ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,848 2168-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
682
5,847 2167-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
676
5,846 2166-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
672
5,845 2165-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
734
5,844 2164-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
701
5,843 2163-วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
679
5,842 2162-กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
622
5,841 2161-เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
624
5,840 2160-ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
532
5,839 2159-ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
526
5,838 2158-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
658
5,837 2157-หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
596
5,836 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
763
5,835 110-กัมมัฏฐาน14 กายคตาสติ14 สาธยายมนต์, พิจารณาความแก่และเจ็บป่วย
7 พฤษภาคม 2562
660
5,834 262-สํ.ข.กาลัตตยอนิจจสูตรเป็นต้น พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
581
5,833 261-สํ.ข.สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับของขันธ์
5 พฤษภาคม 2562
715
5,832 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
752
5,831 766-สํ.ข.ขันธสูตร ขันธ5 กับ อุปาทานขันธ์5
2 พฤษภาคม 2562
744
5,830 765-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจ4ตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
627
5,829 764-สํ.ข.สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ เห็นผิด เข้าถึงความผิดเพี้ยน
2 พฤษภาคม 2562
611
5,828 069-ตามรอย48 ธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโก
29 เมษายน 2562
535
5,827 068-ตามรอย47 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต4
29 เมษายน 2562
475
5,826 067-ตามรอย46 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต3
29 เมษายน 2562
478
5,825 066-ตามรอย45 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต2
29 เมษายน 2562
515
5,824 065-ตามรอย44 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต1
29 เมษายน 2562
504
5,823 064-ตามรอย43 วิธีระลึกถึงพระธรรมคุณ
29 เมษายน 2562
520
5,822 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
692
5,821 142-ปฐมโพธิกาล17 พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคธเข้าเฝ้าฟังธรรม
27 เมษายน 2562
543
5,820 141-ปฐมโพธิกาล16 ชฎิลขอบวชและทรงแสดงอาทิตตปริยาย
27 เมษายน 2562
530
5,819 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
567
5,818 238-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(3) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา3
24 เมษายน 2562
604
5,817 237-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(2) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา2
24 เมษายน 2562
587
5,816 236-วิปัสสนภาวนาในคัมภีร์4(1) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา1
24 เมษายน 2562
689
5,815 032-สัมมาทิฏฐินำชีวิต32 สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์
23 เมษายน 2562
742
5,814 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
741
5,813 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
740
5,812 762-มหาเวทัลลสูตร6 เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
720
5,811 761-มหาเวทัลลสูตร5 อทุกขมสุขเจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติอีก4ชื่อ
18 เมษายน 2562
639
5,810 235-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(3) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ3
17 เมษายน 2562
638
5,809 234-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(2) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ2
17 เมษายน 2562
667
5,808 233-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(1) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ1
17 เมษายน 2562
722
5,807 232-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(2) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(2)
10 เมษายน 2562
795
5,806 231-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(1) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(1)
10 เมษายน 2562
812
5,805 1025-มหัศจรรย์แห่งสติ ศปท.กระทรวงคมนาคม
4 เมษายน 2562
895
5,804 109-กัมมัฏฐาน13 กายคตาสติ13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
758
5,803 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
993
5,802 259-สํ.ข.อัตตทีปสูตรและโสณสูตร ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
820
5,801 234-อริยสัจ4 ความจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ยุวเนกขัมม์
6 เมษายน 2562
755
5,800 233-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
749
5,799 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
674
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ