ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,581
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 88 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 83 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 729 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 541 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 612 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,092 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,090 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1555
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1632
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1709
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1824
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1952
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1748
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1865
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1970
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1878
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1774
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1650
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1958
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1626
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1717
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1733
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1635
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1758
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1790
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1987
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1622
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1770
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1735
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1858
67 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1709
66 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1914
65 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1872
64 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1873
63 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1949
62 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1929
61 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1670
60 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1800
59 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1720
58 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1838
57 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1848
56 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1974
55 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1717
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1790
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1770
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1985
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1937
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1808
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1693
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1702
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1750
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1944
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1711
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1915
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1832
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1848
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1792
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1090 รายการ