ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,680
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 437 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 891 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
41 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1771
40 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1735
39 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1925
38 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1749
37 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1749
36 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1891
35 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1888
34 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2010
33 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1592
32 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1674
31 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
1988
30 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2010
29 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1742
28 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1838
27 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1863
26 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1917
25 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1755
24 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1868
23 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1710
22 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1763
21 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1796
20 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1688
19 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1743
18 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1700
17 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1839
16 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1758
15 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1846
14 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1706
13 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1783
12 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1791
11 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1864
10 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2735
9 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1636
8 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10156
7 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88097
6 107-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
19 พฤศจิกายน 2552
1685
5 106-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 พฤศจิกายน 2552
1912
4 105-ปรัมมรณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1733
3 104-โลกายติกสูตรและติมพรุกขสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
29 ตุลาคม 2552
1839
2 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1793
1 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1956
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 891 รายการ