ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,238 228-คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์
9 กุมภาพันธ์ 2563
12
2,237 451-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (06).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 6 ตอบปัญหาธรรม
19 กรกฎาคม 2563
39
2,236 450-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (05).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 5 มหัศจรรย์แห่งลม 2 ระดับ
19 กรกฎาคม 2563
22
2,235 449-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (04).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 4 รู้เพื่อสักกายทิฏฐิไม่เกิด
18 กรกฎาคม 2563
11
2,234 448-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (03).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 3 เตรียมการเพื่อรู้ลมหายใจ
18 กรกฎาคม 2563
12
2,233 447-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (02).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 2 ฝึกสติและประกอบปัญญา
18 กรกฎาคม 2563
13
2,232 446-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (01).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 1 เข้าใจปฏิบัติธรรม
18 กรกฎาคม 2563
34
2,231 445-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (14).ตอบปัญหาและสรุปธรรมให้โอวาท
1 มกราคม 2563
25
2,230 444-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (13).พื้นฐานชีวิตที่ดี
1 มกราคม 2563
24
2,229 443-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (12).ตอบปัญหาธรรม
31 ธันวาคม 2562
26
2,228 442-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (11).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดอริยสัจ
31 ธันวาคม 2562
18
2,227 441-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (10).เหตุเกิดของกายเป็นต้นและตอบปัญหา
31 ธันวาคม 2562
17
2,226 440-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (09).กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
31 ธันวาคม 2562
19
2,225 439-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (08).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และหมวดขันธ์
30 ธันวาคม 2562
32
2,224 438-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (07).ธรรมะก่อนเดินจาริก
30 ธันวาคม 2562
13
2,223 437-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (06).วิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
30 ธันวาคม 2562
27
2,222 436-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (05).วิธีปฏิบัติที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
29 ธันวาคม 2562
28
2,221 435-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (04).ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก
29 ธันวาคม 2562
15
2,220 434-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (03).วิธีฝึกให้มีสติอยู่กับกาย
29 ธันวาคม 2562
20
2,219 433-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (02).มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เริ่มต้นด้วยการมีสติ
29 ธันวาคม 2562
16
2,218 432-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (01).ความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรม
28 ธันวาคม 2562
20
2,217 431-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (10).ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิด
15 ธันวาคม 2562
6
2,216 430-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (09).ความรู้ชัดเจนในมรรค
15 ธันวาคม 2562
9
2,215 429-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (08).วิธีตามเห็นธรรมคืออริยสัจ 4
14 ธันวาคม 2562
8
2,214 428-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (07).วิธีตามเห็นธรรมคือขันธ์ 5
13 ธันวาคม 2562
5
2,213 427-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (06).วิธีตามเห็นเวทนาและตามเห็นจิต
13 ธันวาคม 2562
7
2,212 426-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (05).วิธีตามเห็นอย่างถูกต้องกำจัดอภิชฌาและโทมนัสได้
13 ธันวาคม 2562
10
2,211 425-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (04).กายภายใน กายภายนอก เหตุเกิด เหตุดับ
13 ธันวาคม 2562
5
2,210 424-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (03).วิธีการเห็นกายสักว่าเป็นกาย
12 ธันวาคม 2562
5
2,209 423-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (02).วิธีฝึกสติและประกอบปัญญาเห็นความเกิดดับ
12 ธันวาคม 2562
6
2,208 422-รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว ฯ จ.กาญจนบุรี 12-15 ธ.ค.62 (01).หลักการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในแบบสติปัฏฐาน
12 ธันวาคม 2562
12
2,207 464-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (08).สรุปคอร์สอิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข
21 มิถุนายน 2563
31
2,206 463-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (07).ขยายความองค์มรรค 8
21 มิถุนายน 2563
40
2,205 462-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (06).วิธีพิจารณาอริยสัจธรรม
20 มิถุนายน 2563
43
2,204 461-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (05).ธรรมคือนิวรณ์กับธรรมคือโพชฌงค์
20 มิถุนายน 2563
10
2,203 460-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (04).วิธีพัฒนาปัญญาด้านวิปัสสนา
20 มิถุนายน 2563
33
2,202 459-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (03).ฝึกทั้งสติและสัมปชัญญะ
19 มิถุนายน 2563
8
2,201 458-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (02).ฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับตัว
19 มิถุนายน 2563
21
2,200 457-ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข 19-21 มิ.ย.63 (01).ปฏิบัติมรรคทำให้แจ้งผลและนิพพาน
19 มิถุนายน 2563
36
2,199 456-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (18).เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายและโอวาทปิด
16 มิถุนายน 2563
8
2,198 455-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (17).โพธิปักขิยธรรม
16 มิถุนายน 2563
16
2,197 454-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
15 มิถุนายน 2563
9
2,196 453-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (15).แจกแจงรายละเอียดองค์มรรค 8
15 มิถุนายน 2563
22
2,195 452-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
15 มิถุนายน 2563
5
2,194 451-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (13).อริยสัจในชีวิตประจำวัน
15 มิถุนายน 2563
16
2,193 450-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
14 มิถุนายน 2563
9
2,192 449-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (11).ญาณ 12 สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ
14 มิถุนายน 2563
8
2,191 448-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
14 มิถุนายน 2563
9
2,190 447-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (09).ตัวถูกดู ตัวดู และวิธีดู
14 มิถุนายน 2563
10
2,189 446-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
13 มิถุนายน 2563
7
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ