ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,088 052-สํ.สคาถ. สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
189
2,087 051-สํ.ข. สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
176
2,086 050-สัตตัฏฐานสูตร 2 ผู้รู้ฐานะ 7 และเพ่งพินิจ 3 เป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
234
2,085 049-สัตตัฏฐานสูตร 1 ความรู้ชัดฐานะ 7 ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
222
2,084 048-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
198
2,083 047-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
201
2,082 046-สํ.ข.ภารสูตร ภาระ ผู้แบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
195
2,081 045-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
184
2,080 044-ปุถุชนถูกลูกศร 2 ดอก, พระอริยะถูกดอกเดียว
6 มกราคม 2562
205
2,079 043-ละอนุสัยในเวทนา, บาดาลในกาย
6 มกราคม 2562
191
2,078 042-ความเข้าใจเรื่องเวทนา สํ สฬา เวทนาสังยุตต์
11 พฤศจิกายน 2561
199
2,077 041-ม.อุ.จูฬปุณณมสูตร ลักษณะอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ
7 ตุลาคม 2561
197
2,076 040-สัปปุริสสูตร 2 ใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
194
2,075 039-สัปปุริสสูตร 1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่น
2 กันยายน 2561
193
2,074 038-อนัตตลักขณสูตร 2 นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่อัตตา
8 กรกฎาคม 2561
180
2,073 037-อนัตตลักขณสูตร 1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์ 5
8 กรกฎาคม 2561
198
2,072 036-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
182
2,071 035-มหาราหุโลวาทสูตร 2 ทำกรรมฐานจิตกว้างและละกิเลส
3 พฤษภาคม 2561
185
2,070 034-มหาราหุโลวาทสูตร 1 พิจารณาธาตุ 5 ด้วยปัญญา
3 พฤษภาคม 2561
201
2,069 033-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
193
2,068 032-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์เต็มที่
18 มีนาคม 2561
189
2,067 031-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2
10 ธันวาคม 2560
188
2,066 030-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1
10 ธันวาคม 2560
189
2,065 029-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
188
2,064 028-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
185
2,063 28-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ 5
17 พฤศจิกายน 2562
219
2,062 27-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5
20 ตุลาคม 2562
206
2,061 26-เมื่อมีความรัก โสกะก็มี, เมื่อไม่มีความรัก โสกะก็ไม่มี
30 มิถุนายน 2562
207
2,060 25-สัจจะ หลักปฏิบัติต่อสัจจะ และสมมติ
30 มิถุนายน 2562
204
2,059 68-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(2).อุปสมานุสสติและตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2562
168
2,058 67-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(1).สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
182
2,057 66-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(2).อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
172
2,056 65-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(1).อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
187
2,055 64-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(2).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 2
12 ตุลาคม 2562
172
2,054 63-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(1).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 1
12 ตุลาคม 2562
198
2,053 62-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(2).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
12 ตุลาคม 2562
181
2,052 61-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(1).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
12 ตุลาคม 2562
188
2,051 60-กายคตาสติกรรมฐาน 9 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 6
14 กรกฎาคม 2562
192
2,050 59-กายคตาสติกรรมฐาน 8 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 5
14 กรกฎาคม 2562
176
2,049 58-กายคตาสติกรรมฐาน 7 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 4
14 กรกฎาคม 2562
196
2,048 57-กายคตาสติกรรมฐาน 6 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 3
14 กรกฎาคม 2562
183
2,047 56-กายคตาสติกรรมฐาน 5 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 2
13 กรกฎาคม 2562
180
2,046 55-กายคตาสติกรรมฐาน 4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 1
13 กรกฎาคม 2562
148
2,045 54-กายคตาสติกรรมฐาน 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 กรกฎาคม 2562
185
2,044 53-กายคตาสติกรรมฐาน 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
13 กรกฎาคม 2562
177
2,043 52-กายคตาสติกรรมฐาน 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 กรกฎาคม 2562
176
2,042 338-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 5.เหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
31 ตุลาคม 2562
198
2,041 337-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 4.ธรรมที่ควรสังคายนาทั้งด้านอรรถะและพยัญชนะ
31 ตุลาคม 2562
244
2,040 336-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 3.พรหมจรรย์บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 13 อย่าง
17 ตุลาคม 2562
233
2,039 335-ตอบปัญหาวิธีเจริญมรรคที่สะดวกที่สุด
17 ตุลาคม 2562
276
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ