ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 846 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 617 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
167 408-น้อมธรรมนำใจ เร่ิมต้นปีใหม่ บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
26 ธันวาคม 2555
1824
166 407-กายคตาสติ มทร.กรุงเทพ บพิตรพิมุข โดยชมรมกัลยาณธรรม
4 ธันวาคม 2555
1774
165 404-ความสวัสดีในชีวิต ตอนที่2 พสล.
22 ธันวาคม 2555
1835
164 403-ความสวัสดีในชีวิต ตอนที่1 พสล.
22 ธันวาคม 2555
1721
163 402-ทางสายเอกของพระพุทธเจ้า ตอนที่1 WBTV วัดยานนาวา
15 กันยายน 2555
1763
162 398-ทางสายเอกของพระพุทธเจ้า ตอนที่2 WBTV วัดยานนาวา
8 ธันวาคม 2555
1717
161 395-ใช้ชีวิตโดยธรรม กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
30 พฤศจิกายน 2555
1860
160 392-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น4 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1713
159 391-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น3 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1726
158 390-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น2 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1833
157 389-การปฏิบัติธรรมแบบง่ายและลัดสั้น1 พุทธธรรมนำทอง AIA
8 ตุลาคม 2555
1734
156 387-ปฏิบัติธรรม วัดหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
7 พฤศจิกายน 2555
2103
155 385-ธรรมะและหลักปฏิบัติอย่างย่อ ธนาคาร Exim bank
1 พฤศจิกายน 2555
1730
154 384-การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก.
24 ตุลาคม 2555
1842
153 383-ธรรมะ ทำไม? ธนาคาร exim bank
11 ตุลาคม 2555
1765
152 380-บุญ, ผลของบุญ และบุญกิริยาวัตถุ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
3 ตุลาคม 2555
1921
151 379-ตอบปัญหาธรรม หอธรรมทัศน์ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2555
1841
150 378-สติมา ปัญญาเกิด หอธรรมทัศน์ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2555
1748
149 377-การใช้ชีวิตอย่างมีหลัก บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
19 กันยายน 2555
1723
148 376-ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรม ปตท.จ.ชลบุรี
14 กันยายน 2555
1800
147 375-หลักการของอริยมรรค ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กันยายน 2555
1718
146 373-ทางสายกลาง ตอนที่2 หมู่บ้านชิชา พระราม2
12 กันยายน 2555
1812
145 372-ทางสายกลาง ตอนที่1 หมู่บ้านชิชา พระราม2
12 กันยายน 2555
1773
144 366-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม2 สนง.อัยการ จ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2555
1685
143 365-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม1 สนง.อัยการ จ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2555
1675
142 363-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก
29 สิงหาคม 2555
1701
141 362-ธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นจนจบนิพพาน บ.บ้านอริยะ
26 สิงหาคม 2555
1941
140 357-หลักของจิต ตอนที่2 รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
18 สิงหาคม 2555
1675
139 352-ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
28 กรกฎาคม 2555
1961
138 351-ทำงานได้ โดยไม่ทุกข์ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
25 กรกฎาคม 2555
1756
137 350-ตอบปัญหาธรรมและแนะวิธีปฏิบัติ หมู่บ้านชิชา พระราม2
25 กรกฎาคม 2555
1704
136 349-การปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ4 หมู่บ้านชิชา พระราม2
25 กรกฎาคม 2555
1715
135 343-วิธีปฏิบัติโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กรกฎาคม 2555
1843
134 342-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. จ.ชลบุรี
14 กรกฎาคม 2555
1831
133 341-ธรรมะกับความสุขในการทำงาน ตอนที่2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.
11 กรกฎาคม 2555
1814
132 340-ธรรมะกับความสุขในการทำงาน ตอนที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
11 กรกฎาคม 2555
1842
131 336-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
20 มิถุนายน 2555
1814
130 335-หลักของจิต รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
16 มิถุนายน 2555
1661
129 334-โลกธรรม ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
13 มิถุนายน 2555
1704
128 333-โลกธรรม ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี
13 มิถุนายน 2555
1784
127 330-กายกับใจมี แต่อัตตาตัวตนไม่มีจริง บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จก.
23 พฤษภาคม 2555
1880
126 328-ปรากฏการณ์ตาสว่าง ตอนที่2 สโมสรพุทธธรรมนำทอง บ.AIA
16 พฤษภาคม 2555
1853
125 327-ปรากฏการณ์ตาสว่าง ตอนที่1 สโมสรพุทธธรรมนำทอง บ.AIA
16 พฤษภาคม 2555
1840
124 324-สิ่งที่ควรอธิษฐาน 4 อย่าง เดอะมอลล์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
12 พฤษภาคม 2555
1864
123 322-แก่นสารของการปฏิบัติ โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
2 พฤษภาคม 2555
2036
122 321-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
25 เมษายน 2555
1690
121 320-หลักในการดำเนินชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 เมษายน 2555
1820
120 319-หลักใจ กรมศุลกากร
24 เมษายน 2555
1798
119 318-ปรมัตถธรรม ตอนที่6 รูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
23 เมษายน 2555
1828
118 317-ปรมัตถธรรม ตอนที่5 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนาภาวนา มจร.
23 เมษายน 2555
1818
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 617 รายการ