ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,038 334-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 2.ลักษณะธรรมวินัยและพระศาสดา
17 ตุลาคม 2562
266
2,037 333-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 1.เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร,
19 กันยายน 2562
233
2,036 332-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยายน 2562
218
2,035 331-สํ.ข. ราหุลสูตร, รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
263
2,034 330-ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
251
2,033 329-สํ.ข.เขมกสูตร 2.วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
241
2,032 227-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
6 พฤศจิกายน 2562
279
2,031 226-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-เหตุให้สุขภาพจิตดี
6 พฤศจิกายน 2562
271
2,030 225-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ธรรมะ คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
243
2,029 224-ATTG GROUP นวนคร จ.ปทุมธานี-ชีวิต คือ อะไร
6 พฤศจิกายน 2562
267
2,028 223-ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อำเภอปากช่อง-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ 4
26 กันยายน 2562
277
2,027 391-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (11).ตอบปัญหาธรรม 3
21 พฤศจิกายน 2562
292
2,026 390-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 2
20 พฤศจิกายน 2562
254
2,025 389-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (09).ตอบปัญหาธรรม 1
19 พฤศจิกายน 2562
280
2,024 388-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (08).วิธีการตามเห็นเวทนาและจิต
18 พฤศจิกายน 2562
287
2,023 387-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (07).สรุปหลักปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2562
249
2,022 386-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (06).วิธีพิจารณากระจายแยกกายให้ละเอียด
17 พฤศจิกายน 2562
235
2,021 385-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (05).ปฏิบัติตามคำสอนในมหาสติปัฏฐานสูตร
16 พฤศจิกายน 2562
215
2,020 384-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (04).หัดฝึกสติด้วยการเดินและการนั่ง
16 พฤศจิกายน 2562
262
2,019 383-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (03).พัฒนาสติด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และปัญญา
16 พฤศจิกายน 2562
209
2,018 382-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (02).เริ่มปฏิบัติด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2562
240
2,017 381-ปฏิบัติธรรม 16-24 พ.ย.62 (01).หลักปฏิบัติในกรอบอริยสัจ
16 พฤศจิกายน 2562
221
2,016 380-ตอบปัญหาธรรม 2 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
184
2,015 379-ตอบปัญหาธรรม 1 ในคอร์สยุวเนกขัมม์
25 ตุลาคม 2562
206
2,014 377-อริยมรรคมีองค์ 8 (คอร์สพัฒนาจิตฯ)
24 กันยายน 2562
204
2,013 376-ปฏิจจสมุปบาท 6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 2
22 กันยายน 2562
222
2,012 375-ปฏิจจสมุปบาท 6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม 3 ชาติ ตอน 1
22 กันยายน 2562
219
2,011 374-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (07).สรุปอริยมรรคมีองค์ 8
22 กันยายน 2562
223
2,010 373-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (06).ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น
21 กันยายน 2562
212
2,009 372-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (05).ฝึกปัญญาพิจารณา กาย เวทนา จิต
21 กันยายน 2562
219
2,008 371-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (04).สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
214
2,007 370-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (03).วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา
20 กันยายน 2562
213
2,006 369-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (02).เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ
20 กันยายน 2562
221
2,005 368-ปฏิบัติธรรม 20-22 ก.ย.62 (01).อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข
20 กันยายน 2562
229
2,004 367-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (18).โอวาทธรรม
18 กันยายน 2562
211
2,003 366-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (17).เหตุปัจจัยของวิชชาและวิมุตติและตอบปัญหา
18 กันยายน 2562
186
2,002 365-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 7
17 กันยายน 2562
182
2,001 364-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (15).สรุปองค์มรรค 8
17 กันยายน 2562
190
2,000 363-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (14).กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์
17 กันยายน 2562
183
1,999 362-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (13).ตอบปัญหาธรรม 6
17 กันยายน 2562
212
1,998 361-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (12).ตอบปัญหาธรรม 5
16 กันยายน 2562
206
1,997 360-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (11).ญาณ 12
16 กันยายน 2562
201
1,996 359-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 4
16 กันยายน 2562
202
1,995 358-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (09).สักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
16 กันยายน 2562
216
1,994 357-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (08).ตอบปัญหาธรรม 3
16 กันยายน 2562
199
1,993 356-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (07).ตอบปัญหาธรรม 2
15 กันยายน 2562
188
1,992 355-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (06).การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ
15 กันยายน 2562
174
1,991 354-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (05).ตอบปัญหาธรรม 1
15 กันยายน 2562
172
1,990 353-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (04).หลักและวิธีการฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4
15 กันยายน 2562
185
1,989 352-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (03).การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกรรมฐาน
14 กันยายน 2562
181
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ