ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,263 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
413 413-พิจารณาโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะ
18 ธันวาคม 2557
1482
412 412-พิจารณาเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นต้น
18 ธันวาคม 2557
1444
411 411-พิจารณาตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นต้น
4 ธันวาคม 2557
1660
410 410-การพิจารณาธรรมจากกว้างขวางสู่เจาะจง
4 ธันวาคม 2557
1609
409 409-พิจารณาผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นต้น
4 ธันวาคม 2557
1537
408 408-ความรู้หลักอภิธรรมกับการปฏิบัติธรรม
4 ธันวาคม 2557
1551
407 407-พิจารณาวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นต้น
27 พฤศจิกายน 2557
1368
406 406-วิธีสังเกตภวังคจิต
27 พฤศจิกายน 2557
1833
405 405-พิจารณาสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี2
27 พฤศจิกายน 2557
1548
404 404-พิจารณาสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี1
27 พฤศจิกายน 2557
1574
403 403-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี3
20 พฤศจิกายน 2557
1593
402 402-ปฏิสนธิจิตที่นำเกิดในอบาย
20 พฤศจิกายน 2557
1512
401 401-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2
20 พฤศจิกายน 2557
1445
400 400-พิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี1
20 พฤศจิกายน 2557
1796
399 399-คัมภีร์วิภังค์; ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
6 พฤศจิกายน 2557
1516
398 398-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน2
6 พฤศจิกายน 2557
1542
397 397-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัฏฐาน1
6 พฤศจิกายน 2557
1584
396 396-ไม่ควรประมาณในบุคคล มิคศาลาสูตร อํ.ฉักก.
16 ตุลาคม 2557
1790
395 395-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน3 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1518
394 394-องค์มรรคแบบโลกิยะ กับ โลกุตตระ
16 ตุลาคม 2557
1671
393 393-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1365
392 392-ท้าวสักกะบรรลุโสดาบัน1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
16 ตุลาคม 2557
1741
391 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1599
390 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1482
389 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1605
388 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1599
387 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1651
386 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1489
385 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1486
384 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1569
383 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1651
382 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1777
381 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1524
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1668
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1694
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1641
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1601
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1792
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1619
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1664
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1564
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1582
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1679
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1443
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1764
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1765
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1620
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1663
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1841
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1657
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1263 รายการ