ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 683 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
83 259-มรรคเบื้องต้น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
14 ธันวาคม 2554
1837
82 257-ประตูนิพพาน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
7 ธันวาคม 2554
1852
81 256-ละเหตุให้เกิดทุกข์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
6 ธันวาคม 2554
1914
80 255-กำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย
4 ธันวาคม 2554
2152
79 254-อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่2 รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา
26 พฤศจิกายน 2554
1692
78 253-แนะนำการปฏิบัติธรรม2 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
26 พฤศจิกายน 2554
1811
77 252-กรรมและการให้ผล ตอนที่ 2 อาคารบางกอกเทาเวอร์
22 พฤศจิกายน 2554
1772
76 251-กรรมและการให้ผล ตอนที่ 1 อาคารบางกอกเทาเวอร์
22 พฤศจิกายน 2554
1858
75 250-แนะนำการปฏิบัติธรรม1 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
19 พฤศจิกายน 2554
1837
74 247-ธรรมะอันเป็นที่พึ่ง ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
19 ตุลาคม 2554
1743
73 246-ธรรมะอันเป็นที่พึ่ง ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
19 ตุลาคม 2554
1910
72 222-ตอบคำถามการฝึกสติ ฝึกสมาธิ คณะนักศึกษาธรรมลาดพร้าว
25 กันยายน 2554
2023
71 220-ธรรมะกับการทำงาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
19 กันยายน 2554
1831
70 219-สัจจะแห่งชีวิต คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
9 กันยายน 2554
1910
69 215-ทำความเข้าใจเรื่องธรรมะ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
2 กันยายน 2554
1799
68 212-กรรมแก้ได้จริงหรือ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
11 สิงหาคม 2554
2044
67 211-แม่...หลักประกันแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
10 สิงหาคม 2554
1870
66 210-ธรรมะคือชีวิต คุณทราบหรือไม่ บจก.ซีเมนต์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร
3 สิงหาคม 2554
1856
65 209-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1745
64 208-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1908
63 207-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
2005
62 196-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข โรงกลั่นน้ำมัน ESSO อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 กรกฎาคม 2554
1837
61 191-ขันธสันดาน บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
1822
60 190-องค์มรรค 3 ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
56343
59 189-อริยสัจ รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
2 กรกฎาคม 2554
2009
58 188-กฎเกณฑ์กรรม กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
24 มิถุนายน 2554
3570
57 186-ธรรมะในชีวิตประจำวัน รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
20 มิถุนายน 2554
2044
56 185-กรรมเก่า กรรมใหม่ และการแก้กรรม รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
17 มิถุนายน 2554
1892
55 171-ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ บจก.กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
7 พฤษภาคม 2554
1944
54 170-เทคนิคการฝึกสติและตอบปัญหาธรรม บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
2192
53 169-ความเข้าใจเรื่องธรรมะ บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
1961
52 165-ตอบปัญหาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4 เมษายน 2554
2007
51 164-รู้ใจไกลทุกข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8 เมษายน 2554
2134
50 163-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์ บจก.ฟิลไทย
21 มีนาคม 2554
2046
49 162-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ จ.สมุทรสาคร
18 มีนาคม 2554
1995
48 160-อยู่ด้วยความรู้ Brookside Valley Resort จ.ระยอง
14 มีนาคม 2554
1892
47 144-ตอบปัญหาธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1919
46 143-หลักของใจ วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1637
45 142-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่4 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1673
44 141-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่3 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1920
43 140-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
2079
42 139-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1982
41 135-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่2 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 ธันวาคม 2553
1926
40 134-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่1 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
24 พฤศจิกายน 2553
1988
39 125-วิธีฝึกให้จิตมีศีล มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
13 ตุลาคม 2553
1877
38 122-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บ.อุตสาหกรรมตราอูฐ
8 ตุลาคม 2553
2058
37 120-ขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
25 กันยายน 2553
1913
36 110-สมถะกับวิปัสสนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 กันยายน 2553
1968
35 107-ปรมัตถธรรม กับ บัญญัติธรรม มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 สิงหาคม 2553
1888
34 105-ตามรู้ .. ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
14 กรกฎาคม 2553
1997
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ