ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,188 445-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (07).มัคควิธีทำให้เกิดอริยมรรค
13 มิถุนายน 2563
14
2,187 444-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (06).ตอบปัญหาธรรม 1
13 มิถุนายน 2563
8
2,186 443-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (05).ทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์และทำให้แจ้งนิพพาน
13 มิถุนายน 2563
12
2,185 442-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (04).วิธีประกอบปัญญาแบบสัมปชัญญะ 4
13 มิถุนายน 2563
14
2,184 441-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (03).ความสำคัญ อานิสงส์ และรายละเอียดกายคตาสติ
12 มิถุนายน 2563
20
2,183 440-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (02).ฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นอยู่ภายใน
12 มิถุนายน 2563
14
2,182 439-วิปัสสนาออนไลน์ 12-16 มิ.ย.63 (01).ตัวสภาวะของการปฏิบัติธรรม
12 มิถุนายน 2563
15
2,181 438-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (10).ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2563
9
2,180 437-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (09).ปฏิปทา 4 และสิ่งทั้งปวง 30 อย่าง
11 พฤษภาคม 2563
8
2,179 436-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (08).อธิบายรายละเอียดองค์มรรคทั้ง 8
11 พฤษภาคม 2563
14
2,178 435-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (07).ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2563
7
2,177 434-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (06).สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
10 พฤษภาคม 2563
10
2,176 433-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (05).เจริญปัญญาเข้าใจสัจธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4
10 พฤษภาคม 2563
14
2,175 432-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (04).โฉมหน้าศัตรูที่แท้จริงของสัตว์โลก
10 พฤษภาคม 2563
10
2,174 431-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (03).รู้กายตามแนวกายคตาสติ 18 หมวดและตอบปัญหา
9 พฤษภาคม 2563
9
2,173 430-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (02).ไม่อาลัยอดีต ไม่กังวลอนาคต รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
9 พฤาภาคม 2563
11
2,172 429-วิปัสสนาออนไลน์ 9-11 พ.ค.63 (01).หลักธรรมสำคัญจำเป็นเร่งด่วนควรรู้ก่อน
9 พฤษภาคม 2563
13
2,171 428-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (10).สรุปธรรมบรรยายและให้โอวาท
26 เมษายน 2563
9
2,170 427-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (09).ความรู้และคุณธรรมของชาวพุทธ
26 เมษายน 2563
7
2,169 426-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (08).เริ่มต้นที่ความเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์
26 เมษายน 2563
11
2,168 425-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (07).ตอบปัญหาธรรม
25 เมษายน 2563
8
2,167 424-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (06).เข้าใจให้ตรงอริยสัจธรรม
25 เมษายน 2563
10
2,166 423-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (05).หลักฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน
25 เมษายน 2563
12
2,165 422-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (04).ฝึกให้ไม่หลงรู้จักแยกกายและจิต
25 เมษายน 2563
7
2,164 421-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (03).การฝึกประกอบสัมปชัญญะ 4 อย่าง
24 เมษายน 2563
14
2,163 420-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (02).พิธีกรรมเตรียมความพร้อมและกรรมฐานเบื้องต้น
24 เมษายน 2563
13
2,162 419-วิปัสสนาออนไลน์ 24-26 เม.ย.63 (01).ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร?
24 เมษายน 2563
18
2,161 418-ปฏิจจสมุปบาท 9(2) สภาวธรรมในปัจจยาการ 2
22 มีนาคม 2563
293
2,160 417-ปฏิจจสมุปบาท 9(1) สภาวธรรมในปัจจยาการ 1
22 มีนาคม 2563
276
2,159 416-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (14).เบื้องต้นของกุศลธรรมและโอวาทปิด
26 กุมภาพันธ์ 2563
209
2,158 415-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (13).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2563
231
2,157 414-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
25 กุมภาพันธ์ 2563
216
2,156 413-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (11).ความรู้ครอบคลุมครบถ้วนในอริยสัจ
25 กุมภาพันธ์ 2563
248
2,155 412-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2563
172
2,154 411-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (09).รู้ชัดทุกขอริยสัจตามความเป็นจริง
25 กุมภาพันธ์ 2563
240
2,153 410-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
24 กุมภาพันธ์ 2563
172
2,152 409-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (07).วิธีเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับ
24 กุมภาพันธ์ 2563
206
2,151 408-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (06).วิธีเห็นธรรมภายในและภายนอก
24 กุมภาพันธ์ 2563
211
2,150 407-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
23 กุมภาพันธ์ 2563
235
2,149 406-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (04).ปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน
23 กุมภาพันธ์ 2563
180
2,148 405-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (03).ฝึกสติสัมปชัญญะอาศัยกายเป็นกรรมฐาน
22 กุมภาพันธ์ 2563
189
2,147 404-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (02).จุดหมาย ทางเดิน และจุดเริ่มต้น
22 กุมภาพันธ์ 2563
255
2,146 403-ปฏิบัติธรรม 22-26 ก.พ.63 (01).ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2563
213
2,145 402-ปฏิจจสมุปบาท 8(2) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 2
19 มกราคม 2563
223
2,144 401-ปฏิจจสมุปบาท 8(1) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ 1
19 มกราคม 2563
220
2,143 400-ปฏิจจสมุปบาท 7(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 2
8 ธันวาคม 2562
220
2,142 399-ปฏิจจสมุปบาท 7(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน ตอนที่ 1
8 ธันวาคม 2562
206
2,141 398-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
3 ธันวาคม 2562
142
2,140 397-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (17).ใส่ปัจฉิมโอวาทพระศาสดาไว้ในใจ
24 พฤศจิกายน 2562
138
2,139 396-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (16).เหตุแห่งความรู้แจ้งและความหลุดพ้น
24 พฤศจิกายน 2562
142
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ