ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,747
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,237
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 490 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,252 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,027 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,183 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,652 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,035 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,422 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
972 1971-ฝึกมีสติ ไม่ใจลอย รู้ตัวอยู่เสมอ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
1053
971 1970-ปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2561
923
970 1969-อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดความอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
1164
969 1968-วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1255
968 1967-มรณสติ, อานิสงส์9ข้อ และอุปมา7ข้อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1076
967 1966-กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน1-ฌาน4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1102
966 1965-นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2561
1074
965 1964-วิธีพิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ4
22 มกราคม 2561
1044
964 1963-อานิสงส์กายคตาสติ, พระสารีบุตรบันลือสีหนาท9ข้อ
22 มกราคม 2561
1018
963 1962-อานาปานสติ16ขั้นอย่างย่อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1013
962 1961-ระงับกายสังขารคือลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1212
961 1960-เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1166
960 1959-วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1068
959 1958-วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
902
958 1957-วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1098
957 1956-ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา4แบบ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2561
1152
956 1955-ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
1069
955 1954-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 ธันวาคม 2561
1051
954 1952-พิจารณาเรื่องกรรมและเจริญวิปัสสนา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
937
953 1953-เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
2 ธันวาคม 2561
992
952 1951-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1036
951 1950-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1054
950 1949-พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
1021
949 1948-ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
1117
948 1947-จากอสัมโมหสัมปชัญญะสู่วิปัสสนาภาวนา
1 มกราคม 2561
1049
947 1946-ฝึกรู้แบบไม่หลง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1142
946 1945-ฝึกจิตได้ที่พึ่ง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1031
945 1944-ความเพียร กล้า บากบั่น อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2560
958
944 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1010
943 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1023
942 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1061
941 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1126
940 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1017
939 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1041
938 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1026
937 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
930
936 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
935
935 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1074
934 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
980
933 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1092
932 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
992
931 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
846
930 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
887
929 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
962
928 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
857
927 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
940
926 1925-คุณธรรมพระโสดาบัน5ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
1062
925 1924-ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน..จนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
1115
924 1923-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
999
923 1922-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
908
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1422 รายการ