ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 846 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 617 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
417 910-ให้แสงธรรมนำสติ3 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1404
416 909-ให้แสงธรรมนำสติ2 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1519
415 908-ให้แสงธรรมนำสติ1 บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท จันทบุรี
31 ตุลาคม 2559
1367
414 907-สันโดษ ไม่สันโดษ ขันติ และสติ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1418
413 906-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความไม่มีทุกข์ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1483
412 905-เรามีกรรมเป็นของตน รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1502
411 904-ธรรมดาธรรมะ รร.อนุบาลนครนายก
27 ตุลาคม 2559
1383
410 902-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน2 (กลุ่มบ่าย) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1374
409 901-ธรรมะเพื่อมีสติในชีวิตและการทำงาน1 (กลุ่มเช้า) รพ.บางนา1
4 ตุลาคม 2559
1519
408 900-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)4 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1539
407 899-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)3 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1289
406 898-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)2 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1562
405 897-พลังจิต พิชิตโรค(โลก)1 รพ.มหาราชเชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1672
404 895-อยู่ให้เป็น..ตายให้เป็น งานศพคุณแม่จำเนียรจิตต์ฯ วัดธาตุทอง
24 กันยายน 2559
1677
403 889-ปล่อยวาง..ทางถึงสุขอันไพบูลย์ พนง.FBFurniture
18 สิงหาคม 2559
1649
402 884-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
2 กรกฎาคม 2559
1521
401 883-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ ศูนย์วิจัยฯสัตวแพทย์ฯ
9 มิถุนายน 2559
1536
400 882-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน3 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1493
399 881-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน2 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1443
398 880-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน1 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
29 พฤษภาคม 2559
1606
397 875-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน2 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1566
396 874-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน1 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1529
395 873-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า..และชรามรณะต้อนสัตว์ไปตาย
17 เมษายน 2559
1568
394 872-สิ่งมียาก4อย่าง, นินทาเป็นของเก่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1606
393 871-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข ศูนย์ฯ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
7 มกราคม 2559
1646
392 869-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คณะวิศวฯจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2558
2297
391 867-ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2309
390 866-แนะนำวิธีการปฏิบัติ วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2245
389 865-ตอบปัญหาธรรม1 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2187
388 864-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร2 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2273
387 863-ปฏิบัติคือธรรมอะไรและอย่างไร1 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
2208
386 860-ความจริงไม่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนความเห็น จ.สระแก้ว
16 พฤศจิกายน 2558
1690
385 859-วิมุตติ; ความหลุดพ้น จ.สระแก้ว
15 พฤศจิกายน 2558
2473
384 856-ธรรมะคืออะไร ทำไมต้องปฏิบัติ bigC ราชดำริ
13 ตุลาคม 2558
2459
383 851-ธรรมะกับชีวิตประจำวัน บ.ปภพ จำกัด
8 ตุลาคม 2558
2530
382 850-เข้าถึงสุขไดัในการทำงาน สนญ.ธ.กรุงเทพ
29 กันยายน 2558
1610
381 848-ชีวิตติดธรรม2 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
2312
380 847-ชีวิตติดธรรม1 บมจ.ปูนซิเมน์นครหลวง
17 กันยายน 2558
2368
379 846-ธรรมะคืออะไรและกฎธรรม รพ.ตุลาการฯ
15 กันยายน 2558
1523
378 844-ตอบปัญหาธรรม นศ.วิศวะปี4 มทส.
5 กันยายน 2558
1573
377 843-การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตที่ดี นศ.วิศวะปี4 มทส.
5 กันยายน 2558
1489
376 842-ตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1662
375 841-สติกับการทำงาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1563
374 840-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1358
373 839-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1387
372 838-สิ่งที่เป็นไปได้ยากและควรรีบรู้ กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1645
371 837-สิ่งที่เลิศ4อย่าง กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
2469
370 836-ตอบปัญหาธรรม ขรก.ตำรวจฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1546
369 835-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข3
25 สิงหาคม 2558
1365
368 834-สติส่องใจ งานได้ผล คนเป็นสุข2
25 สิงหาคม 2558
1556
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 617 รายการ