ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,835 324-ทุกข์ในอริยสัจ(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
284
1,834 323-อาตาปี สัมปชาโน สติมา(ยุวเนกขัมม์)
29 พฤษภาคม 2562
308
1,833 322-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและนำปฏิบัติ(ยุวเนกขัมม์)
28 พฤษภาคม 2562
265
1,832 51-อานาปานสติ 8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหา
14 ตุลาคม 2561
456
1,831 50-อานาปานสติ 7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
431
1,830 49-อานาปานสติ 6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
410
1,829 48-อานาปานสติ 5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 2,3
14 ตุลาคม 2561
420
1,828 47-อานาปานสติ 4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 1
13 ตุลาคม 2561
460
1,827 46-อานาปานสติ 3 ความรู้พื้นฐานเตรียมทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
420
1,826 45-อานาปานสติ 2 พระพุทธพจน์อานาปานสติ๑๖ขั้น
13 ตุลาคม 2561
435
1,825 44-อานาปานสติ 1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
423
1,824 43-นิพพานในพระพุทธศาสนา 8 วิธีเข้าถึงนิพพาน 3
22 กรกฎาคม 2561
432
1,823 42-นิพพานในพระพุทธศาสนา 7 วิธีเข้าถึงนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
418
1,822 41-นิพพานในพระพุทธศาสนา 6 วิธีเข้าถึงนิพพาน 1
22 กรกฎาคม 2561
437
1,821 40-นิพพานในพระพุทธศาสนา 5 ประเภทของนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
388
1,820 39-นิพพานในพระพุทธศาสนา 4 ประเภทของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
445
1,819 38-นิพพานในพระพุทธศาสนา 3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
430
1,818 37-นิพพานในพระพุทธศาสนา 2 ชื่อของนิพพาน 2
21 กรกฎาคม 2561
384
1,817 36-นิพพานในพระพุทธศาสนา 1 ชื่อของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
411
1,816 35-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
368
1,815 34-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
441
1,814 33-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
412
1,813 32-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
386
1,812 31-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
390
1,811 30-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
330
1,810 29-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
411
1,809 28-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
388
1,808 27-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
402
1,807 26-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
340
1,806 24-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
349
1,805 23-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
374
1,804 22-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
395
1,803 21-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
363
1,802 20-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
377
1,801 19-มรณสติ ตอนที่ 4
11 กันยายน 2559
397
1,800 18-มรณสติ ตอนที่ 3
11 กันยายน 2559
334
1,799 17-มรณสติ ตอนที่ 2
11 กันยายน 2559
360
1,798 16-มรณสติ ตอนที่ 1
11 กันยายน 2559
365
1,797 15-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 8
31 กรกฎาคม 2559
340
1,796 14-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 7
31 กรกฎาคม 2559
327
1,795 13-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 6
31 กรกฎาคม 2559
314
1,794 12-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 5
31 กรกฎาคม 2559
338
1,793 11-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 4
15 พฤษภาคม 2559
336
1,792 10-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 3
15 พฤษภาคม 2559
353
1,791 09-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 2
15 พฤษภาคม 2559
325
1,790 08-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 1
15 พฤษภาคม 2559
352
1,789 07-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 4
10 ตุลาคม 2558
363
1,788 06-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 3
10 ตุลาคม 2558
364
1,787 05-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 2
10 ตุลาคม 2558
320
1,786 04-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 1
10 ตุลาคม 2558
381
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ