ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 519 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
369 835-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข3
25 สิงหาคม 2558
1363
368 834-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข2
25 สิงหาคม 2558
1554
367 833-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข1 ขรก.ตำรวจฯประจวบฯ
25 สิงหาคม 2558
1529
366 830-สัมมาทิฏฐิ2; โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
2485
365 829-สัมมาทิฏฐิ1; ปุญญภาคิยสัมมาทิฏฐิ คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
2359
364 822-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่2 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1578
363 821-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่1 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1641
362 818-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ2 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1568
361 817-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ1 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1522
360 816-ความหมายและตัวอย่างธรรมะ รพ.ตุลาการฯ จ.นครปฐม
29 พฤษภาคม 2558
1478
359 809-เรื่องธรรมะ..เรื่องตนเอง2 รร.อนุบาลสุพิศมร
22 เมษายน 2558
2323
358 808-เรื่องธรรมะ..เรื่องตนเอง1 รร.อนุบาลสุพิศมร
22 เมษายน 2558
2312
357 806-ตอบปัญหาธรรม ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1665
356 805-คิดเป็น เห็นถูก3 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1574
355 804-คิดเป็น เห็นถูก2 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1614
354 803-คิดเป็น เห็นถูก1 ริมลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา
29 มีนาคม 2558
1711
353 802-ละโลก ไปนิพพาน รร.ชาโตว์ เดอร์ บางกอก
28 มีนาคม 2558
1706
352 799-ลำดับสู่การตรัสรู้สัจจะ 12 ขั้น หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1521
351 798-คฤหัสถ์ชั้นยอดกับพระโสดาบัน หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1624
350 797-คุณสมบัติพระโสดาบัน 3 หมวด หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1446
349 796-คฤหัสถ์กามโภคีบุคคล 10 จำพวก หมู่บ้านนวธานี
25 กุมภาพันธ์ 2558
1761
348 790-ธรรมภาคปฏิบัติ; จากบารมีถึงอริยมรรค2 จ.เชียงราย
20 มกราคม 2558
1627
347 789-ธรรมภาคปฏิบัติ; จากบารมีถึงอริยมรรค1 จ.เชียงราย
20 มกราคม 2558
1643
346 787-ธรรมะเป็นเช่นนั้นเอง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2558
1749
345 786-รู้จักธรรมและทำให้ถูกธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
12 มกราคม 2558
1666
344 785-ตอบปัญหาธรรม บ้านธรรมริมน้ำ
25 ธันวาคม 2557
1669
343 784-ปฏิบัติแนวอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิมาก่อน บ้านธรรมริมน้ำ
25 ธันวาคม 2557
1603
342 781-ฆราวาสบรรลุธรรม มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
7 ธันวาคม 2557
1615
341 780-รู้จักกับธรรมะ นร.หูนวก รพ.ตุลาการฯ (มีล่ามแปลภาษามือ)
26 พฤศจิกายน 2557
1303
340 778-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์2 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1616
339 777-จริยศาสตร์กับทันตแพทย์1 ทันตะฯปี6 ม.เวสเทิร์น
21 พฤศจิกายน 2557
1557
338 772-สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคและตอบปัญหาธรรม สระแก้ว
13 พฤศจิกายน 2557
1491
337 771-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก2 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2465
336 770-ปฏิบัติเพื่อลดละเลิก1 สระแก้ว
12 พฤศจิกายน 2557
2496
335 769-อินทรียสังวรสำหรับฆราวาสสู่แดนเกษม เขาดินหนองแสง
15 ตุลาคม 2557
1691
334 768-ธรรมะสายกลาง WBTV วัดยานนาวา
11 ตุลาคม 2557
1697
333 758-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ2 ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
26 กันยายน 2557
1482
332 757-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ1 ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2557
1656
331 756-หลักแห่งสัจจธรรม อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
23 กันยายน 2557
1538
330 755-อนุปุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1706
329 754-ธรรมะกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต สนง.ศุลกากรฯ
17 กันยายน 2557
1446
328 753-สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ชมรมสาระธรรมล้านนา
31 สิงหาคม 2557
1775
327 746-วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บ.ตะวันออกโปลีเมอร์ฯ จำกัด
22 สิงหาคม 2557
1718
326 745-ธรรมะงานศพ วัดปริวาส
21 สิงหาคม 2557
1607
325 738-ตอบปัญหาธรรม คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1672
324 737-หลักธรรมที่สาวกควรรีบศึกษา คลีนิคทันตกรรม สมุทรปราการ
16 สิงหาคม 2557
1463
323 731-ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1415
322 730-จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหญ่ สนญ.การประปาส่วนภูมิภาค
8 สิงหาคม 2557
1638
321 722-วิธีเข้าถึงความสุข ชมรมจิตอาสา รพ.มหาราช นครราชสีมา
31 กรกฎาคม 2557
1736
320 720-มหัศจรรย์แห่งวิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
25 กรกฎาคม 2557
20691
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 519 รายการ