทพมหานคร-สรณคมน์ 10 อานิสงส์สรณคมน์เทียบกับบุญกุศลอื่น
4 พฤษภาคม 2561
598
1,554 354-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (08).ตอบปัญหาธรรม
15 ธันวาคม 2561
526
1,553 353-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (07).ลำดับการปฏิบัติ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา
15 ธันวาคม 2561
543
1,552 352-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (06).กฎแห่งธรรมและกฎแห่งกรรม
14 ธันวาคม 2561
629
1,551 351-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (05).อริยสัจธรรมและตอบปัญหา
14 ธันวาคม 2561
543
1,550 350-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (04).ตัณหาเหตุเกิดทุกข์ สิ้นตัณหาดับทุกข์
14 ธันวาคม 2561
566
1,549 349-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (03).อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
13 ธันวาคม 2561
486
1,548 348-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (02).ดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต
13 ธันวาคม 2561
570
1,547 347-โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 13-15 ธ.ค.61 (01).หัดสังเกตและฝึกปัญญา
13 ธันวาคม 2561
496
1,546 346-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (09).ตอบปัญหาธรรม 2
8 พฤศจิกายน 2561
544
1,545 345-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (08).ตอบปัญหาธรรม 1
8 พฤศจิกายน 2561
523
1,544 344-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (07).เห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ 4
7 พฤศจิกายน 2561
555
1,543 343-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (06).ฝึกวิปัสสนาแยกกาย เวทนา จิต ไม่ให้ปะปนกัน
7 พฤศจิกายน 2561
469
1,542 342-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (05).สัมปชัญญะ 4 และวิธีการฝึก
7 พฤศจิกายน 2561
465
1,541 341-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (04).แจกแจงกายคตาสติ 18 แบบ
6 พฤศจิกายน 2561
461
1,540 340-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (03).การประกอบความเพียร
6 พฤศจิกายน 2561
429
1,539 339-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ 6-8 พ.ย.61 (02).เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท
6 พฤศจิกายน 2561
463
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ