ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 658 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
558 1791-รับธรรมปีใหม่ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
8 มกราคม 2566
105
557 1790-พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้อะไร ภูพอเพียง
18 ธันวาคม 2565
184
556 1789-การตั้งตนไว้ชอบ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
4 ธันวาคม 2565
89
555 1788-สุขในโลก สว่างในธรรม2 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
63
554 1787-สุขในโลก สว่างในธรรม1 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
61
553 1786-จูฬราหุโลวาทสูตร พระราหุลบรรลุเป็นพระอรหันต์
6 ตุลาคม 2565
56
552 1785-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล2
6 ตุลาคม 2565
56
551 1784-มหาราหุโลวาทสูตร1 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล1
6 ตุลาคม 2565
80
550 1783-พระสูตรปฏิบัติ6 รู้ชัดขันธ์5ในมุมมองอริยสัจ
28 กันยายน 2565
102
549 1782-พระสูตรปฏิบัติ5 สงเคราะห์มรรคกับโพธิปักขิยธรรม
28 กันยายน 2565
64
548 1781-พระสูตรปฏิบัติ4 วิธีทำให้โพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์
28 กันยายน 2565
67
547 1780-พระสูตรปฏิบัติ3 วิธีประกอบมรรคให้บริบูรณ์ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
93
546 1779-พระสูตรปฏิบัติ2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทางโลกุตตระ
27 กันยายน 2565
76
545 1778-พระสูตรปฏิบัติ1 อริยมรรคหลักแห่งการปฏิบัติ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
118
544 1777-แนวทางฆราวาสบรรลุธรรม นศ.เก่าคณะวิศวฯ มช
18 มิถุนายน 2565
91
543 1776-อภิธัมมัตถสังคหะ6 ตอนที่1 รูปสมุทเทส วิภาค และสมุฏฐานนัย
15 มีนาคม 2565
71
542 1775-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่4 สังคหนัยยกจิตเป็นประธาน
9 มีนาคม 2565
67
541 1174-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่3 สัมปโยคนัยยกเจตสิกเป็นประธาน
2 มีนาคม 2565
49
540 1173-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่2 ทบทวนความเข้าใจเจตสิก
2 มีนาคม 2565
54
539 1172-อภิธัมมัตถสังคหะ2 ตอนที่1 จำแนกเจตสิก52เป็น3กลุ่ม
23 กุมภาพันธ์ 2565
42
538 1171-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่4 ความหมายและจำแนกจิต9แบบ
23 กุมภาพันธ์ 2565
44
537 1170-อภิธัมมปิฎกศึกษา ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา
19 กุมภาพันธ์ 2565
44
536 1169-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่3 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
16 กุมภาพันธ์ 2565
36
535 1168-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่2 กามาวจรจิต54
9 กุมภาพันธ์ 2565
56
534 1167-อภิธัมมัตถสังคหะ1 ตอนที่1 อกุศลจิตและอเหตุกจิต
3 กุมภาพันธ์ 2565
47
533 1166-พระโสดาบันในพระไตรปิฎก สัมมนาพระไตรปิฎก ป.เอก มจร.
23 ธันวาคม 2564
154
532 1165-มีพื้นฐานชีวิตที่ดี และ เพิ่มบุญ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
22 ธันวาคม 2564
153
531 1164-ความเห็นถูกต้องสัตว์มีกรรมเป็นของตน
15 ธันวาคม 2564
141
530 1163-เมื่อเห็นถูกต้องก็จะคิดได้ถูกต้อง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
8 ธันวาคม 2564
181
529 1162-มรรคมีความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
1 ธันวาคม 2564
59
528 1161-ความไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
24 พฤศจิกายน 2564
192
527 1160-เหตุเกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
17 พฤศจิกายน 2564
43
526 1159-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
10 พฤศจิกายน 2564
101
525 1158-ความรู้เรื่องทุกข์กับความไม่เกิดทุกข์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
3 พฤศจิกายน 2564
136
524 1157-ธรรม; ความหมายและวิธีปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
27 ตุลาคม 2564
82
523 1156-ตายอย่างอาจหาญ อยู่อย่างเบิกบาน
18 กรกฎาคม 2564
375
522 1155-ตอบปัญหาธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
228
521 1154-สุขในโลก สว่างในธรรม 31/2AwarenessStation
6 มีนาคม 2564
179
520 1153-ระลึกถึงคำสอนพระศาสดาโอวาทปาติโมกขคาถา
26 กุมภาพันธ์ 2564
133
519 1152-รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2563
164
518 1151-อริยมรรคมีองค์8 วัดปรมัยยิกาวาส ปากเกร็ด
20 พฤศจิกายน 2563
98
517 1150-สร้างความสุข2 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
106
516 1149-สร้างความสุข1 มีหัวใจใฝ่ธรรมเป็นเครื่องมือ บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
112
515 1148-หลงเพื่อรู้ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
24 กันยายน 2563
184
514 1147-ปุคคลปัญญัตติในชีวิตประจำวัน ป.โท.เอก.ปวน.มจร.วังน้อย
13 สิงหาคม 2563
170
513 1146-ทำงานอย่างมีความสุขและเปิดใจรับผลกระทบ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ
21 กรกฎาคม 2563
243
512 1145-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์ คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
9 กุมภาพันธ์ 2563
613
511 1044-ธรรมสัมมาทิฏฐิ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
17 มกราคม 2563
595
510 1043-ทุกข์ในอริยสัจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
22 ธันวาคม 2562
515
509 1042-เหตุให้สุขภาพจิตดี บ.AIIG นวนคร
6 พฤศจิกายน 2562
572
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 658 รายการ