ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,238 074-กถาวัตถุ 8 จิตมีดวงเดียว ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ
16 สิงหาคม 2560
922
1,237 073-กถาวัตถุ 7 สติปัฏฐานกถา ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน?
9 สิงหาคม 2560
938
1,236 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 20 นิโรธสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
1121
1,235 064-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 19 สมุทยสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
924
1,234 063-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 18 ทุกขสัจจนิทเทส
26 สิงหาคม 2560
955
1,233 192-ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
871
1,232 191-ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 2
24 สิงหาคม 2560
859
1,231 190-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
927
1,230 189-ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 1
24 สิงหาคม 2560
877
1,229 087-พรหมจรรย์ ตอนที่71(2) เมตตาภาวนา 34 วิธีการแผ่เมตตา 2
27 สิงหาคม 2560
1033
1,228 086-พรหมจรรย์ ตอนที่71(1) เมตตาภาวนา 33.วิธีการแผ่เมตตา 1
27 สิงหาคม 2560
1068
1,227 068-องค์ประกอบ 11 อย่างทำให้เจริญในธรรม 1
6 สิงหาคม 2560
898
1,226 257-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (13).คุณลักษณะของพระโสดาบัน
31 สิงหาคม 2560
812
1,225 256-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
31 สิงหาคม 2560
858
1,224 255-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (11).เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์
31 สิงหาคม 2560
862
1,223 254-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
31 สิงหาคม 2560
808
1,222 253-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (9).บริหารชีวิต บริหารทุกข์
30 สิงหาคม 2560
895
1,221 252-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (8).ตอบปัญหาธรรม 2
30 สิงหาคม 2560
892
1,220 251-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
30 สิงหาคม 2560
887
1,219 250-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (6).ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต
30 สิงหาคม 2560
919
1,218 249-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (5).ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา
30 กรกฎาคม 2560
789
1,217 248-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (4).กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง
29 สิงหาคม 2560
881
1,216 247-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (3).อันตรายและอุปการะของสมาธอย่างละ 8 ประการ
29 สิงหาคม 2560
836
1,215 246-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (2).ฝึกสติ ผูกจิตไว้
29 สิงหาคม 2560
868
1,214 245-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (1).ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม
29 สิงหาคม 2560
931
1,213 027-สูตรโสดาบัน42 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน35
15 สิงหาคม 2560
929
1,212 069-องค์ประกอบ 11 อย่างทำให้เจริญในธรรม 2
6 สิงหาคม 2560
892
1,211 024-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่ 1
4 สิงหาคม 2560
1016
1,210 146-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
1104
1,209 145-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
867
1,208 144-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
885
1,207 143-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
898
1,206 142-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
884
1,205 141-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
869
1,204 140-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 6 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 2
12 สิงหาคม 2560
912
1,203 139-อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
908
1,202 138-โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่-ตอบปัญหาธรรม
28 สิงหาคม 2560
864
1,201 137-โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่-อยู่อย่างไร ไม่ให้เป็นทุกข์
28 สิงหาคม 2560
915
1,200 136-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 13 ธรรมภาคปฏิบัติ
8 สิงหาคม 2560
940
1,199 194-ตอบปัญหาธรรม 3
1 สิงหาคม 2560
910
1,198 193-ตอบปัญหาธรรม 2
1 สิงหาคม 2560
851
1,197 192-ผูกจิตด้วยอารมณ์หลายอย่าง
1 สิงหาคม 2560
826
1,196 191-ตอบปัญหาธรรม 1
1 สิงหาคม 2560
806
1,195 190-นำภาวนาฝึกจิตให้อยู่กับตัว
1 สิงหาคม 2560
908
1,194 189-สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติธรรม
1 สิงหาคม 2560
814
1,193 062-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 17 หมวดธรรมคืออริยสัจ 4
22 กรกฎาคม 2560
943
1,192 061-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร 16 หมวดธรรมคือโพชฌงค์ 7
22 กรกฎาคม 2560
918
1,191 072-กถาวัตถุ 6 ปุคคลกถา 4 การชำระความเห็นแง่มุมต่างๆ
2 สิงหาคม 2560
855
1,190 043-ธัมมานุสสติ 5 บทว่า เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก
21 กรกฎาคม 2560
1065
1,189 042-ธัมมานุสสติ 4 บทว่า สันทิฏฐิโก, อกาลิโก
21 กรกฎาคม 2560
982
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ