ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,828
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 587 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,307 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,086 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,237 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,710 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,078 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 917 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
767 767-สํ.ข.สมาธิสูตร1 สมุทยของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
654
766 766-สํ.ข.ขันธสูตร ขันธ5 กับ อุปาทานขันธ์5
2 พฤษภาคม 2562
740
765 765-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจ4ตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
621
764 764-สํ.ข.สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ เห็นผิด เข้าถึงความผิดเพี้ยน
2 พฤษภาคม 2562
604
763 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
732
762 762-มหาเวทัลลสูตร6 เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
718
761 761-มหาเวทัลลสูตร5 อทุกขมสุขเจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติอีก4ชื่อ
18 เมษายน 2562
636
760 760-มหาเวทัลลสูตร4 ความแตกต่างคนตายกับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
4 เมษายน 2562
699
759 759-ตอบปัญหาพิจารณาปัจจัย24เพื่อให้หมดทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
793
758 758-มหาเวทัลลสูตร3 ปัจจัยให้เกิดและสิ่งสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
882
757 757-มหาเวทัลลสูตร2 ความแตกต่าง เวทนา สัญญา วิญญาณ
21 มีนาคม 2562
848
756 756-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
831
755 755-มหาเวทัลลสูตร1 ความแตกต่าง มัคคญาณ กับ วิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
727
754 754-อนุมานสูตร2 การอนุมานและการพิจารณาตนด้วยตน
7 มีนาคม 2562
753
753 753-อนุมานสูตร1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายากกับว่าง่าย16อย่าง
7 มีนาคม 2562
811
752 752-ภยเภรวสูตร4 การบรรลุฌานและวิชชาของพระพุทธเจ้า
21 กุมภาพันธ์ 2562
719
751 751-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
821
750 750-ภยเภรวสูตร3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลาด
21 กุมภาพันธ์ 2562
882
749 749-ภยเภรวสูตร2 เหตุให้เกิดความสะดุ้งและอารมณ์น่ากลัว16อย่าง
7 กุมภาพันธ์ 2562
734
748 748-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
815
747 747-ภยเภรวสูตร1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
711
746 746-เทวธาวิตักกสูตร4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงน้ำใหญ่
17 มกราคม 2562
780
745 745-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
846
744 744-เทวธาวิตักกสูตร3 ฌาน4, ลักษณะจิตตั้งมั่นดี8, วิชชา3
17 มกราคม 2562
732
743 743-เทวธาวิตักกสูตร2 การพิจารณากุศลวิตก
3 มกราคม 2562
811
742 742-ตอบปัญหาความสำรวมอินทรีย์ทางทวาร6
3 มกราคม 2562
861
741 741-เทวธาวิตักกสูตร1 วิธีทำให้หมดสิ้นอกุศลวิตก
3 มกราคม 2562
856
740 740-วิตักกสัณฐานสูตร2 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-2
20 ธันวาคม 2561
749
739 739-ตอบปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอนิจจสัญญาเป็นต้น
20 ธันวาคม 2561
832
738 738-วิตักกสัณฐานสูตร1 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-1
20 ธันวาคม 2561
788
737 737-โปตลิยสูตร4 การตัดขาดโวหารโดยประการทั้งปวง
6 ธันวาคม 2561
676
736 736-ตอบปัญหาการพิจารณาโยนิโสวีรติและวิชชา
6 ธันวาคม 2561
712
735 735-โปตลิยสูตร3 กามมีโทษคับแค้นมากเทียบด้วยอุปมา7อย่าง
6 ธันวาคม 2561
791
734 734-โปตลิยสูตร2 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย2
29 พฤศจิกายน 2561
712
733 733-โปตลิยสูตร1 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย1
29 พฤศจิกายน 2561
822
732 732-พุทธวงศ์5 การแผ่ขยายของพระธาตุและบริขาร
15 พฤศจิกายน 2561
735
731 731-พุทธวงศ์4 พระพุทธเจ้า29พระองค์2
15 พฤศจิกายน 2561
654
730 730-ตอบปัญหาคำบาลีเพื่อใช้ในการโยนิโส
15 พฤศจิกายน 2561
675
729 729-พุทธวงศ์3 พระพุทธเจ้า29พระองค์1
15 พฤศจิกายน 2561
630
728 728-พุทธวงศ์2 โคตมพุทธวงศ์2
15 พฤศจิกายน 2561
685
727 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
790
726 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
893
725 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
779
724 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
830
723 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
872
722 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
762
721 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
924
720 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
841
719 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
790
718 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
952
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 917 รายการ