ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1720
76 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1736
75 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1637
74 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1761
73 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1793
72 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1989
71 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1632
70 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1776
69 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1739
68 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1862
67 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1715
66 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1926
65 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1884
64 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1894
63 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1959
62 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1935
61 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1674
60 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1803
59 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1723
58 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1846
57 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1855
56 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1981
55 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1732
54 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1793
53 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1777
52 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1990
51 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1951
50 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1821
49 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1706
48 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1714
47 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1762
46 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1953
45 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1726
44 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1927
43 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1845
42 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1859
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1805
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1768
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1952
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1777
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1778
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1927
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1931
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2078
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1626
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1708
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2031
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2084
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1768
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1878
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ