ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,338 223-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (21).ไม่เอาทุกข์ทับถมตนจนถึงดับทุกข์
24 พฤศจิกายน 2560
780
1,337 222-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (20).ตอบปัญหาธรรม 8
23 พฤศจิกายน 2560
814
1,336 221-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (19).ตอบปัญหาธรรม 7
23 พฤศจิกายน 2560
838
1,335 220-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (18).สัมมาทิฏฐิในมรรคคือญาณในสัจจะ 4
23 พฤศจิกายน 2560
811
1,334 219-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (17).ตอบปัญหาธรรม 6
22 พฤศจิกายน 2560
895
1,333 218-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (16).พิจารณาทุกข์ฯตามแนวอาทิตตปริยายสูตร
22 พฤศจิกายน 2560
901
1,332 217-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (15).ตอบปัญหาธรรม 5
21 พฤศจิกายน 2560
789
1,331 216-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (14).พิจารณาอนัตตาตามแนวอนัตตลักขณสูตร
21 พฤศจิกายน 2560
832
1,330 215-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (13).ดำเนินตามแนววิสุทธิ 7 เพื่อเข้าสู่มรรค
21 พฤศจิกายน 2560
871
1,329 214-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
20 พฤศจิกายน 2560
807
1,328 213-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (11).สภาวะวิปัสสนา,การเจริญอนุปัสสนา 7
20 พฤศจิกายน 2560
746
1,327 212-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
19 พฤศจิกายน 2560
769
1,326 211-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (9).ฆราวาสควรฝึกปีติจากวิเวก,อุบายแก้ง่วง
19 พฤศจิกายน 2560
808
1,325 210-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (8).เหตุ 5 ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
772
1,324 209-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
18 พฤศจิกายน 2560
823
1,323 208-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (6).อารักขกรรมฐาน 4 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2560
860
1,322 207-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
17 พฤศจิกายน 2560
785
1,321 206-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (4).วิธีเจริญสติฯโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
814
1,320 205-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (3).สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
750
1,319 204-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (2).สติในแบบวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
681
1,318 203-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์ 4) 16-24 พ.ย.60 (1).อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา
16 พฤศจิกายน 2560
764
1,317 202-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิต)
11 พฤศจิกายน 2560
825
1,316 073-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1049
1,315 072-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 5 อานิสงส์ของการมีศีล 5 ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1010
1,314 071-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1067
1,313 070-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก 3 หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1057
1,312 069-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 2 ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
967
1,311 068-ที.ม.มหาปรินิพพานสูตร 1 วัชชีอปริหานิยธรรม 7 ประการ
28 ตุลาคม 2560
1086
1,310 067-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 22 สรุปอานิสงส์ 2 อย่าง
23 กันยายน 2560
975
1,309 066-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
936
1,308 213-อาฏานาฏิยสูตร 2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
969
1,307 212-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
943
1,306 211-อาฏานาฏิยสูตร 1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
912
1,305 210-สิกขาบทวิภังค์ 3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิชา
2 พฤศจิกายน 2560
935
1,304 209-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1052
1,303 208-สิกขาบทวิภังค์ 2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
825
1,302 207-สิกขาบทวิภังค์ 1 สิกขาบทคือวิรตี เจตนา ธรรม
19 ตุลาคม 2560
887
1,301 206-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
892
1,300 205-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
818
1,299 204-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
892
1,298 203-สัลเลขสูตร 7 ธรรมเพื่อความดับสนิทกิเลส
5 ตุลาคม 2560
819
1,297 202-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ 15
5 ตุลาคม 2560
874
1,296 201-สัลเลขสูตร 6 ธรรมหลีกเลี่ยงและความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
861
1,295 200-สัลเลขสูตร 5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศล
5 ตุลาคม 2560
762
1,294 199-สัลเลขสูตร 4 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่างต่อ
28 กันยายน 2560
843
1,293 198-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
850
1,292 197-สัลเลขสูตร 3 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่าง
28 กันยายน 2560
876
1,291 196-สัลเลขสูตร 2 วิธีละทิฏฐิและไม่ใช่สัลเลขะ
14 กันยายน 2560
790
1,290 195-สัลเลขสูตร 1 ธรรม 44 อย่าง 5 นัย
14 กันยายน 2560
781
1,289 194-ตอบปัญหาสัทธินทรีย์, สัทธาพละ, สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
906
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ