ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,838 327-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (01).ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
12 มิถุนายน 2562
248
1,837 326-วิปัสสนาภูมิ 6
8 มิถุนายน 2562
284
1,836 325-ตอบปัญหาธรรม(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
299
1,835 324-ทุกข์ในอริยสัจ(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
285
1,834 323-อาตาปี สัมปชาโน สติมา(ยุวเนกขัมม์)
29 พฤษภาคม 2562
308
1,833 322-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและนำปฏิบัติ(ยุวเนกขัมม์)
28 พฤษภาคม 2562
265
1,832 51-อานาปานสติ 8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหา
14 ตุลาคม 2561
457
1,831 50-อานาปานสติ 7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
433
1,830 49-อานาปานสติ 6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
412
1,829 48-อานาปานสติ 5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 2,3
14 ตุลาคม 2561
421
1,828 47-อานาปานสติ 4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 1
13 ตุลาคม 2561
461
1,827 46-อานาปานสติ 3 ความรู้พื้นฐานเตรียมทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
421
1,826 45-อานาปานสติ 2 พระพุทธพจน์อานาปานสติ๑๖ขั้น
13 ตุลาคม 2561
436
1,825 44-อานาปานสติ 1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
424
1,824 43-นิพพานในพระพุทธศาสนา 8 วิธีเข้าถึงนิพพาน 3
22 กรกฎาคม 2561
433
1,823 42-นิพพานในพระพุทธศาสนา 7 วิธีเข้าถึงนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
419
1,822 41-นิพพานในพระพุทธศาสนา 6 วิธีเข้าถึงนิพพาน 1
22 กรกฎาคม 2561
438
1,821 40-นิพพานในพระพุทธศาสนา 5 ประเภทของนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
389
1,820 39-นิพพานในพระพุทธศาสนา 4 ประเภทของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
446
1,819 38-นิพพานในพระพุทธศาสนา 3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
431
1,818 37-นิพพานในพระพุทธศาสนา 2 ชื่อของนิพพาน 2
21 กรกฎาคม 2561
385
1,817 36-นิพพานในพระพุทธศาสนา 1 ชื่อของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
412
1,816 35-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
368
1,815 34-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
441
1,814 33-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
412
1,813 32-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
386
1,812 31-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
390
1,811 30-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
330
1,810 29-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
411
1,809 28-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
388
1,808 27-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
402
1,807 26-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
340
1,806 24-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
351
1,805 23-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
376
1,804 22-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
398
1,803 21-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
366
1,802 20-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
382
1,801 19-มรณสติ ตอนที่ 4
11 กันยายน 2559
399
1,800 18-มรณสติ ตอนที่ 3
11 กันยายน 2559
336
1,799 17-มรณสติ ตอนที่ 2
11 กันยายน 2559
362
1,798 16-มรณสติ ตอนที่ 1
11 กันยายน 2559
367
1,797 15-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 8
31 กรกฎาคม 2559
342
1,796 14-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 7
31 กรกฎาคม 2559
329
1,795 13-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 6
31 กรกฎาคม 2559
316
1,794 12-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 5
31 กรกฎาคม 2559
340
1,793 11-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 4
15 พฤษภาคม 2559
339
1,792 10-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 3
15 พฤษภาคม 2559
356
1,791 09-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 2
15 พฤษภาคม 2559
327
1,790 08-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 1
15 พฤษภาคม 2559
354
1,789 07-กฎเกณฑ์กรรม ตอนที่ 4
10 ตุลาคม 2558
368
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ