ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
788 023-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1353
787 022-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้ง
2 ตุลาคม 2559
1366
786 067-พรหมจรรย์ ตอนที่61(2) เมตตาภาวนา 14.ลำดับบุคคลเจริญเมตตา
25 กันยายน 2559
1337
785 066-พรหมจรรย์ ตอนที่61(1) เมตตาภาวนา 13.บุคคลที่เป็นโทษ
25 กันยายน 2559
1300
784 118-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายนอก
15 กันยายน 2559
1098
783 117-ตอบปัญหาธรรม
15 กันยายน 2559
941
782 116-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 2
15 กันยายน 2559
1174
781 115-ตัณหา 18 อาศัยขันธ์ภายใน 1
15 กันยายน 2559
1011
780 083-มรณสติ ตอนที่ 4 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1043
779 082-มรณสติ ตอนที่ 3 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1185
778 081-มรณสติ ตอนที่ 2 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1122
777 080-มรณสติ ตอนที่ 1 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ณ จ.ภูเก็ต
11 กันยายน 2559
1236
776 087-พลังจิต พิชิตโรคโลก 4 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1077
775 086-พลังจิต พิชิตโรคโลก 3 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1235
774 085-พลังจิต พิชิตโรคโลก 2 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1287
773 084-พลังจิต พิชิตโรคโลก 1 - โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2559
1256
772 111-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (15) โอวาทปิดการอบรม
13 สิงหาคม 2559
1111
771 110-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (14) ความเพียรที่ถูกต้อง
13 สิงหาคม 2559
1252
770 043-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 2
2 ตุลาคม 2559
1278
769 042-อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก 1
2 ตุลาคท 2559
1337
768 016-สูตรโสดาบัน31 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน24
13 กันยายน 2559
1407
767 079-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 2 มุ่งกรรม ไม่มุ่งมงคล - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
27 กันยายน 2559
1254
766 109-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (13) ตอบปัญหาธรรม 6
12 สิงหาคม 2559
1255
765 108-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (12) สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล
12 สิงหาคม 2559
1182
764 107-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (11) ตอบปัญหาธรรม 5
12 สิงหาคม 2559
1237
763 106-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (10) อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ
11 สิงหาคม 2559
1195
762 105-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม 4
11 สิงหาคม 2559
1100
761 104-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (8) อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้
11 สิงหาคม 2559
1147
760 103-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (7) ตอบปัญหาธรรม 3
11 สิงหาคม 2559
1307
759 102-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (6) ตอบปัญหาธรรม 2
10 สิงหาคม 2559
1115
758 101-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (5) สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม
10 สิงหาคม 2559
1151
757 100-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (4) ตอบปัญหาธรรม 1
10 สิงหาคม 2559
1076
756 099-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (3) วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา
10 สิงหาคม 2559
1262
755 098-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (2) พิจารณาธรรมประจำกาย
9 สิงหาคม 2559
1212
754 097-ปฏิบัติ 9-13ส.ค.59 (1) ทำกรรมฐานฝึกจิต
9 สิงหาคม 2559
1283
753 026-มรณสต10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1349
752 025-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1288
751 045-กถาวัตถุ7
17 สิงหาคม 2559
1192
750 174-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (15).ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์
9 กันยายน 2559
985
749 173-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (14).รู้อริยสัจทำที่สุดทุกข์ได้
9 กันยายน 2559
1182
748 172-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (13).ตอบปัญหาธรรม 3
8 กันยายน 2559
1103
747 171-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (12).หลักธรรมสำคัญคืออริยสัจ
8 กันยายน 2559
1159
746 170-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (11).ตอบปัญหาธรรม 2
8 กันยายน 2559
1108
745 169-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (10).เกิดแก่ตายทุกข์ควรรอบรู้
8 กันยายน 2559
1140
744 168-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (9).สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่อาจได้
7 กันยายน 2559
1148
743 167-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (8).ตอบปัญหาธรรม 1
7 กันยายน 2559
1245
742 166-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (7).ชีวิตเป็นของน้อย พึงรีบทำกุศล
7 กันยายน 2559
1266
741 165-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (6).เหตุปรารภความเพียร
6 กันยายน 2559
1167
740 164-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (5).เหตุที่ทำให้เสื่อมและไม่เสื่อม
6 กันยายน 2559
1066
739 163-วังรีรีสอร์ท 5-9 ก.ย.59 (4).ฝึกธรรมฝ่ายปัญญาโพธิ
6 กันยายน 2559
1035
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ