ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
527 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1480
526 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1537
525 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1362
524 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1446
523 523-ขุททกวัตถุวิภังค์8 กิเลสหมวดละหนึ่ง8
24 มีนาคม 2559
1585
522 522-ตอบปัญหาธรรม
24 มีนาคม 2559
1614
521 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1583
520 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1424
519 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1350
518 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1692
517 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1527
516 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1595
515 515-ขุททกวัตถุวิภังค์2 กิเลสหมวดละหนึ่ง2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1476
514 514-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1600
513 513-ขุททกวัตถุวิภังค์1 กิเลสหมวดละหนึ่ง1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1489
512 512-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1774
511 511-ปุคคลบัญญัติ 24 บุคคลหมวดละเก้าและสิบ
4 กุมภาพันธ์ 2559
1445
510 510-ตอบปัญหา ผู้รู้เห็นผู้รู้แนวอภิธรรม
4 กุมภาพันธ์ 2559
1533
509 509-ปุคคลบัญญัติ23 บุคคลหมวดละเจ็ดและแปด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1361
508 508-ปุคคลบัญญัติ22 บุคคลหมวดละเจ็ด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1461
507 504-ปุคคลบัญญัติ19 บุคคลหมวดละสี่และหมวดละห้า1
21 มกราคม 2559
1253
506 507-ปุคคลบัญญัติ21 บุคคลหมวดละหกและเจ็ด
21 มกราคม 2559
1239
505 506-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1601
504 505-ปุคคลบัญญัติ20 บุคคลหมวดละห้า2
21 มกราคม 2559
1490
503 503-ปุคคลบัญญัติ18 บุคคลหมวดละสี่6
14 มกราคม 2559
1496
502 502-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1699
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1368
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1507
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1335
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1725
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1433
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1388
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1403
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2306
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1466
492 492-ปุคคลบัญญัติ10 บุคคลหมวดละสาม1
3 ธันวาคม 2558
1598
491 491-ปุคคลบัญญัติ9 บุคคลหมวดละสอง6
19 พฤศจิกายน 2558
1381
490 490-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
1603
489 489-ปุคคลบัญญัติ8 บุคคลหมวดละสอง5
19 พฤศจิกายน 2558
1478
488 488-ปุคคลบัญญัติ7 บุคคลหมวดละสอง4
19 พฤศจิกายน 2558
1590
487 487-ปุคคลบัญญัติ6; บุคคลหมวดละสอง3
15 ตุลาคม 2558
1535
486 486-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1614
485 485-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1577
484 484-ปุคคลบัญญัติ5; บุคคลหมวดละสอง2
15 ตุลาคม 2558
1450
483 483-ปุคคลบัญญัติ4; บุคคลหมวดละสอง1
15 ตุลาคม 2558
1500
482 482-ปุคคลบัญญัติ3; บุคคลหมวดละหนึ่ง3
1 ตุลคม 2558
1651
481 481-ปุคคลบัญญัติ2; บุคคลหมวดละหนึ่ง2
1 ตุลาคม 2558
1353
480 480-ปุคคลบัญญัติ1; บุคคลหมวดละหนึ่ง1
1 ตุลาคม 2558
1578
479 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2380
478 478-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1629
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ