ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,779
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
438 017-ภูมิสัตบุรุษ, สิ่งที่ควรทำ, เหตุวิวาท
20 ธันวาคม 2558
1347
437 056-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คณะวิศวฯจุฬาฯ
20 ธันวาคม 2558
1376
436 073-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (7) ปฏิบัติให้เป็นโสดาบัน
7 ธันวาคม 2558
1314
435 072-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (6) ปฏิบัติในทางสายกลาง
7 ธันวาคม 2558
1224
434 071-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (5) รู้ให้ถึงอริยสัจ4
6 ธันวาคม 2558
1127
433 070-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (4) ความเพียรที่ถูกต้อง
6 ธันวาคม 2558
1204
432 069-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (3) จงละสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา
6 ธันวาคม 2558
1293
431 068-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (2) ฝึกสังเกตให้เกิดสติสัมปชัญญะ
5 ธันวาคม 2558
1481
430 067-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (1) ทิ้งความคิดด้วยสติ
5 ธันวาคม 2558
1368
429 011-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ13
18 ธันวาคม 2558
1567
428 010-วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ12
18 ธันวาคม 2558
1555
427 052-ปุคคลบัญญัติ15
17 ธันวาคม 2558
1237
426 051-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1299
425 050-ปุคคลบัญญัติ14
17 ธันวาคม 2558
1060
424 049-ปุคคลบัญญัติ13
17 ธันวาคม 2558
1187
423 048-ปุคคลบัญญัติ12
3 ธันวาคม 2558
1173
422 047-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
1273
421 046-ปุคคลบัญญัติ10,11
3 ธันวาคม 2558
1924
420 007-สูตรโสดาบัน22 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน15
15 ธันวาคม 2558
1471
419 055-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ วัดวังหิน พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
1499
418 054-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร วัดวังหิน พิษณุโลก
9 ธันวาคม 2558
1312
417 030-มงคล ตอนที่6 ariya wellness
23 สิงหาคม 2558
1277
416 027-มงคล ตอนที่5 ariya wellness
26 กรกฎาคม 2558
1392
415 051-พรหมจรรย์ ตอนที่51 กรรมฐาน; อานาปานสติ9,10
22พฤศจิกายน 2558
1702
414 050-พรหมจรรย์ ตอนที่50 กรรมฐาน; อานาปานสติ7,8
11 ตุลาคม 2558
1690
413 049-พรหมจรรย์ ตอนที่49 กรรมฐาน; อานาปานสติ5,6
27 กันยายน 2558
1463
412 048-พรหมจรรย์ ตอนที่ 48 กรรมฐาน; อานาปานสติ3,4
23 สิงหาคม 2558
1686
411 047-พรหมจรรย์ ตอนที่47 กรรมฐาน; อานาปานสติ1,2
26 กรกฎาคม 2558
1556
410 046-พรหมจรรย์ ตอนที่46 กรรมฐาน; กายคตาสติ5
28 มิถุนายน 2558
1650
409 045-พรหมจรรย์ ตอนที่45 กรรมฐาน; กายคตาสติ4
24 พฤษภาคม 2558
1691
408 066-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (12) สรุปเนื้อหาและแก่นการปฏิบัติ
11 กันยายน 2558
1523
407 065-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (11) จากโพชฌงค์ ๗ สู่อริยมรรคมีองค์ ๘
10 กันยายน 2558
1498
406 064-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (10) พิจารณาอายตนะและการเกิดสังโยชน์
10 กันยายน 2558
1380
405 063-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (9) ความคิดมี ไม่มีผู้คิด, กรรมมี ไม่มีผู้ทำ
10 กันยายน 2558
1321
404 062-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (8) เห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ ๕
9 กันยายน 2558
1370
403 061-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (7) เหตุเกิดนิวรณ์และธรรมย่อย ๕ ประการ
9 กันยายน 2558
1240
402 060-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (6) รู้ชัดนิวรณ์ ๕ ว่าเป็นนิวรณ์
9 กันยายน 2558
1303
401 059-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (5) ฝึกสติปัฏฐานให้เกิดปัญญา
8 กันยายน 2558
1318
400 058-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (4) จุดจบของกายและสังขาร
8 กันยายน 2558
1318
399 057-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (3) มีสติ รู้ตัว และทำสมาธิ
7 กันยายน 2558
1402
398 056-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (2) ฝึกสติด้วยการจงกรมและการนั่ง
7 กันยายน 2558
1401
397 055-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (1) มรรคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ
7 กันยายน 2558
1318
396 097-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (16) โอวาทปิด
6 มิถุนายน 2558
1440
395 096-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (15) สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
6 มิถุนายน 2558
1295
394 095-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (14) สัมมากัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1205
393 094-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (13) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1602
392 093-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (12) อริยสัจ (ต่อ) และตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1394
391 092-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (11) ตอบคำถาม
5 มิถุนายน 2558
1319
390 091-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (10) อริยสัจ4
4 มิถุนายน 2558
1232
389 090-ปฏิบัติ 2-6มิ.ย.58 (9) ตอบคำถาม
4 มิถุนายน 2558
1335
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ