ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,185 185-ญาณวิภังค์ 24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
864
1,184 184-ญาณวิภังค์ 23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
803
1,183 183-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
850
1,182 182-ญาณวิภังค์ 22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ
20 กรกฎาคม 2560
930
1,181 067-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (9).หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา 8 อย่าง
27 กรกฎาคม 2560
879
1,180 066-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (8).ตอบปัญหาธรรม 3
27 กรกฎาคม 2560
900
1,179 065-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
27 กรกฎาคม 2560
935
1,178 064-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (6).ที่อาศัยของธรรมทั้งฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ
27 กรกฎาคม 2560
841
1,177 063-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
26 กรกฎาคม 2560
856
1,176 062-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (4).เพียรพยามยามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป
26 กรกฎาคม 2560
928
1,175 061-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (3).มีสมาธิแล้วพิจารณากาย
25 กรกฎาคม 2560
926
1,174 060-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (2).ฝึกสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย
25 กรกฎาคม 2560
878
1,173 059-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (1).วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย
25 กรกฎาคม 2560
842
1,172 135-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-ฝึกปัญญาจากลมหายใจ
30 กรกฎาคม 2560
906
1,171 134-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-อุบายวิธีฝึกอานาปานสติ
30 กรกฎาคม 2560
887
1,170 133-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-ฝึกสติจากอาการของกาย
30 กรกฎาคม 2560
837
1,169 132-อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์-วัตถุประสงค์การทำกรรมฐาน
30 กรกฎาคม 2560
875
1,168 131-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
903
1,167 130-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
970
1,166 129-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
892
1,165 128-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
945
1,164 127-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จ.ลำปาง -สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน
19 กรกฎาคม 2560
918
1,163 126-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 12 ทำสมาธิอยู่หลีกเร้นเพื่อรู้ความจริง
18 กรกฎาคม 2560
811
1,162 188-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (11).สุขที่ควรกลัว กับ สุขที่ไม่ควรกลัว
16 กรกฎาคม 2560
728
1,161 187-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (10).ตอบปัญหาธรรม
16 กรกฎาคม 2560
819
1,160 186-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (9).สรุปความรู้สัจจะ 4
16 กรกฎาคม 2560
837
1,159 185-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (8).จากรู้กฎแห่งธรรม ถึงรู้อริยสัจ
15 กรกฎาคม 2560
818
1,158 184-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (7).ทำความดีได้ความดี ทำความชั่วได้ความชั่ว
15 กรกฎาคม 2560
838
1,157 183-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (6).ฝึกพิจารณาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส
15 กรกฎาคม 2560
894
1,156 182-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (5).สรณะ 2 ระดับ
15 กรกฎาคม 2560
862
1,155 181-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (4).เบื้องต้นเน้นฝึกสติ วิริยะ และปัญญา
14 กรกฎาคม 2560
857
1,154 180-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (3).นำฝึกสติรู้กาย
14 กรกฎาคม 2560
838
1,153 179-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (2).ที่มาของปัญหาคือการปล่อยใจลอย
14 กรกฎาคม 2560
811
1,152 178-ปฏิบัติธรรม 14-16 ก.ค.60 (1).ตัวสภาวะการปฏิบัติธรรม
14 กรกฎาคม 2560
811
1,151 177-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (17).ฐานะ5ควรพิจารณาเนืองๆ,ธัมมุทเทส 4
1 กรกฎาคม 2560
858
1,150 176-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (16).คุณสมบัติพระโสดาบันฝ่ายหมดกับฝ่ายมี
1 กรกฎาคม 2560
802
1,149 175-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (15).ตอบปัญหาธรรม 7
1 กรกฎาคม 2560
849
1,148 174-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (14).องค์มรรคฝ่ายศีลและสัมมาวายามะ
30 มิถุนายน 2560
762
1,147 173-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
30 มิถุนายน 2560
748
1,146 172-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (12).ความคิดถูกต้อง 3 อย่างเป็นสัมมาสังกัปปะ
30 มิถุนายน 2560
836
1,145 171-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (11).ตอบปัญหาธรรม 4
30 มิถุนายน 2560
668
1,144 170-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (10).สัมมาทิฏฐิเหนือโลกรู้อริยสัจ 4
29 มิถุนายน 2560
789
1,143 169-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
29 มิถุนายน 2560
821
1,142 168-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (8).สัมมาทิฏฐิระดับบุญช่วยชำระจิต
29 มิถุนายน 2560
894
1,141 167-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
29 มิถุนายน 2560
815
1,140 166-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2560
695
1,139 165-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (5).เจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
28 มิถุนายน 2560
805
1,138 164-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (4).ฝึกสัมปชัญญะ 4
28 มิถุนายน 2560
812
1,137 163-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (3).มีสติ พิจารณาความจริงของกาย
27 มิถุนายน 2560
789
1,136 162-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (2).อยู่กับกาย แก้ไขจิต
27 มิถุนายน 2560
820
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ