ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,828
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 587 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,307 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,086 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,237 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,710 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,078 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 917 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
117 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1576
116 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1700
115 115-อริยวังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1789
114 114-โคตมกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1656
113 113-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
25 กุมภาพันธ์ 2553
1911
112 112-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
25 กุมภาพันธ์ 2553
1730
111 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1869
110 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1622
109 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1765
108 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1770
107 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1738
106 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1807
105 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1792
104 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1889
103 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1799
102 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1750
101 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1738
100 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1835
99 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1754
98 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1763
97 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1745
96 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2290
95 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1761
94 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1810
93 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1664
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1577
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1774
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1551
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1627
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1704
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1815
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1943
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1732
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1858
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1953
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1860
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1770
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1636
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1919
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1619
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1713
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1726
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1631
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1750
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1778
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1975
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1613
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1761
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1724
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1849
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 917 รายการ