ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,747
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,237
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 490 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,252 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,027 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,183 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,652 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,035 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,422 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
872 1871-ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้ วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1198
871 1870-รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1205
870 1869-หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
1252
869 1868-สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาบางกาล
6 กันยายน 2560
1432
868 1867-วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1528
867 1866-พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
1304
866 1865-อันตรายและอุปการะของสมาธิ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1197
865 1864-มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
1373
864 1863-ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1234
863 1862-ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1275
862 1861-คุณลักษณะของพระโสดาบัน รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1313
861 1860-ตอบปัญหาธรรม4 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1179
860 1859-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1302
859 1858-ตอบปัญหาธรรม3 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1268
858 1857-บริหารชีวิต บริหารทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1336
857 1856-ตอบปัญหาธรรม2 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1227
856 1855-ตอบปัญหาธรรม1 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1164
855 1854-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1227
854 1853-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1235
853 1852-กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1190
852 1851-อันตรายและอุปการะของสมาธิอย่างละ8ประการ
29 สิงหาคม 2560
1285
851 1850-ฝึกสติ ผูกจิตไว้ รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560
1273
850 1849-ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1329
849 1848-หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา8อย่าง
27 กรกฎาคม 2560
1380
848 1847-ตอบปัญหาธรรม3 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม2560
1334
847 1846-ตอบปัญหาธรรม2 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม 2560
1248
846 1845-ที่อาศัยของธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายวัฏฏะและวิวัฏฏะ
27 กรกฎาคม 2560
1182
845 1844-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2560
1388
844 1843-เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2560
1455
843 1842-มีสมาธิแล้วพิจารณากาย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1351
842 1841-ฝึกมีสติ ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1380
841 1840-วิราคธรรม; การเดินทางครั้งสุดท้าย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
25 กรกฎาคม 2560
1395
840 1839-สุขที่ควรกลัว กับ สุขที่ไม่ควรกลัว ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1324
839 1838-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1259
838 1837-สรุปความรู้สัจจะ4 ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2560
1183
837 1836-จากรู้กฎแห่งธรรม ถึงรู้อริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1287
836 1835-ทำความดีได้ความดี ทำความชั่วได้ความชั่ว ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1206
835 1834-ฝึกพิจารณาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัส ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1366
834 1833-สรณะ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2560
1138
833 1832-เบื้องต้นเน้นฝึกสติ วิริยะ และปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1055
832 1831-นำฝึกสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1137
831 1830-ที่มาของปัญหาคือการปล่อยใจลอย ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1408
830 1829-ตัวสภาวะการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2560
1291
829 1828-วิธีเข้าถึงความสุขและพ้นทุกข์ ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
10 กรกฎาคม 2560
1602
828 1827-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1268
827 1826-ฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1523
826 1825-สติ วิริยะ ปัญญา และการพิจารณากาย
9 กรกฎาคม 2560
1219
825 1824-ธรรมพ้นอำนาจกิเลส ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
9 กรกฎาคม 2560
1146
824 1823-ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
8 กรกฎาคม 2560
1235
823 1822-ฐานะ5ควรพิจารณาเนืองๆ และธัมมุทเทส4ประการ
1 กรกฎาคม 2560
1239
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1422 รายการ