ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 519 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
469 1001-ถอนอภิชฌาโทมนัสและละสังโยชน์3ประการ
29 เมษายน 2561
1264
468 1000-ปฏิบัติให้ตรงหลักสติปัฏฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1070
467 999-ลักษณะของทางเอกคือสติปัฏฐาน4 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
29 เมษายน 2561
1040
466 998-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
29 เมษายน 2561
994
465 997-ภพภูมิ31ตอน2 แจกแจงกามภพ11 รูปภพ16 อรูปภพ4
22 เมษายน 2561
1605
464 996-ภพภูมิ31ตอน1 ความหมายและประเภทของภพ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
22 เมษายน 2561
1726
463 995-ธรรมะกับความสุข บ.พีโอแคร์ จก.
28 มีนาคม 2561
1938
462 991-ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ5อย่าง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
20 มกราคม 2561
1318
461 990-ตอบปัญหาธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1295
460 989-กฎเกณฑ์ของธรรมะ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1143
459 988-ธรรมะคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
9 มกราคม 2561
1132
458 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1258
457 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1235
456 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1271
455 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1042
454 975-รู้กายเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1372
453 974-สัมปชัญญะ4และวิธีการฝึก วัดวังหิน พิษณุโลก
25 พฤศจิกายน 2560
1123
452 973-ความเพียรที่มีผลเพื่อความหมดทุกข์ตามลำดับ วัดวังหิน
25 พฤศจิกายน 2560
1222
451 963-หัดฝึกสติสัมปชัญญะและตอบปัญหา รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1270
450 962-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1205
449 961-ทำอย่างไร การรักษาศีล5จึงจะบริสุทธิ์ คลีนิคปากน้ำ
10 กันยายน 2560
2110
448 960-ตอบปัญหาธรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
1371
447 960-อยู่อย่างไร..ไม่ให้เป็นทุกข์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
2007
446 951-วิถีแห่งความสุข ชมรมกัลยาณธรรม มทร.กรุงเทพ
23 เมษายน 2560
1919
445 950-ฝึกปัญญาจากลมหายใจ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1454
444 949-อุบายวิธีฝึกอานาปานสติ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1459
443 948-ฝึกสติจากอาการของกาย อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1451
442 947-วัตถุประสงค์การทำกรรมฐาน อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
30 กรกฎาคม 2560
1224
441 942-สัมมาทิฏฐิกับสุจริตธรรมในการทำงาน กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
19 กรกฎาคม 2560
1191
440 940-คู่แท้แห่งปัญญา อสม.พัทยา
21 มิถุนายน 2560
1598
439 938-ธรรมะกับที่พึ่งของชีวิต ขรก.ตำรวจ วิปัสสนา มจร.
8 มิถุนายน 2560
1429
438 937-การฝึกสติเพื่อรู้เท่าทันความโกรธ บ.น้ำตาลมิตรผล
25 พฤษภาคม 2560
1786
437 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ4 สรุปหลักและวิธีการ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1450
436 935-วิธีฝึกสัมปชัญญะ3 นำฝึกปฏิบัติ (อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์)
30 เมษายน 2560
1281
435 934-วิธีฝึกสัมปชัญญะ2 ฝึกตามแบบแผนและแบบทั่วไป
30 เมษายน 2560
1318
434 933-วิธีฝึกสัมปชัญญะ1 ความหมาย ความสำคัญและประเภท
30 เมษายน 2560
1517
433 932-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียดและวิตกกังวล บ.น้ำตาลมิตรผล
27 เมษายน 2560
1558
432 930-พระนิพพานในพระพุทธศาสนา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
14 เมษายน 2560
1622
431 928-สติสมาธิเพื่อความสงบและลดความฟุ้งซ่าน บ.น้ำตาลมิตรผล
16 มีนาคม 2560
1497
430 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2280
429 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1654
428 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1343
427 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1946
426 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1966
425 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1325
424 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2093
423 917-สัมมาทิฏฐินำไปนิพพาน คณะวิศวฯ จุฬาฯ
18 ธันวาคม 2559
1586
422 916-ทาน ศีล ภาวนา เป็นธรรมแก้ทุกข์ รพ.ชะอำ
8 ธันวาคม 2559
1472
421 915-ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเอง รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
8 ธันวาคม 2559
1266
420 912-ขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดวังหิน พิษณุโลก
24 พฤศติกายน 2559
1401
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 519 รายการ