ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 617 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
67 211-แม่...หลักประกันแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
10 สิงหาคม 2554
1870
66 210-ธรรมะคือชีวิต คุณทราบหรือไม่ บจก.ซีเมนต์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร
3 สิงหาคม 2554
1855
65 209-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1745
64 208-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
1908
63 207-ธรรมะปฏิบัติเพื่อจิตอิสระ1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
2 สิงหาคม 2554
2004
62 196-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข โรงกลั่นน้ำมัน ESSO อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 กรกฎาคม 2554
1830
61 191-ขันธสันดาน บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
1822
60 190-องค์มรรค 3 ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
56340
59 189-อริยสัจ รายการธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
2 กรกฎาคม 2554
2007
58 188-กฎเกณฑ์กรรม กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
24 มิถุนายน 2554
3568
57 186-ธรรมะในชีวิตประจำวัน รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
20 มิถุนายน 2554
2040
56 185-กรรมเก่า กรรมใหม่ และการแก้กรรม รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
17 มิถุนายน 2554
1890
55 171-ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ บจก.กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
7 พฤษภาคม 2554
1944
54 170-เทคนิคการฝึกสติและตอบปัญหาธรรม บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
2192
53 169-ความเข้าใจเรื่องธรรมะ บ้านคุณอรวรรณ
5 พฤษภาคม 2554
1959
52 165-ตอบปัญหาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4 เมษายน 2554
2006
51 164-รู้ใจไกลทุกข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8 เมษายน 2554
2131
50 163-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พาให้ถึงความสิ้นทุกข์ บจก.ฟิลไทย
21 มีนาคม 2554
2045
49 162-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บจก.อุตสาหกรรมตราอูฐ จ.สมุทรสาคร
18 มีนาคม 2554
1994
48 160-อยู่ด้วยความรู้ Brookside Valley Resort จ.ระยอง
14 มีนาคม 2554
1890
47 144-ตอบปัญหาธรรม วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1919
46 143-หลักของใจ วัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2554
1636
45 142-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่4 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1670
44 141-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่3 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1918
43 140-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่2 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
2075
42 139-สุขอย่างไร ไม่ให้ทุกข์อีก ตอนที่1 บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
21 มกราคม 2554
1977
41 135-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่2 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 ธันวาคม 2553
1926
40 134-กรรมและการให้ผลของกรรม ตอนที่1 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
24 พฤศจิกายน 2553
1987
39 125-วิธีฝึกให้จิตมีศีล มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
13 ตุลาคม 2553
1876
38 122-ธรรมะในชีวิตประจำวัน บ.อุตสาหกรรมตราอูฐ
8 ตุลาคม 2553
2056
37 120-ขันธ์ 5 กับ อุปาทานขันธ์ 5 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
25 กันยายน 2553
1911
36 110-สมถะกับวิปัสสนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 กันยายน 2553
1968
35 107-ปรมัตถธรรม กับ บัญญัติธรรม มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
8 สิงหาคม 2553
1886
34 105-ตามรู้ .. ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
14 กรกฎาคม 2553
1997
33 091-ฝึกให้มีสติไว้ป้องกัน มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1739
32 090-อริยสัจ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
9 มิถุนายน 2553
1827
31 089-วิธีการภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2006
30 092-อริยมรรคมีองค์ 8 มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
26 มิถุนายน 2553
1767
29 078-วิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
26 พฤษภาคม 2553
1692
28 077-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1868
27 076-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
25 พฤษภาคม 2553
1833
26 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2332
25 073-ความคิด รากฐานแห่งการสอน วัดพระนอนจีกรสีห์ฯ จ.สิงห์บุรี
22 เมษายน 2553
1735
24 072-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บจก.ทิปโก้ฯ (มหาชน)
20 เมษายน 2553
1651
23 071-สัมมาทิฐินำหน้า กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2553
1834
22 069-ทางกลับบ้านและเหตุแห่งความสำเร็จ รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1861
21 068-การอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1877
20 067-ตอบปัญหาธรรมและความรู้เกี่ยวกับกรรม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
2090
19 066-ศีล สมาธิ ปัญญา ละกิเลส รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1909
18 065-บุพพภาคมรรค รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1670
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 617 รายการ