ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 606 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 921 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
521 521-ขุททกวัตถุวิภังค์7 กิเลสหมวดละหนึ่ง7
24 มีนาคม 2559
1563
520 520-ขุททกวัตถุวิภังค์6 กิเลสหมวดละหนึ่ง6
24 มีนาคม 2559
1407
519 519-ขุททกวัตถุวิภังค์5 กิเลสหมวดละหนึ่ง5
17 มีนาคม 2559
1330
518 518-ตอบปัญหาธรรม
17 มีนาคม 2559
1675
517 517-ขุททกวัตถุวิภังค์4 กิเลสหมวดละหนึ่ง4
17 มีนาคม 2559
1508
516 516-ขุททกวัตถุวิภังค์3 กิเลสหมวดละหนึ่ง3
17 มีนาคม 2559
1574
515 515-ขุททกวัตถุวิภังค์2 กิเลสหมวดละหนึ่ง2
18 กุมภาพันธ์ 2559
1461
514 514-ตอบปัญหาธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2559
1583
513 513-ขุททกวัตถุวิภังค์1 กิเลสหมวดละหนึ่ง1
18 กุมภาพันธ์ 2559
1471
512 512-ลำดับการรู้อริยสัจ
18 กุมภาพันธ์ 2559
1734
511 511-ปุคคลบัญญัติ 24 บุคคลหมวดละเก้าและสิบ
4 กุมภาพันธ์ 2559
1438
510 510-ตอบปัญหา ผู้รู้เห็นผู้รู้แนวอภิธรรม
4 กุมภาพันธ์ 2559
1513
509 509-ปุคคลบัญญัติ23 บุคคลหมวดละเจ็ดและแปด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1356
508 508-ปุคคลบัญญัติ22 บุคคลหมวดละเจ็ด
4 กุมภาพันธ์ 2559
1456
507 504-ปุคคลบัญญัติ19 บุคคลหมวดละสี่และหมวดละห้า1
21 มกราคม 2559
1246
506 507-ปุคคลบัญญัติ21 บุคคลหมวดละหกและเจ็ด
21 มกราคม 2559
1231
505 506-ตอบปัญหาธรรม
21 มกราคม 2559
1580
504 505-ปุคคลบัญญัติ20 บุคคลหมวดละห้า2
21 มกราคม 2559
1484
503 503-ปุคคลบัญญัติ18 บุคคลหมวดละสี่6
14 มกราคม 2559
1490
502 502-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1686
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1361
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1500
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1330
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1712
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1428
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1383
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1397
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2277
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1461
492 492-ปุคคลบัญญัติ10 บุคคลหมวดละสาม1
3 ธันวาคม 2558
1589
491 491-ปุคคลบัญญัติ9 บุคคลหมวดละสอง6
19 พฤศจิกายน 2558
1373
490 490-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
1578
489 489-ปุคคลบัญญัติ8 บุคคลหมวดละสอง5
19 พฤศจิกายน 2558
1471
488 488-ปุคคลบัญญัติ7 บุคคลหมวดละสอง4
19 พฤศจิกายน 2558
1581
487 487-ปุคคลบัญญัติ6; บุคคลหมวดละสอง3
15 ตุลาคม 2558
1527
486 486-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1595
485 485-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1557
484 484-ปุคคลบัญญัติ5; บุคคลหมวดละสอง2
15 ตุลาคม 2558
1444
483 483-ปุคคลบัญญัติ4; บุคคลหมวดละสอง1
15 ตุลาคม 2558
1492
482 482-ปุคคลบัญญัติ3; บุคคลหมวดละหนึ่ง3
1 ตุลคม 2558
1642
481 481-ปุคคลบัญญัติ2; บุคคลหมวดละหนึ่ง2
1 ตุลาคม 2558
1344
480 480-ปุคคลบัญญัติ1; บุคคลหมวดละหนึ่ง1
1 ตุลาคม 2558
1563
479 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2342
478 478-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1619
477 477-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
2523
476 476-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร8; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว2
24 กันยายน 2558
1610
475 475-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว1
24 กันยายน 2558
1689
474 474-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6; อินทรียภาวนาของพระเสขะ
3 กันยายน 2558
1490
473 473-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
2276
472 472-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม5
3 กันยายน 2558
1622
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ