ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,038 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1207
1,037 114-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียด
27 เมษายน 2560
1175
1,036 023-สูตรโสดาบัน38 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน31
18 เมษายน 2560
1260
1,035 020-กำเนิดโลก ตอนที่ 1
7 เมษายน 2560
1348
1,034 053-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 2
2 เมษายน 2560
1010
1,033 052-ควรเจริญธรรม 30 เพื่อละธรรม 30 ตอนที่ 1
2 เมษายน 2560
1160
1,032 050-มหาสติปัฏฐานสูตร 5 หมวดอิริยาปถะ
25 มีนาคม 2560
1277
1,031 049-มหาสติปัฏฐานสูตร 4 หมวดอานาปานะ 2
25 มีนาคม 2560
1202
1,030 048-มหาสติปัฏฐานสูตร 3 หมวดอานาปานะ 1
25 มีนาคม 2560
1142
1,029 047-มหาสติปัฏฐานสูตร 2 ขยายความอุทเทส
25 มีนาคม 2560
1244
1,028 039-พุทธานุสสติ 14 อธิบายคำว่าตถาคต 2
17 มีนาคม 2560
1273
1,027 038-พุทธานุสสติ 13 อธิบายคำว่าตถาคต 1
17 มีนาคม 2560
1198
1,026 060-ยมก 12 ธาตุยมก ตอนที่ 2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1037
1,025 061-ยมก 13 สัจจยมก ตอนที่ 1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1100
1,024 154-ขุ.อิติ.14 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 2
23 มีนาคม 2560
1024
1,023 153-ตอบปัญหาธรรมเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้น
23 มีนาคม 2560
921
1,022 152-ขุ.อิติ.13 เหตุที่ได้นามว่าตถาคต 1
23 มีนาคม 2560
977
1,021 151-ขุ.อิติ.12 ลักษณะผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพาน
23 มีนาคม 2560
1203
1,020 150-ขุ.อิติ.11 4 ลักษณะผู้เกียจคร้าน
16 มีนาคม 2560
937
1,019 149-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1023
1,018 148-ขุ.อิติ.10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1074
1,017 147-ขุ.อิติ.9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1149
1,016 077-พรหมจรรย์ ตอนที่66(2) เมตตาภาวนา 24.พิจารณาเรื่องกรรม 2
26 มีนาคม 2560
1184
1,015 076-พรหมจรรย์ ตอนที่66(1) เมตตาภาวนา 23.พิจารณาเรื่องกรรม 1
26 มีนาคม 2560
1091
1,014 022-สูตรโสดาบัน37 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน30
21 มีนาคม 2560
1300
1,013 051-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1116
1,012 050-ผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ 4
19 มีนาคม 2560
1250
1,011 113-บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน
16 มีนาคม 2560
1105
1,010 112-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี-สัมมาทิฏฐินำชีวิต 8 โอกาสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์
28 มีนาคม 2560
933
1,009 158-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (13).มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานดี
17 กุมภาพันธ์ 2560
1066
1,008 157-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (12).ตอบปัญหาธรรม
17 กุมภาพันธ์ 2560
983
1,007 156-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2560
1115
1,006 155-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (10).สัจจะของพระอริยะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
978
1,005 154-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
15 กุมภาพันธ์ 2560
1006
1,004 153-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (8).การเห็นธรรมในธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2560
1170
1,003 152-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (7).เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2560
1182
1,002 151-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 2
14 กุมภาพันธ์ 2560
1101
1,001 150-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
14 กุมภาพันธ์ 2560
940
1,000 149-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (4).ฝึกปฏิบัติธรรมผ่ายปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2560
1124
999 148-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (3).จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1068
998 147-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (2).ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1052
997 146-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (1).ประตูสู่อิสรภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1170
996 062-ยมก 14 สัจจยมก ตอนที่ 2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1102
995 037-พุทธานุสสติ 12 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1166
994 036-พุทธานุสสติ 11 วิธีการเจริญพุทธานุสสติ 5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1261
993 023-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สารนาถ-ญาณปัญญา 3 รอบในอริยสัจ 4
12 มีนาคม 2560
1159
992 022-กราบบูชาสังเวชนียสถาน สวนลุมพินี-บารมีธรรมทำให้เป็นพระพุทธะ
11 มีนาคม 2560
1318
991 021-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ไม่ทำ ขาดสูญ รังเกียจแบบพุทธ
10 มีนาคม 2560
1237
990 020-กราบบูชาสังเวชนียสถาน กุสินารา-ความเห็นตรงถูกต้องนำมาก่อน
9 มีนาคม 2560
1258
989 019-กราบบูชาสังเวชนียสถาน เวสาลี-ผู้อาจบรรลุธรรมและลักษณะของธรรมวินัย
9 มีนาคม 2560
1268
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ