ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,507
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,250 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,557 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,557 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
802
5,556 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
926
5,555 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
863
5,554 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
963
5,553 130-ปฐมโพธิกาล6 ทรงพบอาชีวกอปุกะและภิกษุปัญจวัคคีย์
29 กันยายน 2561
804
5,552 129-ปฐมโพธิกาล5 พรหมสหัมบดีอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
29 กันยายน 2561
803
5,551 125-อัปปมัญญาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ2
28 กันยายน 2561
833
5,550 124-อัปปมัญญาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ1
28 กันยายน 2561
933
5,549 224-อริยมรรคมีองค์8 ธรรมฆ่ากิเลส คอร์สพัฒนาจิตฯ
27 กันยายน 2561
1074
5,548 025-สัมมาทิฏฐินำชีวิต25 ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของเรา
25 กันยายน 2561
971
5,547 092-ธรรมปฏิบัติ39 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
24 กันยายน 2561
848
5,546 128-ปฐมโพธิกาล4 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่7
22 กันยายน 2561
788
5,545 127-ปฐมโพธิกาล3 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่6
22 กันยายน 2561
795
5,544 126-ปฐมโพธิกาล2 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่5
22 กันยายน 2561
799
5,543 125-ปฐมโพธิกาล1 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่1
22 กันยายน 2561
832
5,542 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
862
5,541 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
904
5,540 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
780
5,539 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
943
5,538 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
865
5,537 2064-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
761
5,536 2063-สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
788
5,535 2062-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
836
5,534 2061-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
789
5,533 2060-สรุปรวมมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
910
5,532 2059-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
756
5,531 2058-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
747
5,530 2057-กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
743
5,529 2056-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
789
5,528 2055-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
808
5,527 2054-ความเป็นไปของขันธ์5กองทุกข์ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
861
5,526 2053-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
822
5,525 2052-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
730
5,524 2051-ดี ชั่ว สูง ตำ่ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
726
5,523 2050-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
756
5,522 1018-วิจัยในขันธ์5และอริยสัจ4 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
15 กันยายน 2561
879
5,521 2049-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
813
5,520 2048-กระจายขันธ์5 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
755
5,519 2047-รู้ชัดนิวรณ์5ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
954
5,518 2046-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
792
5,517 2045-วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
814
5,516 2044-ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
724
5,515 2043-ปฏิบัติธรรมคืออะไร ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
776
5,514 102-กัมมัฏฐาน6 กายคตาสติ6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
872
5,513 091-ธรรมปฏิบัติ38 ฝึกหัดให้คุ้นเคยกับความถูกต้อง
10 กันยายน 2561
906
5,512 223-อริยมรรคมีองค์8, สัมมาทิฏฐิ2ระดับ คอร์สพัฒนาจิตฯ
9 กันยายน 2561
910
5,511 222-ปฏิจจสมุปบาท3(2) ปฏิจจสมุปบาทกับกระบวนการปฏิบัติธรรม
9 กันยายน 2561
959
5,510 221-ปฏิจจสมุปบาท3(1) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
9 กันยายน 2561
908
5,509 1017-รู้จักจิตและการฝึกจิต วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
8 กันยายน 2561
850
5,508 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
786
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8557 รายการ