ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,738 090-ปรมัตถธรรม 15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
337
1,737 089-ยมกปาฬิ 5 ขันธยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
310
1,736 083-ยมกปาฬิ 3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก 3
6 ธันวาคม 2560
314
1,735 088-ปรมัตถธรรม 14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
310
1,734 087-ปรมัตถธรรม 13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
331
1,733 086-ยมกปาฬิ 4 ขันธยมก 1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
304
1,732 085-ปรมัตถธรรม 12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตสิก
6 ธันวาคม 2560
342
1,731 084-ปรมัตถธรรม 11 โสภณะเจตสิก 25 ประเภท
6 ธันวาคม 2560
312
1,730 082-ยมกปาฬิ 1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
342
1,729 081-ปรมัตถธรรม 6 อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 18
15 พฤศจิกายน 2560
355
1,728 080-ปรมัตถธรรม 5 จิต 89 จำแนกโดยภูมิ 4
15 พฤศจิกายน 2560
311
1,727 079-ปรมัตถธรรม 4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
246
1,726 078-ปรมัตถธรรม 3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
231
1,725 077-ปรมัตถธรรม 1 แนะนำรายวิชาและความเข้าใจเบื้องต้น
1 พฤษภาคม 2560
232
1,724 076-กถาวัตถุ 10 แค่สมาทานศีลก็เจริฐขึ้น, พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
205
1,723 24-ตอบปัญหาธรรม
11 พฤศจิกายน 2561
416
1,722 23-อนัตตลักขณสูตร การพิจารณาขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
11 พฤศจิกายน 2561
391
1,721 22-ตอบปัญหาธรรม
8 กรกฎาคม 2561
401
1,720 21-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติมรรค 8 เห็นสัจจะ 4
8 กรกฎาคม 2561
494
1,719 20-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
433
1,718 19-ไตรสรณคมน์ การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
391
1,717 18-นโม ความนอบน้อมอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
398
1,716 17-ตอบปัญหาธรรม
18 มีนาคม 2561
399
1,715 16-ใส่ใจอานาปานสติให้ดีจะได้ผลดังใจหวัง
18 มีนาคม 2561
383
1,714 15-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2560
380
1,713 14-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 2
21 พฤษภาคม 2560
399
1,712 13-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ 1
21 พฤษภาคม 2560
450
1,711 12-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤศจิกายน 2559
391
1,710 11-ธรรม 4 ประการรักษาประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2559
366
1,709 10-ทบทวนการปฏิบัติด้วยโอวาทปาติโมกข์
20 พฤศจิกายน 2559
376
1,708 09-ตอบปัญหาธรรม
13 สิงหาคม 2559
386
1,707 08-สัมมาวายามะ 2 พิจารณากระตุ้นความเพียร
13 สิงหาคม 2559
360
1,706 07-มมาวายามะ 1 ลักษณะและประเภท
13 สิงหาคม 2559
401
1,705 06-ตอบปัญหาธรรม
10 มกราคม 2559
381
1,704 05-ขยายความโพชฌงค์ ๗
10 มกราคม 2559
394
1,703 04-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
10 มกราคม 2559
367
1,702 03-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
379
1,701 02-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
377
1,700 01-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
379
1,699 201-บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ.จำกัด-มหัศจรรย์แห่งสติ
24 กรกฎาคม 2561
369
1,698 298-อนุมานสูตร 2 การอนุมานตนด้วยตนเอง
7 มีนาคม 2562
388
1,697 297-อนุมานสูตร 1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายาก 16 อย่าง
7 มีนาคม 2562
398
1,696 301-มหาเวทัลลสูตร 2 เวทนา สัญญา และวิญญาณ
21 มีนาคม 2562
423
1,695 299-มหาเวทัลลสูตร 1 มัคคญาณกับวิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
379
1,694 300-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
414
1,693 296-ม.มู.ภยเภรวสูตร 4 การบรรลุฌานและวิชชา
21 กุมภาพันธ์ 2562
427
1,692 295-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
426
1,691 294-ม.มู.ภยเภรวสูตร 3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลา
21 กุมภาพันธ์ 2562
406
1,690 293-ม.มู.ภยเภรวสูตร 2 เหตุให้เกิดความกลัวตอนอยู่
7 กุมภาพันธ์ 2562
376
1,689 292-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
386
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ