ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
738 162-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (3).การฝึกจิตและมาร 5
5 กันยายน 2559
1121
737 161-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (2).ฝึกสติรู้กาย
5 กันยายน 2559
1159
736 160-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (1).บรรพชา ถึงสรณะ รับศีล 8
5 กันยายน 2559
999
735 078-ปล่อยวาง ทางถึงสุขอันไพบูลย์ - บริษัท FB Furniture
18 สิงหาคม 2559
1348
734 029-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 17
23 กรกฎาคม 2559
1166
733 016-กรรมคด คติคด กรรมตรง คติตรง
2 กันยายน 2559
1427
732 015-สูตรโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
16 สิงหาคม 2559
1302
731 041-ธรรม 10 ที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1169
730 040-ฐานะ 5 ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ
4 กันยายน 2559
1204
729 077-ตอบปัญหาธรรม - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1018
728 076-สัมมาวายามะ 2 พิจารณากระตุ้นความเพียร - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1234
727 075-สัมมาวายามะ 1 ลักษณะและประเภท - ชมรมสุรัตนธรรม
13 สิงหาคม 2559
1252
726 065-พรหมจรรย์ ตอนที่60(2) เมตตาภาวนา 12
28 สิงหาคม 2559
1307
725 064-พรหมจรรย์ ตอนที่60(1) เมตตาภาวนา 11
28 สิงหาคม 2559
1259
724 021-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ
21 สิงหาคม 2559
1315
723 020-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร
21 สิงหาคม 2559
1345
722 114-กิเลสหมวดละสิบ
1 กันยายน 2559
1345
721 113-ตอบปัญหาธรรม
1 กันยายน 2559
1092
720 112-กิเลสหมวดละเก้า ตอนที่ 2
1 กันยายน 2559
1010
719 111-กิเลสหมวดละเก้า ตอนที่ 1
1 กันยายน 2559
1038
718 110-กิเลสหมวดละแปด ตอนที่ 2
18 สิงหาคม 2559
1158
717 109-ตอบปัญหาธรรม
18 สิงหาคม 2559
1057
716 108-กิเลสหมวดละแปด ตอนที่ 1
18 สิงหาคม 2559
1022
715 107-กิเลสหมวดละเจ็ด ตอนที่ 2
18 สิงหาคม 2559
977
714 025-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1530
713 024-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1314
712 044-กถาวัตถุ6 ปฏิจจสมุปปาทกถาและปริหานิกถา
5 สิงหาคม 2559
1267
711 106-กิเลสหมวดละเจ็ด ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2559
1131
710 105-ตอบปัญหาธรรม
4 สิงหาคม 2559
1131
709 104-กิเลสหมวดละหก ตอนที่ 2
4 สิงหาคม 2559
1148
708 103-กิเลสหมวดละหก ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2559
1032
707 102-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 3
21 กรกฎาคม 2559
1043
706 101-ตอบปัญหาธรรม
21 กรกฎาคม 2559
1103
705 100-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 2
21 กรกฎาคม 2559
1147
704 099-กิเลสหมวดละห้า ตอนที่ 1
21 กรกฎาคม 2559
1172
703 019-สิ่งน่าปรารถนา 10 อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1367
702 063-พรหมจรรย์ ตอนที่59(2) เมตตาภาวนา 10
24 กรกฎาคม 2559
1477
701 062-พรหมจรรย์ ตอนที่59(1) เมตตาภาวนา 9
24 กรกฎาคม 2559
1408
700 159-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (9).วิธีเลือกกรรมฐานและวิบากของทุจริต
3 กรกฎาคม 2559
1280
699 158-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
3 สิงหาคม 2559
1224
698 157-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
3 กรกฎาคม 2559
1215
697 156-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (6).กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน 3 วิธี
2 สิงหาคม 2559
1295
696 155-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (5).ข้อพิจารณากระตุ้นความเพียร
2 สิงหาคม 2559
1234
695 154-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (4).ปฏิบัติเพื่อสำรวม ละ รู้ยิ่งและรอบรู้
2 สิงหาคม 2559
1317
694 153-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (3).ธรรมสำหรับขัดเกลากิเลส 44 อย่าง
1 สิงหาคม 2559
1219
693 152-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (2).แนะนำการฝึกสติอย่างง่ายๆ
1 สิงหาคม 2559
1201
692 151-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (1).ปฏิบัติวิเวก3 กาย จิต และอุปธิ
1 สิงหาคม 2559
1114
691 150-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (6).มุ่งหน้าเดินในอริยมรรค
18 กรกฎาคม 2559
1169
690 149-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (5).เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
17 กรกฎาคม 2559
1011
689 148-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (4).รับผิดชอบและอดทนต่อการปฏิบัติ
17 กรกฎาคม 2559
1047
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ