ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
388 089-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (8) ความเข้าใจเรื่องกรรม และตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1453
387 088-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (7) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1367
386 087-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ
3 มิถุนายน 2558
1337
385 086-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (5) การมีสติ
3 มิถุนายน 2558
1343
384 085-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (4) ตอบคำถาม
3 มิถุนายน 2558
1158
383 084-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (3) ความอดทน กายคตาสติ และ ตอบคำถาม
2 มิถุนายน 2558
1227
382 083-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (2) การฝึกสมาธิ
2 มิถุนายน 2558
1291
381 082-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (1) โครงการวิปัสสนากรรมฐาน
2 มิถุนายน 2558
1454
380 081-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (10) ศีลดีและมีความรู้ตัว
28 พฤษภาคม 2558
1148
379 080-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (9) ตอบปัญหาธรรม
28 พฤษภาคม 2558
1299
378 079-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (8) กฎเกณฑ์แห่งธรรม
27 พฤษภาคม 2558
1443
377 078-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (7) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3
27 พฤษภาคม 2558
1367
376 077-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (6) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2
26 พฤษภาคม 2558
1309
375 076-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (5) สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1
26 พฤษภาคม 2558
1376
374 075-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (4) สัมมาทิฏฐิระดับโลก
26 พฤษภาคม 2558
1309
373 074-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (3) ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน
25 พฤษภาคม 2558
1343
372 073-ปฏิบัติ 25-25พ.ค.58 (2) ฝึกใจให้ไม่ประมาท
25 พฤษภาคม 2558
1367
371 072-ปฏิบัติ 25-28พ.ค.58 (1) ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2558
1489
370 026-สติปัฏฐานภาวนา26; ปฏิปทา4 และกรรมฐาน
24 มิถุนายน 2558
1390
369 025-สติปัฏฐานภาวนา25; วิปัสสนานำหน้าสมถะ2
24 มิถุนายน 2558
1308
368 024-สติปัฏฐานภาวนา24; วิปัสสนานำหน้าสมถะ1
24 มิถุนายน 2558
1284
367 023-สติปัฏฐานภาวนา23; ตัวอย่างวิธีทำมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1343
366 022-สติปัฏฐานภาวนา22; มรรควิธี4แบบ
17 มิถุนายน 2558
1278
365 021-สติปัฏฐานภาวนา21; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1390
364 020-สติปัฏฐานภาวนา20; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ16ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1265
363 019-สติปัฏฐานภาวนา19; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1277
362 018-สติปัฏฐานภาวนา18; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1134
361 017-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน1
3 มิถุนายน 2558
1182
360 016-สติปัฏฐานภาวนา16; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1244
359 015-สติปัฏฐานภาวนา15; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1248
358 014-สติปัฏฐานภาวนา14; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1161
357 013-สติปัฏฐานภาวนา13; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1297
356 012-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1269
355 011-สติปัฏฐานภาวนา11; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1197
354 010-สติปัฏฐานภาวนา10; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1274
353 009-สติปัฏฐานภาวนา9; กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1125
352 008-สติปัฏฐานภาวนา8; กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1302
351 007-สติปัฏฐานภาวนา7; กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1139
350 006-สติปัฏฐานภาวนา6; กายานุปัสสนา จตุสัมปชัญญบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1232
349 005-สติปัฏฐานภาวนา5; กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1199
348 004-สติปัฏฐานภาวนา4; อานาปานบรรพ
13 พฤษภาคม 2558
1275
347 003-สติปัฏฐานภาวนา3; อธิบายอุทเทสตามนัยอรรถกถา
13 พฤษภาคม 2558
1148
346 002-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทสสติปัฏฐาน
6 พฤษภาคม 2558
1192
345 023-เหตุเป็นไปได้ที่จะถึงนิพพานและได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1232
344 022-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1145
343 021-สรุปธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20
6 สิงหาคม 2558
1528
342 009-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ6
20 พฤศจิกายน 2558
1395
341 008-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ5
30 ตุลาคม 2258
1413
340 007-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ4
18 กันยายน 2558
1450
339 006-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ3
21 สิงหาคม 2558
1509
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ