ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,895
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 384 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 275 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 887 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 634 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 700 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,223 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,720 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
970 1969-อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดความอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
1175
969 1968-วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1262
968 1967-มรณสติ, อานิสงส์9ข้อ และอุปมา7ข้อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1096
967 1966-กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน1-ฌาน4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1116
966 1965-นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2561
1083
965 1964-วิธีพิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ4
22 มกราคม 2561
1053
964 1963-อานิสงส์กายคตาสติ, พระสารีบุตรบันลือสีหนาท9ข้อ
22 มกราคม 2561
1029
963 1962-อานาปานสติ16ขั้นอย่างย่อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1027
962 1961-ระงับกายสังขารคือลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1228
961 1960-เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1184
960 1959-วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1081
959 1958-วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
912
958 1957-วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1117
957 1956-ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา4แบบ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2561
1169
956 1955-ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
1077
955 1954-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 ธันวาคม 2561
1057
954 1952-พิจารณาเรื่องกรรมและเจริญวิปัสสนา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
944
953 1953-เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
2 ธันวาคม 2561
997
952 1951-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1041
951 1950-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1069
950 1949-พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
1028
949 1948-ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
1125
948 1947-จากอสัมโมหสัมปชัญญะสู่วิปัสสนาภาวนา
1 มกราคม 2561
1052
947 1946-ฝึกรู้แบบไม่หลง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1154
946 1945-ฝึกจิตได้ที่พึ่ง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1037
945 1944-ความเพียร กล้า บากบั่น อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2560
964
944 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1013
943 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1027
942 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1067
941 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1137
940 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1019
939 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1046
938 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1030
937 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
938
936 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
940
935 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1092
934 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
988
933 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1144
932 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
994
931 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
851
930 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
896
929 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
966
928 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
860
927 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
947
926 1925-คุณธรรมพระโสดาบัน5ประการ
24 พฤศจิกายน 2560
1073
925 1924-ไม่เอาทุกข์มาทับถมตน..จนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
1123
924 1923-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
1004
923 1922-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
23 พฤศจิกายน 2560
911
922 1921-สัมมาทิฏฐิในมรรคคือญาณในสัจจะ4
23 พฤศจิกายน 2560
1140
921 1920-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
22 พฤศจิกายน 2560
1053
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1720 รายการ