ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 940 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
840 840-ตอบปัญหา มรรครู้มรรคแบบเร็ว
21 พฤษภาคม 2563
414
839 839-ขุ.ธ.อรหันตวรรค7 เรื่องสามเณรของพระติสสเถระ
21 พฤษภาคม 2563
251
838 838-ขุ.ธ.อรหันตวรรค6 เรื่องท่านพระสารีบุตรเถระ
21 พฤษภาคม 2563
272
837 837-ขุ.อุ.ตติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่3
7 พฤษภาคม 2563
314
836 836-ขุ.อุ.ทุติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่2
7 พฤษภาคม 2563
258
835 835-ตอบปัญหาอุปนิสสยปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท
7 พฤษภาคม 2563
276
834 834-ขุ.อุ.ปฐมโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่1
7 พฤษภาคม 2563
292
833 833-ขุ.ธ.อรหันตวรรค5 เรื่องท่านพระมหากัจจายนเถระ
30 เมษายน 2563
312
832 832-ขุ.ธ.อรหันตวรรค4 เรื่องท่านพระอนุรุทธเถระ
30 เมษายน 2563
298
831 831-ตอบปัญหาการนำปัจจัย24มาใช้ประโยชน์
30 เมษายน 2563
348
830 830-ขุ.ธ.อรหันตวรรค3 เรื่องท่านพระเพฬัฏฐสีสเถระ
30 เมษายน 2563
285
829 829-ขุ.ธ.อรหันตวรรค2 เรื่องท่านพระมหากัสสปเถระ
30 เมษายน 2563
275
828 828-ขุ.ธ.อรหันตวรรค1 เรื่องหมอชีวก
30 เมษายน 2563
313
827 827-มหาตัณหาสังขยสูตร12 การปฏิบัติฝ่ายดับทุกข์ทำให้แจ้งนิพพาน
23 เมษายน 2563
310
826 826-มหาตัณหาสังขยสูตร11 อริยธรรมพื้นฐาน4และงานด้านสมาธิ
16 เมษายน 2563
440
825 825-มหาตัณหาสังขยสูตร10 อริยสีลขันธ์ทำให้ได้สุขไม่มีโทษ
16 เมษายน 2563
392
824 824-มหาตัณหาสังขยสูตร9 เริ่มต้นกระแสธรรมฝ่ายวิวัฏฏะ
16 เมษายน 2563
324
823 823-มหาตัณหาสังขยสูตร8 เพลินเวทนาเป็นอุปาทานสืบต่อทุกข์
2 เมษายน 2563
492
822 822-มหาตัณหาสังขยสูตร7 อวิชชามีวัฏฏะสงสารเป็นมูล
2 เมษายน 2563
380
821 821-พระอริยะ108และการบรรลุอรหันต์บัลลังก์เดียว
2 เมษายน 2563
386
820 820-มหาตัณหาสังขยสูตร6 ข้ามพ้นสงสัย16ข้อเข้าถึงนิพพาน
2 เมษายน 2563
404
819 819-ตอบปัญหาการถือเอาประโยชน์จาก COVID-19
19 มีนาคม 2563
535
818 818-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาขันธ์5แยกเป็น7ประเด็น
19 มีนาคม 2563
442
817 817-ตอบปัญหาความเชื่อมโยงอนุสัย3กับเวทนา3
19 มีนาคม 2563
469
816 816-มหาตัณหาสังขยสูตร5 ความเกิดและความดับแห่งกองทุกข์
19 มีนาคม 2563
378
815 815-มหาตัณหาสังขยสูตร4 เหตุปัจจัยแห่งขันธ์5
20 กุมภาพันธ์ 2563
362
814 814-เชื่อมโยงไตรลักษณ์ อินทรีย์5และการบรรลุธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
529
813 813-มหาตัณหาสังขยสูตร3 ความรู้เรื่องขันธ์5 ขันธ์เกิด ขันธ์ดับ
20 กุมภาพันธ์ 2563
333
812 812-มหาตัณหาสังขยสูตร2 วิญญาณเกิดเพราะอาศัยปัจจัย
20 กุมภาพันธ์ 2563
361
811 811-มหาตัณหาสังขยสูตร1 สาติภิกษุเห็นผิดว่าวิญญาณวนเวียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
396
810 810-ตอบปัญหาอนุปัสสนา7เชื่อมโยงกับธรรมอื่น
6 กุมภาพันธ์ 2563
464
809 809-ตอบปัญหาการปฏิบัติสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
23 มกราคม 2563
710
808 808-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร3 ท้าวสักกะเกิดสังเวชจึงนึกถึงธรรมได้
23 มกราคม 2563
384
807 807-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
381
806 806-ตอบปัญหาปฏิบัติทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
511
805 805-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
445
804 804-ปาสาทิกสูตร10 ทรงบัญญัติแสดงสติปัฏฐาน4เพื่อการละทิฏฐิ
5 ธันวาคม 2562
447
803 803-ตอบปัญหา วิธีพิจารณาอาหาร4
5 ธันวาคม 2562
563
802 802-ตอบปัญหา วิธีโยนิโสมนสิการเนกขัมมสังกัปปะ
5 ธันวาคม 2562
553
801 801-ปาสาทิกสูตร9 เรื่องที่ทรงไม่พยากรณ์และทรงพยากรณ์
21 พฤศจิกายน 2562
401
800 800-ตอบปัญหาความรู้สัจจะ4ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
21 พฤศจิกายน 2562
481
799 799-ปาสาทิกสูตร8 เงื่อนไขการตรัสเรื่องต่างๆ ของพระพุทธองค์
21 พฤศจิกายน 2562
366
798 798-ปาสาทิกสูตร7 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของพระอรหันต์9ประการ
21 พฤศจิกายน 2562
340
797 797-ปาสาทิกสูตร6 ผลอานิสงส์4ประการพึงหวังได้จากความสุข
7 พฤศจิกายน 2562
454
796 796-ตอบปัญหาการเจริญมรรครู้สัจจะเพื่อละมิจฉามรรค
7 พฤศจิกายน 2562
544
795 795-ปาสาทิกสูตร5 เหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย4
31 ตุลาคม 2562
396
794 794-ปาสาทิกสูตร4 ธรรมที่ควรสังคายนาทั้งด้านอรรถะและพยัญชนะ
31 ตุลาคม 2562
365
793 793-ปาสาทิกสูตร3 พรหมจรรย์บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ13อย่าง
17 ตุลาคม 2562
444
792 792-ตอบปัญหาวิธีเจริญมรรคที่สะดวกที่สุด
17 ตุลาคม 2562
575
791 791-ปาสาทิกสูตร2 ลักษณะธรรมวินัยและพระศาสดา
17 ตุลาคม 2562
394
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ