ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
288 046-ธรรมะกับชีวิตประจำวัน บริษัท ปภพ จำกัด
8 ตุลาคม 2558
1219
287 045-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน สนญ.ธนาคารกรุงเทพ
29 กันยายน 2558
1285
286 044-ชีวิตติดธรรม2 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1218
285 043-ชีวิตติดธรรม1 บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง
17 กันยายน 2558
1264
284 042-ตอบปัญหาธรรม มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1174
283 041-การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตที่ดี มทส.นครราชสีมา
5 กันยายน 2558
1118
282 040-ตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1338
281 039-สติกับการทำงาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1402
280 038-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1095
279 037-ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2558
1165
278 036-สิ่งที่เป็นไปได้ยากและควรรีบรู้ กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1147
277 035-สิ่งที่เลิศ 4 อย่าง กรมศุลกากร
28 สิงหาคม 2558
1298
276 034-ตอบปัญหาธรรม ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1399
275 033-สติส่องใจ3 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1190
274 032-สติส่องใจ2 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1195
273 031-สติส่องใจ1 ขรก.ตำรวจประจวบครีรีขันธ์
25 สิงหาคม 2558
1190
272 029-สัมมาทิฏฐิ2 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1070
271 028-สัมมาทิฏฐิ1 ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
8 สิงหาคม 2558
1267
270 026-ธรรมะกับชีวิต2 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1172
269 025-ธรรมะกับชีวิต1 สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
9 กรกฎาคม 2558
1106
268 024-อริยมรรคภาคปฏิบัติ4 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1338
267 023-อริยมรรคภาคปฏิบัติ3 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1270
266 022-อริยมรรคภาคปฏิบัติ2 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1659
265 021-อริยมรรคภาคปฏิบัติ1 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ภูเก็ต
11 กรกฎาคม 2558
1234
264 020-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
1127
263 019-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
1194
262 018-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ ชมรมสุรัตนธรรม
21 มิถุนายน 2558
1236
261 017-ตอบปัญหาธรรม ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1133
260 016-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1365
259 015-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1 ชมรมสุรัตนธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1318
258 007-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
1484
257 006-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
1492
256 005-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
1531
255 004-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
1475
254 003-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
1548
253 002-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 กรกฎาคม 2558
1546
252 001-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
1470
251 006-สูตรโสดาบัน21 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน14
24 พฤศจิกายน 2558
1457
250 005-สูตรโสดาบัน20 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน12
13 ตุลาคม 2558
1409
249 004-สูตรโสดาบัน18 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน11
18 สิงหาคม 2558
1352
248 003-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1484
247 002-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1364
246 001-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
9 พฤษภาคม 2558
1513
245 045-ปุคคลบัญญัติ8,9
19 พฤศจิกายน 2558
1059
244 044-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
985
243 043-ปุคคลบัญญัติ7
19 พฤศจิกายน 2558
1001
242 042-ปุคคลบัญญัติ6
15 ตุลาคม 2558
1176
241 041-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1061
240 040-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1088
239 039-ปุคคลบัญญัติ5
15 ตุลาคม 2558
1112
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ