ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
638 136-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (13).ตอบปัญหาและสรุปธรรม
28 พฤษภาคม 2559
1230
637 135-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (12).สัมมาสังกัปปะเป็นต้น
28 พฤษภาคม 2559
1213
636 134-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (11).โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ, อนุโลมญาณ
27 พฤษภาคม 2559
1211
635 133-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (10).โลกิยสัมมาทิฏฐิ, กัมมัสสกตาญาณ
27 พฤษภาคม 2559
1255
634 132-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
27 พฤษภาคม 2559
1123
633 131-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (8).ฝึกสติสมาธิปัญญาและสัมมาทิฏฐิ
27 พฤษภาคม 2559
1096
632 130-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (7).หลักสติปัฏฐาน 4
26 พฤษภาคม 2559
1203
631 129-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (6).ตอบปัญหาธรรม
26 พฤษภาคม 2559
1061
630 128-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (5).พิจารณากายเปรียบเทียบกับศพที่ถูกทิ้ง
26 พฤษภาคม 2559
1271
629 127-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (4).พิจารณาสิ่งปฏิกูลและธาตุ 4 ในกาย
26 พฤษภาคม 2559
1233
628 126-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (3).หลักหรือเสาอันมั่นคง
25 พฤษภาคม 2559
1214
627 125-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (2).วิธีฝึกสติตามแนวกายคตาสติ
25 พฤษภาคม 2559
1245
626 124-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (1).ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2559
1106
625 023-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 11 อันตานันตอมราวิกเขป
28 พฤษภาคม 2559
1292
624 022-ที.สี.พรหมชาลสูตร ตอนที่ 10 เอกัจจสัสสตวาท 4 แบบ
28 พฤษภาคม 2559
1258
623 040-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา ตอนที่1
22 มิถุนายน 2559
1346
622 039-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1502
621 023-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1349
620 022-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1256
619 090-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 6
16 มิถุนายน 2559
1160
618 089-ตอบปัญหาธรรม
16 มิถุนายน 2559
1221
617 088-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 5
16 มิถุนายน 2559
1083
616 087-กิเลสหมวดละสาม ตอนที่ 4
16 มิถุนายน 2559
1205
615 069-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน 3 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2559
1315
614 068-อานาปานสติกับสติปัฏฐาน 1 อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2559
1396
613 016-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1412
612 015-เหตุให้เดือดร้อน
19 มิถุนายน 2559
1419
611 059-พรหมจรรย์ ตอนที่57(2) เมตตาภาวนา 6
22 พฤษภาคม 2559
1519
610 058-พรหมจรรย์ ตอนที่57(1) เมตตาภาวนา 5
22 พฤษภาคม 2559
1569
609 013-สูตรโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
14 มิถุนายน 2559
1475
608 067-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
9 มิถุนายน 2559
1251
607 123-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (14).ความเห็นถูกขั้นพื้นฐาน 10 ข้อ
4 พฤษภาคม 2559
1180
606 122-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (13).สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่มรรค
4 พฤษภาคม 2559
1265
605 121-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (12).หลักแห่งสัจธรรม
3 พฤษภาคม 2559
1139
604 120-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (11).ตอบปัญหาธรรม 2
3 พฤษภาคม 2559
1043
603 119-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (10).ตอบปัญหาธรรม 1
3 พฤษภาคม 2559
1066
602 118-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (9).เห็นธรรมว่าเป็นธรรม
3 พฤษภาคม 2559
1178
601 117-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (8).ความเพียร สติ และสมาธิที่ถูกต้อง
2 พฤษภาคม 2559
1261
600 116-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (7).อาศัยเจริญญาณ
2 พฤษภาคม 2559
1192
599 115-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (6).ทางนี้เป็นทางเดียว
2 พฤษภาคม 2559
1308
598 114-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (5).พิจารณากายปฏิกูล ถึงศพในป่าช้า
1 พฤษภาคม 2559
1145
597 113-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (4).แนะนำวิธีฝึกดูกายเดิน
1 พฤษภาคม 2559
1152
596 112-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (3).แนะนำวิธีฝึกดูลมหายใจและดูกายยืน
1 พฤษภาคม 2559
1243
595 111-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (2).คุณค่าอานิสงส์และวิธีปฏิบัติกายคตาสติ
30 เมษายน 2559
1219
594 110-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (1).ธรรมพื้นฐาน ความไม่ประมาท
30 เมษายน 2559
1099
593 013-ธรรม 40 ประการนำไปนรก สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1615
592 027-เหตุให้อยู่เป็นทุกข์อึดอัดกระวนกระวาย
5 มิถุนายน 2559
1327
591 026-ทาน ศีลและเมตตา
5 มิถุนายน 2559
1188
590 066-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 4 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1255
589 065-เข้าเขตโสดาบัน ตอนที่ 3 ณ อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2559
1362
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ